PIPA排行榜: 波治赛最佳成鸽(2013-2015) – 3 场比赛

  • 中距离
  • 成鸽组
  • 比利时
  • 03/10/2015

PIPA排行榜发布波治赛最佳成鸽榜单(3场比赛)。2013、2014和2015年的波治I、波治II全国、大区和全省比赛成绩都被计入本排行榜。

名次入赏赛事赛绩距离参赛羽数Coeff
1SCHUER GEORGESHAM5107377-20120.8834%
2
65
15
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
488.564 km
488.564 km
488.564 km
9256
18826
2904
0.0216%
0.3453%
0.5165%
2GEERINCKX LUC&BART&JUWOMMELG6042332-20121.0744%
7
4
8
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
482.667 km
482.667 km
482.667 km
3750
1842
1193
0.1867%
0.2172%
0.6706%
3THIJS - PETERSMAASMEC5029143-20121.3305%
2
7
9
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone C2
Zone C2
Zone C2
492.431 km
492.431 km
492.431 km
733
2113
1239
0.2729%
0.3313%
0.7264%
4PLATTEEUW KURT & RAFRUMBEKE3113015-20131.4222%
5
4
26
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2013
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
429.916 km
429.916 km
429.916 km
10141
787
3007
0.0493%
0.5083%
0.8646%
5VLAEMINCK HUGORUPELMO4049957-20111.5006%
2
12
14
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
469.389 km
469.389 km
469.389 km
8005
3316
1257
0.0250%
0.3619%
1.1138%
6DANIELS WILLYKESSEL6201845-20121.7272%
77
22
136
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2013
National
Zone B1
National
478.831 km
478.831 km
478.831 km
22663
5691
13588
0.3398%
0.3866%
1.0009%
7DE NEVE MARNICKAALTER4152244-20122.0818%
3
12
43
Bourges II 2014
Bourges I 2013
Bourges I 2015
Zone A1
Zone A1
Zone A2
451.183 km
451.183 km
451.183 km
673
1664
4700
0.4458%
0.7212%
0.9149%
8BELLEN LOUISHALEN5026107-20132.1763%
109
8
119
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
PE Limburg
National
469.065 km
469.065 km
469.065 km
24019
1457
10141
0.4538%
0.5491%
1.1735%
9SAATDUZEN SABANTESSEND5035456-20112.1880%
19
60
144
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
484.126 km
484.126 km
484.126 km
22663
19655
8005
0.0838%
0.3053%
1.7989%
10BUVENS ROGERHALEN5025704-20132.4564%
41
208
20
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
PE Limburg
469.292 km
469.292 km
469.292 km
18826
24019
1457
0.2178%
0.8660%
1.3727%
11HERMANS RIKPULLE6184004-20122.4877%
7
6
180
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
Zone B2
National
487.486 km
487.486 km
487.486 km
22663
2882
8005
0.0309%
0.2082%
2.2486%
12VAN ELSACKER-JEPSENSCHILDE6061177-20112.5253%
2
201
118
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
PE Antwerpen
National
National
486.869 km
486.869 km
486.869 km
1217
22663
8005
0.1643%
0.8869%
1.4741%
13MORREN ANDREAGEETBET2029114-20132.5280%
111
179
121
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
466.765 km
466.765 km
466.765 km
18826
24019
10141
0.5896%
0.7452%
1.1932%
14HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155621-20122.5819%
64
167
26
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
463.022 km
463.022 km
463.022 km
8005
18826
2904
0.7995%
0.8871%
0.8953%
15LENAERTS PATRICKRUMMEN2068786-20122.6048%
101
146
114
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
468.458 km
468.458 km
468.458 km
18826
22663
8005
0.5365%
0.6442%
1.4241%
16STEVENINCK BENNYHAMME4048014-20122.6426%
14
34
35
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
460.741 km
460.741 km
460.741 km
3316
3811
2635
0.4222%
0.8922%
1.3283%
17MORREN ANDREAGEETBET2143531-20102.6757%
14
160
295
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
466.765 km
466.765 km
466.765 km
2671
18826
22663
0.5241%
0.8499%
1.3017%
18VERMASSEN DAVIDGAVERE4030063-20132.7574%
33
39
76
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
Zone A2
Zone A2
436.797 km
436.797 km
436.797 km
18478
4055
4700
0.1786%
0.9618%
1.6170%
19TOURNELLE DAVYRUMMEN2076658-20112.8513%
84
213
288
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
467.820 km
467.820 km
467.820 km
18826
22663
19655
0.4462%
0.9399%
1.4653%
20SMEULDERS MEVRBEKKEVO2114721-20112.9074%
31
25
131
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
Zone C1
National
466.623 km
466.623 km
466.623 km
9256
2671
8005
0.3349%
0.9360%
1.6365%
21BUVENS ROGERLOKSBER5002113-20122.9542%
39
178
170
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
469.292 km
469.292 km
469.292 km
22663
18826
9256
0.1721%
0.9455%
1.8367%
22ELSEN THEOBEKKEVO2066122-20123.0188%
7
189
402
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
469.776 km
469.776 km
469.776 km
2904
18826
22663
0.2410%
1.0039%
1.7738%
23VANEENOO JULIENWINGENE3145292-20123.1362%
16
21
14
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
PE West-Vlaanderen
Zone A1
PE West-Vlaanderen
446.868 km
446.868 km
446.868 km
2365
3085
787
0.6765%
0.6807%
1.7789%
24PIERRE ROGER & DAVIDBOSSUT_GOTTEC1510641-20133.1555%
22
15
18
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
440.596 km
440.596 km
440.596 km
2702
1318
1496
0.8142%
1.1381%
1.2032%
25BERCKMANS ROGERKORTENB2134993-20123.2018%
71
92
242
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
448.934 km
448.934 km
448.934 km
9256
8005
18826
0.7671%
1.1493%
1.2855%
26SPRUYT EDDYVIEUX GEMAPPE9022038-20113.2802%
3
17
37
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
417.140 km
417.140 km
417.140 km
1467
2822
1496
0.2045%
0.6024%
2.4733%
27ENGELS JOS & JULPUTTE6096460-20133.2833%
24
54
80
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B2
Zone B1
468.920 km
468.920 km
468.920 km
2596
5666
5691
0.9245%
0.9531%
1.4057%
28JONCKERS J & YLINTER2070423-20133.2917%
25
136
249
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
459.617 km
459.617 km
459.617 km
9256
24019
10141
0.2701%
0.5662%
2.4554%
29HEGGERMONT LAURENSINGELMU3133260-20113.4763%
16
37
170
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone A1
Zone A1
National
429.026 km
429.026 km
429.026 km
3117
3085
9639
0.5133%
1.1994%
1.7637%
30HERMANS RIKPULLE6184130-20123.5655%
66
47
495
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
Zone B1
National
487.486 km
487.486 km
487.486 km
11883
5691
22663
0.5554%
0.8259%
2.1842%
31CADET LETELLIERCHAUMONT GIST1503126-20093.6287%
1
25
42
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
433.338 km
433.338 km
433.338 km
1250
1467
2277
0.0800%
1.7042%
1.8445%
32STEVENINCK BENNYHAMME4128036-20103.6340%
89
35
61
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
460.741 km
460.741 km
460.741 km
9639
3153
3811
0.9233%
1.1100%
1.6006%
33BOSMANS - LEEKENSBEVERLO5127285-20133.6420%
118
170
234
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
489.633 km
489.633 km
489.633 km
18826
24019
10141
0.6268%
0.7078%
2.3075%
34VERGOTTE ASTEREAALTER4175043-20133.6645%
4
30
121
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone A2
Zone A1
Zone A2
450.724 km
450.724 km
450.724 km
1792
3461
4700
0.2232%
0.8668%
2.5745%
35THIBAUT_BOONSSOMBREFFE8009403-20123.7812%
3
10
14
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2014
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
414.215 km
414.215 km
414.215 km
914
884
603
0.3282%
1.1312%
2.3217%
36BROECKX NIELSOUD-TUR6130384-20123.7820%
6
176
439
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone B2
National
National
506.778 km
506.778 km
506.778 km
1649
11883
22663
0.3639%
1.4811%
1.9371%
37DANIELS WILLYKESSEL6051137-20133.8220%
12
82
783
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
National
National
478.831 km
478.831 km
478.831 km
10141
18478
24019
0.1183%
0.4438%
3.2599%
38HERMANS RIKPULLE6184043-20123.8390%
75
65
148
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
Zone B2
National
487.486 km
487.486 km
487.486 km
11883
4783
8005
0.6312%
1.3590%
1.8488%
39VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4050185-20133.8587%
5
11
138
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
433.728 km
433.728 km
433.728 km
4700
1792
4397
0.1064%
0.6138%
3.1385%
40HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030105-20123.9197%
112
91
68
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
458.480 km
458.480 km
458.480 km
18826
9256
2904
0.5949%
0.9831%
2.3416%
41VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5061735-20123.9586%
21
354
290
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
479.616 km
479.616 km
479.616 km
8005
22663
13588
0.2623%
1.5620%
2.1342%
42VANSPAUWEN MAARTENBEVERST5151662-20113.9890%
2
9
60
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Zone C2
Zone C1
Zone C2
479.424 km
479.424 km
479.424 km
1161
921
2113
0.1723%
0.9772%
2.8396%
43VANWINGE-RENIERSSPALBEE5016835-20124.2842%
23
59
513
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
476.143 km
476.143 km
476.143 km
9256
22663
13588
0.2485%
0.2603%
3.7754%
44STEVENINCK BENNYHAMME4096707-20134.3865%
18
23
102
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
460.741 km
460.741 km
460.741 km
3316
1674
4130
0.5428%
1.3740%
2.4697%
45HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2177127-20124.4212%
11
60
372
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2015
National
National
National
458.480 km
458.480 km
458.480 km
8005
22663
9256
0.1374%
0.2647%
4.0190%
46VERMANDER LIONELOEKENE3171735-20114.4602%
6
104
102
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
National
Zone A1
428.043 km
428.043 km
428.043 km
8005
9639
3085
0.0750%
1.0790%
3.3063%
47THIJS-PETERSMAASMEC5101104-20134.4930%
2
22
41
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone C2
Zone C2
Zone C2
492.431 km
492.431 km
492.431 km
1035
1730
1354
0.1932%
1.2717%
3.0281%
48PEETERS VAN CROMBRUGGNIJLEN6090278-20124.5243%
53
191
259
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
482.732 km
482.732 km
482.732 km
11883
22663
8005
0.4460%
0.8428%
3.2355%
49HENDRIKX RUDIMAASMEC5036339-20124.5501%
40
34
20
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
Zone C2
Zone C2
493.755 km
493.755 km
493.755 km
18826
2113
733
0.2125%
1.6091%
2.7285%
50VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND370649-20134.5681%
27
124
316
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
National
National
479.616 km
479.616 km
479.616 km
24019
9256
10141
0.1124%
1.3397%
3.1161%
51SAEYS WILLYDENDERM4008743-20124.5897%
1
177
117
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
454.769 km
454.769 km
454.769 km
3316
11883
3811
0.0302%
1.4895%
3.0701%
52VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5057145-20124.5998%
77
253
77
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
463.459 km
463.459 km
463.459 km
9256
22663
2904
0.8319%
1.1164%
2.6515%
53DE PROL FILIPOEDELEM3025320-20114.6625%
18
42
222
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Zone A1
PE West-Vlaanderen
National
456.646 km
456.646 km
456.646 km
3085
2365
9639
0.5835%
1.7759%
2.3031%
54THIJS - PETERSMAASMEC5101025-20134.6664%
3
12
679
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Zone C2
Zone C2
National
492.431 km
492.431 km
492.431 km
1730
1354
18826
0.1734%
0.8863%
3.6067%
55WOUTERS - COREMANSLANGDOR2020017-20124.7065%
4
247
593
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
PE Vlaams-Brabant
National
National
471.408 km
471.408 km
471.408 km
1470
13588
22663
0.2721%
1.8178%
2.6166%
56HENS ALFONSNIJLEN6091103-20124.7252%
11
203
61
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Zone B2
National
Zone B1
481.538 km
481.538 km
481.538 km
1649
11883
2596
0.6671%
1.7083%
2.3498%
57VANDEPUTTE P & FCUESMES9083586-20124.7311%
41
10
41
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
387.023 km
387.023 km
387.023 km
5691
1326
1259
0.7204%
0.7541%
3.2565%
58DE MAESSCHALCK LUCZELE4005801-20124.7455%
14
151
37
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
456.646 km
456.646 km
456.646 km
2635
11883
1257
0.5313%
1.2707%
2.9435%
59BALEAU JEAN_JACQUESMOIGNELEE8000248-20124.8672%
10
16
11
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
405.516 km
405.516 km
405.516 km
811
884
603
1.2330%
1.8100%
1.8242%
60VISSCHERS & ZOONMAASMEC5096580-20134.8719%
50
10
929
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C2
National
492.532 km
492.532 km
492.532 km
18826
1354
24019
0.2656%
0.7386%
3.8678%
61HOK JOS VERCAMMENVREMDE6282165-20114.8989%
63
29
435
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Zone B2
Zone B2
National
479.692 km
479.692 km
479.692 km
4783
2119
19655
1.3172%
1.3686%
2.2132%
62RENS GERARDHERSELT6107614-20124.9592%
57
48
267
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Zone B2
PE Antwerpen
National
475.955 km
475.955 km
475.955 km
4783
2663
13588
1.1917%
1.8025%
1.9650%
63LOOCKX GUIDOTESSEND2063101-20134.9791%
9
490
90
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
479.711 km
479.711 km
479.711 km
9256
24019
3167
0.0972%
2.0400%
2.8418%
64ROODHOOFT ANDREPULDERB6165019-20135.0085%
12
237
591
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone B1
National
National
489.914 km
489.914 km
489.914 km
5691
10141
24019
0.2109%
2.3371%
2.4606%
65EYLETTEN ERICWAANROD2175722-20125.0224%
121
197
477
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
464.734 km
464.734 km
464.734 km
18826
22663
13588
0.6427%
0.8693%
3.5104%
66OLAERTS JOS & PIETERGENK5099021-20115.1039%
9
9
636
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Zone C2
Zone C2
National
485.695 km
485.695 km
485.695 km
1161
947
18826
0.7752%
0.9504%
3.3783%
67VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND4391301-20125.1131%
159
432
321
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
479.616 km
479.616 km
479.616 km
18826
22663
13588
0.8446%
1.9062%
2.3624%
68ROOYACKERS ERICBRASSCH6063119-20105.1630%
52
150
70
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Zone B1
National
Zone B1
491.493 km
491.493 km
491.493 km
3750
9639
3153
1.3867%
1.5562%
2.2201%
69VELKENEERS WILLYGRAZEN2008161-20115.1706%
97
226
719
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
465.338 km
465.338 km
465.338 km
18826
22663
19655
0.5152%
0.9972%
3.6581%
70STEVENINCK BENNYHAMME4048951-20125.1878%
23
50
40
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
460.741 km
460.741 km
460.741 km
3316
3811
1257
0.6936%
1.3120%
3.1822%
71VAN DEN WIJNGAERT JOHVILVOOR2121337-20115.1942%
20
119
110
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges II 2015
Zone B1
National
Zone B1
454.504 km
454.504 km
454.504 km
5691
19655
2596
0.3514%
0.6054%
4.2373%
72THIBAUT_BOONSSOMBREFFE8009353-20125.2097%
3
3
24
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges II 2014
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
414.215 km
414.215 km
414.215 km
884
337
603
0.3394%
0.8902%
3.9801%
73PIERRE ROGER & DAVIDBOSSUT_GOTTEC1500135-20125.2154%
4
21
45
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2013
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
440.596 km
440.596 km
440.596 km
2822
1250
1326
0.1417%
1.6800%
3.3937%
74ALLEMEERSCH ANDREPOTTES9101220-20125.2288%
12
30
87
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone A2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
410.269 km
410.269 km
410.269 km
1792
1326
3788
0.6696%
2.2624%
2.2967%
75BUCACIUC DANIELDILBEEK2021019-20135.2512%
34
107
281
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Zone B2
Zone B1
National
440.114 km
440.114 km
440.114 km
5666
5691
10141
0.6001%
1.8802%
2.7709%
76ROTTHIER GUNTHERSINAAI4001448-20125.2977%
41
194
92
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
466.763 km
466.763 km
466.763 km
3316
11883
3788
1.2364%
1.6326%
2.4287%
77LEMMENS ULRICHBALEN6319856-20125.3318%
8
139
373
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
495.948 km
495.948 km
495.948 km
13588
22663
8005
0.0589%
0.6133%
4.6596%
78VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5008187-20135.4676%
59
610
242
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
National
National
National
463.459 km
463.459 km
463.459 km
18826
24019
9256
0.3134%
2.5397%
2.6145%
79VLAEMINCK HUGORUPELMO4038428-20125.4876%
14
46
42
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
469.389 km
469.389 km
469.389 km
1842
3811
1193
0.7600%
1.2070%
3.5205%
80VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2053150-20135.5019%
297
323
236
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
471.426 km
471.426 km
471.426 km
24019
18826
9256
1.2365%
1.7157%
2.5497%
81DE MESMAEKER CLEMENTS.U.KAP2010742-20135.5101%
17
71
205
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B2
Zone B1
441.244 km
441.244 km
441.244 km
2596
5666
5691
0.6549%
1.2531%
3.6022%
82VAN GESTEL P & J & JRETIE6126075-20125.5870%
7
500
620
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
National
505.523 km
505.523 km
505.523 km
8005
22663
18826
0.0874%
2.2062%
3.2933%
83LENAERTS-BOSMANSKOERSEL5100740-20115.5955%
136
435
183
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2015
National
National
National
489.820 km
489.820 km
489.820 km
8005
22663
9256
1.6989%
1.9194%
1.9771%
84HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2173554-20115.5956%
125
50
490
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C1
National
463.022 km
463.022 km
463.022 km
8005
2671
22663
1.5615%
1.8720%
2.1621%
85VAN GESTEL P J JRETIE6092025-20135.6138%
26
113
374
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Zone B2
National
National
505.523 km
505.523 km
505.523 km
5666
10141
9256
0.4589%
1.1143%
4.0406%
86STEVENINCK BENNYHAMME4048077-20125.6193%
16
68
28
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
460.741 km
460.741 km
460.741 km
1193
3316
1257
1.3412%
2.0507%
2.2275%
87HENDRIKX RUDIMAASMEC5000828-20135.6730%
69
45
28
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
Zone C2
Zone C2
493.755 km
493.755 km
493.755 km
18826
1730
1035
0.3665%
2.6012%
2.7053%
88VAN OECKEL JANOUD-TUR6173215-20105.7048%
39
113
928
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
506.244 km
506.244 km
506.244 km
19655
8005
22663
0.1984%
1.4116%
4.0948%
89ROOYACKERS ERICBRASSCH6070550-20125.7148%
4
261
126
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone B1
National
Zone B1
491.493 km
491.493 km
491.493 km
2526
11883
3750
0.1584%
2.1964%
3.3600%
90MELLEN ROGERULBEEK5156710-20115.7276%
10
194
40
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Zone C2
National
Zone C2
467.792 km
467.792 km
467.792 km
2113
18826
947
0.4733%
1.0305%
4.2239%
91VERGOTTE ASTEREAALTER4153206-20125.7306%
11
54
156
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone A1
Zone A1
Zone A2
450.724 km
450.724 km
450.724 km
1664
3085
4700
0.6611%
1.7504%
3.3192%
92VAN CANEGHEM GUIDOMERELBE4047077-20135.8433%
33
19
67
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
445.847 km
445.847 km
445.847 km
4055
1792
1688
0.8138%
1.0603%
3.9692%
93PIPERS YVONTOURNAI9053968-20126.0489%
10
33
89
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Zone A2
Zone A2
Zone A2
396.219 km
396.219 km
396.219 km
3788
4700
1751
0.2640%
0.7021%
5.0828%
94STEVENINCK BENNYHAMME4048027-20126.0712%
44
27
329
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2013
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
National
460.741 km
460.741 km
460.741 km
3811
1257
11883
1.1545%
2.1480%
2.7687%
95DE RYCK GASTONBOOISCH6030428-20116.0713%
27
179
314
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
National
National
470.557 km
470.557 km
470.557 km
9256
9639
8005
0.2917%
1.8570%
3.9226%
96AMEEL - VANLAKEDADIZEL3190325-20086.0735%
14
11
172
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
Zone A1
Zone A1
420.186 km
420.186 km
420.186 km
9639
3117
3085
0.1452%
0.3529%
5.5754%
97CRETEN MARCELST.TRUI5058273-20126.1453%
164
160
799
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges I 2015
National
National
National
462.663 km
462.663 km
462.663 km
22663
13588
18826
0.7236%
1.1775%
4.2441%
98VANWINKEL JEFTIELT-W2052352-20136.2086%
13
85
531
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
National
National
464.976 km
464.976 km
464.976 km
24019
9256
10141
0.0541%
0.9183%
5.2362%
99EYLETTEN M & GDIEST2020706-20126.2500%
13
411
542
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Zone C1
National
National
473.875 km
473.875 km
473.875 km
2904
22663
13588
0.4477%
1.8135%
3.9888%
100TEAM DE JAEGER FREDDYKNESSEL4239940-20106.2541%
22
10
176
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
Zone A1
Zone A1
453.134 km
453.134 km
453.134 km
9639
3117
3085
0.2282%
0.3208%
5.7050%
101MUREZ MARICHALWADELINCOURT9069104-20106.2542%
8
79
53
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
393.770 km
393.770 km
393.770 km
1496
3750
1467
0.5348%
2.1067%
3.6128%
102DE SMEYTER - RESTIAENMELDEN4315178-20126.2884%
8
40
83
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
421.882 km
421.882 km
421.882 km
993
4700
1792
0.8056%
0.8511%
4.6317%
103BELLEN LOUISHALEN5026104-20136.2958%
10
561
332
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
PE Limburg
National
National
469.065 km
469.065 km
469.065 km
1457
24019
10141
0.6863%
2.3356%
3.2738%
104MAGCHIELS VALEREKOERSEL5053212-20126.3479%
79
513
439
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
489.226 km
489.226 km
489.226 km
9256
22663
13588
0.8535%
2.2636%
3.2308%
105CHARLES_MICHAUXLOBBES9094166-20116.3761%
27
56
37
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
388.868 km
388.868 km
388.868 km
2822
2277
1250
0.9568%
2.4594%
2.9600%
106OP DE BEECK - BAETENSPUTTE6103074-20116.3987%
71
409
408
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
471.362 km
471.362 km
471.362 km
19655
22663
9639
0.3612%
1.8047%
4.2328%
107DE RIDDER DENISELST4301409-20126.4142%
15
124
112
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
426.699 km
426.699 km
426.699 km
1792
4700
3811
0.8371%
2.6383%
2.9389%
108HAINE ROMAINKESSEL-2081637-20126.4232%
162
150
836
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
456.150 km
456.150 km
456.150 km
18826
8005
22663
0.8605%
1.8738%
3.6888%
109HERMANS RIKPULLE6244568-20116.5137%
145
225
672
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
487.486 km
487.486 km
487.486 km
19655
8005
22663
0.7377%
2.8107%
2.9652%
110VANCRAEYNEST GEORGESKLERKEN3147274-20116.5337%
4
13
15
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Bourges II 2015
National
PE West-Vlaanderen
Zone A1
434.029 km
434.029 km
434.029 km
9639
621
341
0.0415%
2.0934%
4.3988%
111VERHEYEN LOUISSCHERPE2062143-20126.5430%
110
597
90
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
469.591 km
469.591 km
469.591 km
13588
22663
2904
0.8095%
2.6343%
3.0992%
112VANDEVORST LOUISWILLEBR2168172-20136.5442%
164
306
793
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
450.315 km
450.315 km
450.315 km
10141
18826
24019
1.6172%
1.6254%
3.3016%
113VEULEMANS-PERILLEUXVISSENA2182804-20126.5610%
284
358
278
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
454.885 km
454.885 km
454.889 km
18826
22663
8005
1.5086%
1.5797%
3.4728%
114BOSMANS ETIENNEZELEM -5026260-20136.6174%
41
133
570
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
475.807 km
475.807 km
475.807 km
9256
24019
10141
0.4430%
0.5537%
5.6208%
115VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4009001-20116.6184%
19
81
47
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
452.951 km
452.951 km
452.951 km
9639
3470
1150
0.1971%
2.3343%
4.0870%
116HUYBREGTS - REIJNENHOOGSTR6285465-20116.6191%
2
180
328
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Zone B1
Zone B1
National
509.915 km
509.915 km
509.915 km
3750
5691
9639
0.0533%
3.1629%
3.4028%
117SCHEERS J-LODEWIJCKXBEERZEL6059024-20136.6512%
7
735
615
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
PE Antwerpen
National
National
470.621 km
470.621 km
470.621 km
2663
24019
18478
0.2629%
3.0601%
3.3283%
118DE VROE - VAN GAVERMOORTSE4253470-20126.7012%
17
94
168
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
441.510 km
441.510 km
441.450 km
2635
3788
4700
0.6452%
2.4815%
3.5745%
119V.D.STRAETEN PATRICKRONSE4206459-20116.7023%
9
40
199
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
413.974 km
413.974 km
413.974 km
3811
1792
4700
0.2362%
2.2321%
4.2340%
120VANDENHOVE-VANDEVELDEHOELEDE2062695-20116.7095%
43
82
163
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
461.754 km
461.754 km
461.754 km
22663
19655
2671
0.1897%
0.4172%
6.1026%
121HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2204376-20116.7128%
230
161
716
Bourges I 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
458.480 km
458.480 km
458.480 km
19655
9256
18826
1.1702%
1.7394%
3.8032%
122VOS JEAN & JENNESDIEST2021302-20126.8230%
212
311
123
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
473.570 km
473.570 km
473.570 km
22663
18826
2904
0.9354%
1.6520%
4.2355%
123BUVENS ROGERLOKSBER5025707-20136.8371%
30
201
853
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
469.292 km
469.292 km
469.292 km
9256
10141
18826
0.3241%
1.9821%
4.5310%
124VAN ROY-PHILIPSENBALEN6035616-20136.8783%
14
640
374
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
PE Antwerpen
National
National
498.015 km
498.015 km
498.015 km
2663
24019
10141
0.5257%
2.6646%
3.6880%
125VERHEYEN LOUISSCHERPE2086028-20116.9063%
274
58
693
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
National
Zone C1
National
469.591 km
469.591 km
469.591 km
22663
2671
19655
1.2090%
2.1715%
3.5258%
126STERCKX RENEBEGYNEN2008827-20136.9234%
182
480
557
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
National
470.336 km
470.336 km
470.336 km
9256
24019
18826
1.9663%
1.9984%
2.9587%
127VAN ELSACKER-JEPSENSCHILDE6044191-20126.9288%
182
66
647
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2014
National
Zone B1
National
486.869 km
486.869 km
486.869 km
11883
2596
22663
1.5316%
2.5424%
2.8549%
128SAATDUZEN SABANTESSEND5061522-20126.9528%
235
233
122
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
484.126 km
484.126 km
484.126 km
22663
13588
2904
1.0369%
1.7147%
4.2011%
129RENDERS IVOGEEL6031856-20136.9990%
5
207
880
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Zone B2
National
National
491.041 km
491.041 km
491.041 km
5666
9256
18826
0.0882%
2.2364%
4.6744%
130VANEYNDE GOOVAERTSPUTTE6225837-20127.0022%
25
200
979
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
467.046 km
467.046 km
467.046 km
13588
8005
22663
0.1840%
2.4984%
4.3198%
131PIERRE ROGER & DAVIDBOSSUT_GOTTEC1500156-20127.0102%
43
61
42
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
440.596 km
440.596 km
440.596 km
2822
2277
1496
1.5237%
2.6790%
2.8075%
132HOUTMEYERS VICTORZICHEM2063103-20127.1034%
76
79
550
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
National
Zone C1
National
472.061 km
472.061 km
472.061 km
22663
2904
13588
0.3353%
2.7204%
4.0477%
133SCHEPMANS GUYBUDINGE2081119-20137.1128%
67
91
644
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
National
National
463.400 km
463.400 km
463.400 km
24019
18826
10141
0.2789%
0.4834%
6.3505%
134BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5100200-20137.1491%
39
136
609
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
National
National
489.633 km
489.633 km
489.633 km
9256
18826
10141
0.4213%
0.7224%
6.0053%
135VAN OECKEL JANO.TURNH6071005-20137.1567%
11
306
999
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Zone B2
National
National
506.244 km
506.244 km
506.244 km
5666
18478
18826
0.1941%
1.6560%
5.3065%
136PUTSEYS PATTEHOUTAIN_LE_VA1500550-20137.1613%
34
37
64
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
414.629 km
414.629 km
414.629 km
2702
2277
1496
1.2583%
1.6250%
4.2781%
137LANNOO-BALLEGEERMOERKER3095522-20137.1860%
5
12
195
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2014
National
PE West-Vlaanderen
Zone A1
467.716 km
467.716 km
467.716 km
18478
787
3461
0.0271%
1.5248%
5.6342%
138DUBOIS PATRICKGAURAIN9073909-20117.2693%
79
34
100
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Zone A2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
397.300 km
397.300 km
397.300 km
3788
1467
3489
2.0855%
2.3177%
2.8661%
139HAYEN GEORGES+LUCDURAS5147970-20127.2925%
79
632
332
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
462.502 km
462.502 km
462.502 km
22663
18826
9256
0.3486%
3.3571%
3.5869%
140THIJS - PETERSMAASMEC5101140-20137.3283%
9
43
748
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone C2
Zone C2
National
492.431 km
492.431 km
492.431 km
1035
1730
18826
0.8696%
2.4855%
3.9732%
141BOYEN JOHAN+MARTINEBINDERV5010940-20137.3496%
12
97
637
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
National
National
National
466.315 km
466.315 km
466.315 km
18826
24019
9256
0.0637%
0.4038%
6.8820%
142NOUWEN-CARDINAELSAS5032654-20127.3708%
7
18
47
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Zone C2
Zone C2
Zone C2
492.649 km
492.649 km
492.649 km
733
1239
947
0.9550%
1.4528%
4.9630%
143VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5057189-20127.3947%
18
173
1142
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
463.459 km
463.459 km
463.459 km
9256
8005
22663
0.1945%
2.1611%
5.0390%
144HOOYBERGS GEBROEDERSMOL6030217-20127.4134%
16
405
881
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
National
National
494.847 km
494.847 km
494.847 km
13588
11883
22663
0.1178%
3.4082%
3.8874%
145VALVEKENS WYTHZESCHERPE2061915-20127.4360%
89
561
118
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
471.115 km
471.115 km
471.115 km
22663
18826
2904
0.3927%
2.9799%
4.0634%
146JOCHEMS-VAN HASSELTRIJKEVO6194513-20127.4909%
7
37
109
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone B1
Zone B1
Zone B1
502.660 km
502.660 km
502.660 km
1193
3750
1842
0.5868%
0.9867%
5.9175%
147THIBAUT_BOONSSOMBREFFE8009374-20127.5302%
2
9
48
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges I 2014
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
414.215 km
414.215 km
414.215 km
337
884
811
0.5935%
1.0181%
5.9186%
148VAN ELSACKER-JEPSENSCHILDE6044325-20127.5983%
55
697
325
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
486.869 km
486.869 km
486.869 km
11883
22663
8005
0.4628%
3.0755%
4.0600%
149HOUTMEYERS VICTORZICHEM2063128-20127.6276%
55
316
405
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
472.061 km
472.061 km
472.061 km
22663
13588
8005
0.2427%
2.3256%
5.0593%
150WOLFS MAARTENBERINGE5156379-20117.6355%
12
26
1496
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C1
National
489.833 km
489.833 km
489.833 km
19655
2671
22663
0.0611%
0.9734%
6.6011%
151DANIELS WILLYKESSEL6201805-20127.6684%
120
535
584
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
478.831 km
478.831 km
478.831 km
11883
22663
13588
1.0098%
2.3607%
4.2979%
152ENGELEN ROGERDESSEL6153534-20137.8868%
33
484
856
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
PE Antwerpen
National
National
502.671 km
502.671 km
502.671 km
2663
24019
18478
1.2392%
2.0151%
4.6325%
153KITANO MASAOZOUTLEE2163698-20137.9010%
127
417
523
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
National
National
462.923 km
462.923 km
462.923 km
24019
18826
10141
0.5287%
2.2150%
5.1573%
154WEEMAELS DIRK & KURTHUIZING2012365-20117.9022%
136
499
35
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Zone B1
National
PE Vlaams-Brabant
427.981 km
427.981 km
427.981 km
5691
19655
1177
2.3897%
2.5388%
2.9737%
155LOOCKX GUIDOTESSEND2063150-20137.9253%
77
135
1285
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
479.711 km
479.711 km
479.711 km
18826
24019
18478
0.4090%
0.5621%
6.9542%
156HOK JOS VERCAMMENVREMDE6196314-20127.9978%
1
347
1137
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone B2
National
National
479.692 km
479.692 km
479.692 km
1649
11883
22663
0.0606%
2.9201%
5.0170%
157EYLETTEN ERICWAANROD2019453-20138.0483%
154
129
1155
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
464.734 km
464.734 km
464.734 km
24019
10141
18826
0.6412%
1.2721%
6.1351%
158VANWINGE-RENIERSSPALBEE5025649-20118.0532%
74
237
522
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
476.143 km
476.143 km
476.143 km
22663
19655
8005
0.3265%
1.2058%
6.5209%
159VAN DE WALLE FILIPURSEL4151677-20128.0545%
15
53
117
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2014
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A1
455.867 km
455.867 km
455.867 km
1150
1792
3085
1.3043%
2.9576%
3.7925%
160VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2053107-20138.1457%
146
104
1226
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
471.426 km
471.426 km
471.426 km
24019
10141
18826
0.6079%
1.0255%
6.5123%
161OP DE BEECK - BAETENSPUTTE6050068-20128.1585%
229
459
448
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2013
National
National
National
471.362 km
471.362 km
471.362 km
22663
13588
11883
1.0105%
3.3780%
3.7701%
162DE TROY WIMBERLAAR6060024-20138.2025%
473
288
627
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2013
National
National
National
473.682 km
473.682 km
473.682 km
24019
10141
18478
1.9693%
2.8400%
3.3932%
163STOCKMANS IVANLUMMEN5039390-20088.2293%
53
89
392
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2015
National
Zone C1
National
481.068 km
481.068 km
481.068 km
8005
2671
9256
0.6621%
3.3321%
4.2351%
164RENS GERARDHERSELT6107606-20128.2385%
13
833
841
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
National
475.955 km
475.955 km
475.955 km
13588
22663
18826
0.0957%
3.6756%
4.4672%
165STEVENINCK BENNYHAMME4188036-20098.2435%
58
26
161
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone B1
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
460.741 km
460.741 km
460.741 km
3153
1193
3811
1.8395%
2.1794%
4.2246%
166DERWA-LUXEMHERENT2110076-20138.2920%
53
363
1391
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
457.441 km
457.441 km
457.441 km
9256
18826
24019
0.5726%
1.9282%
5.7912%
167ROODHOOFT ANDREPULDERB6165049-20138.2922%
126
282
792
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone B1
National
National
489.914 km
489.914 km
489.914 km
5691
10141
24019
2.2140%
2.7808%
3.2974%
168DANIELS WILLYKESSEL6140876-20118.3007%
33
277
540
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
478.831 km
478.831 km
478.831 km
22663
19655
8005
0.1456%
1.4093%
6.7458%
169AELGOET JEAN_MICHELERPION9069326-20128.3246%
22
60
95
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone C2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
375.362 km
375.362 km
375.362 km
947
2277
2822
2.3231%
2.6350%
3.3664%
170VAN OECKEL JANOUD-TUR6125580-20118.3251%
47
534
871
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
PE Antwerpen
National
National
506.244 km
506.244 km
506.244 km
2663
19655
22663
1.7649%
2.7169%
3.8433%
171JONCKERS J & YLINTER2060787-20118.3709%
75
481
1044
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
459.617 km
459.617 km
459.617 km
8005
22663
19655
0.9369%
2.1224%
5.3116%
172GEYSKENS OLIVIERVEERLE6171569-20128.3754%
81
98
1279
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
478.787 km
478.787 km
478.787 km
22663
8005
18826
0.3574%
1.2242%
6.7938%
173WILS ALBERTMOL-RAU6030376-20128.3884%
95
613
399
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
500.776 km
500.776 km
500.776 km
13588
22663
8005
0.6991%
2.7048%
4.9844%
174DEFRENNE THIERRY&GUYONOZ8008608-20138.4302%
10
15
47
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
412.894 km
412.894 km
412.894 km
661
845
914
1.5129%
1.7752%
5.1422%
175BRULEZ SYLVAIN & FILSRESSAIX9080591-20118.4424%
27
10
185
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
392.093 km
392.093 km
392.093 km
5691
1467
2539
0.4744%
0.6817%
7.2863%
176CHRISTIAENS WILLYGEETBET2027711-20118.4636%
39
145
705
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
National
National
National
464.666 km
464.667 km
464.667 km
18826
22663
9256
0.2072%
0.6398%
7.6167%
177ARNOULD J.P.BURINNES9101824-20108.4950%
8
54
73
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
389.379 km
389.379 km
389.379 km
2822
2277
1250
0.2835%
2.3715%
5.8400%
178BRUNINX ROGERMEMBRUG5082763-20118.5725%
42
31
81
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone C2
Zone C2
Zone C2
472.699 km
472.699 km
472.699 km
2030
1161
2113
2.0690%
2.6701%
3.8334%
179HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2177233-20128.6137%
327
294
116
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
458.480 km
458.480 km
458.480 km
22663
9256
2904
1.4429%
3.1763%
3.9945%
180VALVEKENS WYTHZESCHERPE2061924-20128.6247%
127
601
662
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2013
National
National
National
471.115 km
471.115 km
471.115 km
22663
18826
13588
0.5604%
3.1924%
4.8720%
181DERWA-LUXEMHERENT2110005-20138.6329%
31
369
567
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B2
National
National
457.441 km
457.441 km
457.441 km
5666
18826
9256
0.5471%
1.9601%
6.1258%
182BELLEN LOUISHALEN5160775-20108.6412%
57
878
797
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
469.065 km
469.065 km
469.065 km
8005
22663
19655
0.7121%
3.8742%
4.0549%
183VAN HERTEM-SCHUURMANSNEERPEL5061543-20138.6707%
328
580
391
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
511.739 km
511.739 km
511.739 km
24019
18826
9256
1.3656%
3.0808%
4.2243%
184HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2177222-20128.7817%
62
114
419
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2015
National
Zone C1
National
458.480 km
458.480 km
458.480 km
18826
2904
9256
0.3293%
3.9256%
4.5268%
185POPULAIRE JEAN-MARIEBERNISS9074541-20118.8915%
2
165
252
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
391.813 km
386.959 km
386.959 km
3153
3750
5691
0.0634%
4.4000%
4.4280%
186RENDERS IVOGEEL6034852-20128.9116%
236
146
544
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
491.041 km
491.041 km
491.041 km
22663
13588
8005
1.0413%
1.0745%
6.7957%
187AMEEL - VANLAKEDADIZEL3057277-20108.9316%
10
47
143
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Zone A1
Zone A1
PE West-Vlaanderen
420.186 km
420.186 km
420.186 km
3085
1331
2817
0.3241%
3.5312%
5.0763%
188HENDRIKX RUDIMAASMEC5001951-20138.9846%
350
27
926
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
Zone C2
National
493.755 km
493.755 km
493.755 km
24019
1035
18826
1.4572%
2.6087%
4.9187%
189V.D.WEERDEN JANBRUSSEG2160138-20129.0822%
121
65
1009
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Zone B1
Zone B1
National
447.501 km
447.501 km
447.501 km
5691
2596
22663
2.1262%
2.5039%
4.4522%
190LAGROU DOMINIQUELENDELE3039976-20129.0999%
9
33
221
Bourges I 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone A1
PE West-Vlaanderen
Zone A1
425.679 km
425.679 km
425.679 km
1664
2365
3085
0.5409%
1.3954%
7.1637%
191DERWA - LUXEMHERENT2080011-20129.1196%
64
432
652
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Zone B2
National
National
457.441 km
457.441 km
457.441 km
4783
18826
11883
1.3381%
2.2947%
5.4868%
192VEULEMANS-PERSOONSHALEN5025535-20139.1360%
47
9
844
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
PE Limburg
National
468.867 km
468.867 km
468.867 km
24019
1457
10141
0.1957%
0.6177%
8.3226%
193STORMS WIMBERLAAR6064535-20139.1460%
83
455
297
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Zone B2
National
Zone B1
475.292 km
475.292 km
475.292 km
5666
18478
5691
1.4649%
2.4624%
5.2188%
194BLEYEN JOHANLOMMEL5075120-20129.1730%
71
507
323
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Zone C1
National
National
505.878 km
505.878 km
505.878 km
2904
18826
8005
2.4449%
2.6931%
4.0350%
195MAUROY DANIELMONT ST GUIBE1503017-20129.2718%
18
8
106
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2013
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
425.889 km
425.889 km
425.889 km
2822
1250
1326
0.6378%
0.6400%
7.9940%
196HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2204371-20119.2936%
36
932
128
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
458.480 km
458.480 km
458.480 km
9256
22663
2671
0.3889%
4.1124%
4.7922%
197BRUNINX ROGERMEMBRUG5082357-20129.2994%
6
53
74
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone C2
Zone C2
Zone C2
472.699 km
472.699 km
472.699 km
733
2113
1239
0.8186%
2.5083%
5.9726%
198STORMS WIMBERLAAR6023567-20129.2995%
108
93
436
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
Zone B1
475.292 km
475.292 km
475.292 km
22663
8005
5691
0.4765%
1.1618%
7.6612%
199HUYSMANS GERTBALEN6058418-20129.3272%
96
68
1110
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2013
National
National
National
492.659 km
492.659 km
492.659 km
22663
9256
13588
0.4236%
0.7347%
8.1690%
200HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030136-20129.3484%
533
279
325
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
National
National
National
458.480 km
458.480 km
458.480 km
22663
8005
9256
2.3519%
3.4853%
3.5112%
201JONCKERS J & YLINTER2070321-20139.3754%
37
190
830
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
459.617 km
459.617 km
459.617 km
9256
24019
10141
0.3997%
0.7910%
8.1846%
202POLLIN MARCSNELLEG3013326-20129.3933%
9
44
61
Bourges II 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2013
PE West-Vlaanderen
Zone A1
PE West-Vlaanderen
456.263 km
456.263 km
456.263 km
621
1664
1151
1.4493%
2.6442%
5.2997%
203DE KEYZER MARCSCHORIS4234224-20129.4681%
16
180
135
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone A2
420.232 km
420.232 km
420.232 km
3811
11883
1792
0.4198%
1.5148%
7.5335%
204VEULEMANS-PERILLEUXVISSENA2167845-20139.5150%
331
305
491
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
National
National
454.885 km
454.889 km
454.889 km
24019
9256
10141
1.3781%
3.2952%
4.8417%
205JONCKERS J & YLINTER2060709-20119.5278%
203
364
184
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
459.617 km
459.617 km
459.617 km
19655
22663
2671
1.0328%
1.6061%
6.8888%
206VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5057265-20129.5420%
105
406
899
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
463.459 km
463.459 km
463.459 km
9256
22663
13588
1.1344%
1.7915%
6.6161%
207CEUSTERS ANDREBEKKEVO2139241-20119.5604%
34
521
1251
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
468.080 km
468.080 km
468.080 km
2671
18826
22663
1.2729%
2.7675%
5.5200%
208HEBBERECHT CHRISEVERGEM4149035-20129.5732%
80
91
98
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
456.788 km
456.788 km
456.788 km
4700
3788
1792
1.7021%
2.4023%
5.4688%
209VAN DE WOUWER GASTONBERLAAR6023284-20129.5899%
209
353
1186
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
National
National
475.166 km
475.166 km
475.166 km
11883
13588
22663
1.7588%
2.5979%
5.2332%
210DEROOSE DIRKKRUISHO4039095-20139.5956%
1
80
205
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Zone A2
Zone A2
Zone A2
435.061 km
435.061 km
435.061 km
1319
1792
4055
0.0758%
4.4643%
5.0555%
211HEYMANS RUFINLIEDEKE2044794-20129.6203%
30
64
75
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
437.600 km
437.600 km
437.600 km
3750
2526
1193
0.8000%
2.5337%
6.2867%
212VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4205827-20139.6607%
112
39
133
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
452.951 km
452.951 km
452.951 km
4397
1257
3316
2.5472%
3.1026%
4.0109%
213BAETENS W & IVANST.NIKL4123285-20109.6686%
62
299
179
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
470.149 km
470.149 km
470.149 km
3316
9639
3811
1.8697%
3.1020%
4.6969%
214VAERNEWIJCK ANDREWAREGEM3043121-20129.6911%
17
31
206
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
429.194 km
429.194 km
429.194 km
2365
1661
2899
0.7188%
1.8663%
7.1059%
215SCHEPMANS GUYBUDINGE2081097-20139.8009%
160
102
492
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
Zone C1
National
463.400 km
463.400 km
463.400 km
9256
3167
10141
1.7286%
3.2207%
4.8516%
216LAMBRECHTS-LISMONTKORTENA2011769-20129.8137%
158
133
1013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2013
National
National
National
467.025 km
467.025 km
467.025 km
22663
8005
13588
0.6972%
1.6615%
7.4551%
217ROELANS LUCIENBEVEL6203835-20129.8400%
379
795
421
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
479.265 km
479.265 km
479.265 km
13588
22663
11883
2.7892%
3.5079%
3.5429%
218TOURNELLE DAVYRUMMEN2076623-20119.8402%
288
656
1127
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
National
National
467.820 km
467.820 km
467.820 km
18826
19655
22663
1.5298%
3.3376%
4.9729%
219HAELEWIJN E & GKORTEMA3154734-20119.8572%
45
329
17
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Zone A1
National
Zone A1
439.216 km
439.216 km
439.216 km
3085
9639
341
1.4587%
3.4132%
4.9853%
220DECHERF GILBERTBREDENE3030832-20129.9032%
10
82
75
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
PE West-Vlaanderen
Zone A1
Zone A1
461.924 km
461.924 km
461.924 km
621
3085
1331
1.6103%
2.6580%
5.6349%
221ASS. VAN DE SCHANSHAMONT5045210-20129.9081%
19
418
1594
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
513.843 km
513.840 km
513.843 km
2904
18826
22663
0.6543%
2.2203%
7.0335%
222BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5100087-20139.9183%
25
703
535
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
PE Limburg
National
National
489.633 km
489.633 km
489.633 km
1457
24019
10141
1.7159%
2.9268%
5.2756%
223SURINX - PLETSERSNIEUWER5149355-20129.9532%
74
829
167
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
468.121 km
468.121 km
468.121 km
13588
22663
2904
0.5446%
3.6579%
5.7507%
224V.D.BOSSCHE-VDSTEENASSE2016976-20129.9866%
54
195
393
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Zone B1
National
Zone B1
441.902 km
441.902 km
441.902 km
3750
11883
5691
1.4400%
1.6410%
6.9056%
225NOUWEN TOMAS5032630-20129.9916%
8
348
71
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Zone C2
National
Zone C2
492.649 km
492.649 km
492.649 km
1239
18826
947
0.6457%
1.8485%
7.4974%
226CUMPS GEBROEDERSLANGDOR2170155-20109.9950%
37
398
776
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
471.554 km
471.554 km
471.554 km
19655
22663
9639
0.1882%
1.7562%
8.0506%
227LONGLEZ WILLYKAIN9038139-201210.0031%
1
144
123
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
Zone A2
399.031 km
399.031 km
399.031 km
1326
4700
1792
0.0754%
3.0638%
6.8638%
228BUVENS ROGERLOKSBER5006852-201110.0740%
1
340
1312
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
469.292 km
469.292 km
469.292 km
2671
8005
22663
0.0374%
4.2473%
5.7892%
229WOUTERS-WOUTERSTREMELO2071158-201110.0741%
84
245
634
Bourges II 2015
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
464.993 km
464.993 km
464.993 km
9256
19655
8005
0.9075%
1.2465%
7.9200%
230VAN ROY-PHILIPSENBALEN6035700-201310.0899%
76
41
835
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
PE Antwerpen
National
498.015 km
498.015 km
498.015 km
24019
2663
10141
0.3164%
1.5396%
8.2339%
231HOUTMEYERS VICTORZICHEM2033780-201310.0949%
110
408
1318
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
472.061 km
472.061 km
472.061 km
18826
10141
24019
0.5843%
4.0233%
5.4873%
232VANHOUDT-SERREDIEST2021172-201210.1407%
30
389
572
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
473.324 km
473.324 km
473.324 km
22663
13588
8005
0.1324%
2.8628%
7.1455%
233SCHROYENS HUBERTITEGEM6266656-201110.2768%
166
331
446
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2013
National
National
National
477.154 km
477.154 km
477.154 km
8005
9256
9639
2.0737%
3.5761%
4.6270%
234VAN GESTEL P & J & JRETIE6126092-201210.2918%
110
99
1709
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges I 2015
National
National
National
505.523 km
505.523 km
505.523 km
22663
13588
18826
0.4854%
0.7286%
9.0779%
235SCHEPMANS GUYBUDINGE2081091-201310.3001%
498
589
517
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
National
National
463.400 km
463.400 km
463.400 km
24019
18826
10141
2.0734%
3.1287%
5.0981%
236MEIR JOHANWESTERL6231312-201210.3263%
491
423
866
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
National
National
National
481.509 km
481.509 km
481.509 km
22663
11883
18826
2.1665%
3.5597%
4.6000%
237MAES ANTHONYWAREGEM3002861-201310.3355%
77
21
162
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2013
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
426.529 km
426.529 km
426.529 km
3324
798
3007
2.3165%
2.6316%
5.3874%
238VERMANDER ERICOEKENE3082225-201110.3408%
48
76
146
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
PE West-Vlaanderen
Zone A1
PE West-Vlaanderen
428.013 km
428.013 km
428.013 km
2817
3085
2365
1.7039%
2.4635%
6.1734%
239VANDEPOEL YVESGEETBET2185824-201310.3595%
87
184
789
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
466.478 km
466.478 km
466.478 km
10141
18826
9256
0.8579%
0.9774%
8.5242%
240SAATDUZEN SABANTESSEND5061509-201210.5261%
480
120
581
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
National
Zone C1
National
484.126 km
484.126 km
484.126 km
22663
2904
13588
2.1180%
4.1322%
4.2758%
241HEYNDRICKX DANNYNIEUWKE4105204-201310.5664%
54
338
119
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2014
PE Oost-Vlaanderen
National
Zone B1
473.890 km
473.890 km
473.890 km
3316
18478
1674
1.6285%
1.8292%
7.1087%
242VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142555-201310.5922%
18
195
1067
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
443.673 km
443.673 km
441.450 km
4700
4397
18478
0.3830%
4.4348%
5.7744%
243VANOPPEN - LUYTENHERK-DE5002343-201310.5974%
397
404
1082
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
473.130 km
473.130 km
473.130 km
18826
10141
24019
2.1088%
3.9838%
4.5048%
244WUYTS ALFONSHEIST O6056007-201310.6386%
311
323
1386
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
470.478 km
470.478 km
470.478 km
18478
10141
24019
1.6831%
3.1851%
5.7704%
245VAN HERTEM-SCHUURMANSNEERPEL5061575-201310.6402%
331
771
525
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
National
National
National
511.739 km
511.739 km
511.739 km
18826
24019
9256
1.7582%
3.2100%
5.6720%
246BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5112162-201210.6448%
63
67
746
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2015
National
Zone C1
National
489.633 km
489.633 km
489.633 km
22663
2904
9256
0.2780%
2.3072%
8.0596%
247THIJS - PETERSMAASMEC5029136-201210.6804%
51
18
72
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Zone C2
Zone C2
Zone C2
492.431 km
492.431 km
492.431 km
2113
733
1239
2.4136%
2.4557%
5.8111%
248VAN DE WALLE FILIPURSEL4100319-200910.6840%
50
28
205
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone A1
PE Oost-Vlaanderen
Zone A1
455.867 km
455.867 km
455.867 km
3117
1150
3085
1.6041%
2.4348%
6.6451%
249VAN DE VELDE MARINAGROBBEN6122739-201210.6916%
82
417
1401
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Zone B1
National
National
485.113 km
485.113 km
485.113 km
5691
13588
22663
1.4409%
3.0689%
6.1819%
250HOUTMEYERS VICTORZICHEM2033809-201310.6971%
89
544
1265
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2013
National
National
National
472.061 km
472.061 km
472.061 km
9256
18826
18478
0.9615%
2.8896%
6.8460%
251POPULAIRE JEAN_MARIEBERNISSART9074595-201110.7247%
21
95
143
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
SPE Henegouwen-Waals Brabant
386.959 km
391.813 km
386.959 km
1467
3153
2277
1.4315%
3.0130%
6.2802%
252GORIS LEOPOLDKOERSEL5102444-201210.7266%
105
395
760
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2015
National
National
National
487.780 km
487.780 km
487.780 km
13588
22663
9256
0.7727%
1.7429%
8.2109%
253ELSEN THEOBEKKEVO2030453-201310.8060%
189
615
625
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
469.776 km
469.776 km
469.776 km
24019
18826
9256
0.7869%
3.2668%
6.7524%
254MAHIEU NALINNEANDERLUES9058003-201210.8822%
59
85
70
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
392.162 km
392.162 km
392.162 km
2277
2822
1326
2.5911%
3.0121%
5.2790%
255VANDERSMISSEN M & ZNRUMMEN2069303-201210.9020%
171
577
1292
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
466.895 km
466.895 km
466.895 km
8005
18826
22663
2.1362%
3.0649%
5.7009%
256WOUTERS - COREMANSLANGDOR2069818-201110.9736%
53
725
664
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
National
National
National
471.408 km
471.408 km
471.408 km
22663
18826
9639
0.2339%
3.8511%
6.8887%
257SURINX-PLETSERSNIEUWER5009467-201310.9801%
351
293
1225
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2013
National
National
National
468.121 km
468.121 km
468.121 km
24019
10141
18478
1.4613%
2.8893%
6.6295%
258HOUBEN JEANMAASMEC5094250-201111.0086%
36
41
101
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2013
Zone C2
Zone C2
Zone C2
494.126 km
494.126 km
494.126 km
2113
947
2030
1.7037%
4.3295%
4.9754%
259VAN DIJCK-VAN DIJCKBEGIJNE6206326-201211.0442%
3
453
1146
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2013
PE Vlaams-Brabant
National
National
470.165 km
470.165 km
470.165 km
1470
18826
13588
0.2041%
2.4062%
8.4339%
260SAATDUZEN SABANTESSEND5061559-201211.0678%
2
292
1666
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
484.126 km
484.126 km
484.126 km
2904
8005
22663
0.0689%
3.6477%
7.3512%
261RAETS GEBR.+KENNYVLIERMA5148562-201011.0870%
9
34
66
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Zone C2
Zone C1
Zone C2
469.755 km
469.755 km
469.755 km
2113
921
947
0.4259%
3.6916%
6.9694%
262MARTENS LUCNEERPEL5123208-201211.1069%
715
728
327
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
National
National
510.304 km
510.304 km
510.304 km
22663
18826
8005
3.1549%
3.8670%
4.0850%
263CRISTIAENS FRANSZEMST2057306-201211.2370%
352
346
980
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
457.867 km
457.867 km
457.867 km
13588
8005
22663
2.5905%
4.3223%
4.3242%
264COLLET DUBOISMAARKED4236243-201211.2789%
13
45
1009
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Zone A2
Zone A2
National
419.324 km
419.324 km
419.324 km
4700
1792
11883
0.2766%
2.5112%
8.4911%
265STORMS WIMBERLAAR6064522-201311.3307%
329
474
750
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
National
National
475.292 km
475.292 km
475.292 km
24019
18478
10141
1.3698%
2.5652%
7.3957%
266VAN HOVE - UYTTERHOEVPUTTE6250163-201311.3350%
26
583
857
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Zone B1
National
National
470.912 km
470.912 km
470.912 km
5691
24019
10141
0.4569%
2.4272%
8.4508%
267HENDRIKX RUDIMAASMEC5036309-201211.3807%
270
31
141
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
Zone C2
Zone C2
493.755 km
493.755 km
493.755 km
18826
947
2113
1.4342%
3.2735%
6.6730%
268DE VROE-V.GAVER J,T&MMOORTSE4142510-201311.3827%
26
29
154
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
441.510 km
441.450 km
441.510 km
4055
1792
1688
0.6412%
1.6183%
9.1232%
269VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5057286-201211.3872%
99
258
1050
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2013
National
National
National
463.459 km
463.459 km
463.459 km
22663
8005
13588
0.4368%
3.2230%
7.7274%
270ALAERTS JONAH+NOAHHAM5064922-201311.4199%
13
95
2049
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
National
485.220 km
485.220 km
485.220 km
9256
24019
18826
0.1404%
0.3955%
10.8839%
271VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4186393-201211.4455%
14
11
362
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone A2
Zone A2
Zone A2
433.728 km
433.728 km
433.728 km
1792
993
3788
0.7812%
1.1078%
9.5565%
272LOOCKX GUIDOTESSEND5064428-201311.4682%
24
958
1470
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
479.711 km
479.711 km
479.711 km
9256
18826
24019
0.2593%
5.0887%
6.1202%
273HUYSMANS GERTBALEN6205009-201311.4953%
17
904
1424
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
National
492.659 km
492.659 km
492.659 km
10141
24019
18826
0.1676%
3.7637%
7.5640%
274NIHOUL PERE & FILSSENZEILLES9068940-201211.4978%
19
26
1188
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
National
375.137 km
375.139 km
375.139 km
811
914
18826
2.3428%
2.8446%
6.3104%
275CLAESEN FLORENTPAAL5051075-201211.5027%
33
81
1935
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C1
National
483.269 km
483.269 km
483.269 km
18826
2904
22663
0.1753%
2.7893%
8.5381%
276CRETEN MARCELST.TRUI5058395-201211.5668%
239
88
1536
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C1
National
462.663 km
462.663 km
462.663 km
13588
2904
22663
1.7589%
3.0303%
6.7776%
277DE TROY WIMBERLAAR6060048-201311.5785%
163
1112
987
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
473.682 km
473.682 km
473.682 km
10141
24019
18478
1.6073%
4.6297%
5.3415%
278VEREYKEN - GOMMERSSCHILDE6028003-201311.6040%
51
127
312
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
487.389 km
487.389 km
487.389 km
1674
4130
5691
3.0466%
3.0751%
5.4823%
279HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2123252-201211.6218%
193
586
1382
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
463.022 km
463.022 km
463.022 km
8005
18826
22663
2.4110%
3.1127%
6.0980%
280VOLKAERTS ROGERDUFFEL6082677-201211.6357%
40
825
767
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone B1
National
National
471.248 km
471.248 km
471.248 km
2596
22663
11883
1.5408%
3.6403%
6.4546%
281APPELMANS GEBROEDERSOETINGE2073026-201211.6375%
109
217
1589
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone B1
National
National
427.144 km
427.144 km
427.144 km
5691
8005
22663
1.9153%
2.7108%
7.0114%
282HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155568-201211.6425%
7
328
812
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
463.022 km
463.022 km
463.022 km
13588
22663
8005
0.0515%
1.4473%
10.1437%
283VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2061006-201211.6585%
62
139
1454
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C1
National
471.426 km
471.426 km
471.426 km
13588
2904
22663
0.4563%
4.7865%
6.4157%
284HERBOTS GEBR JO & RAFHALLE-B2186246-201111.6680%
162
86
1520
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
National
Zone C1
National
458.480 km
458.480 km
458.480 km
22663
2671
19655
0.7148%
3.2198%
7.7334%
285DR. MOENS DIRKGRIMBER2124088-201011.6878%
5
804
446
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone B2
National
Zone B1
451.389 km
451.389 km
451.389 km
1649
22663
5691
0.3032%
3.5476%
7.8369%
286VAN OECKEL JANOUD-TUR6125521-201111.6950%
2
38
920
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
506.244 km
506.244 km
506.244 km
22663
19655
8005
0.0088%
0.1933%
11.4928%
287DECLERCQ MARCEVERBEE4210795-201111.7439%
30
265
243
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone B1
National
Zone B1
421.414 km
421.414 km
421.414 km
1193
9639
3750
2.5147%
2.7492%
6.4800%
288LIPPENS KATIIZEGEM3170086-201211.8180%
15
62
36
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2014
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
432.305 km
432.305 km
432.305 km
2365
1151
621
0.6342%
5.3866%
5.7971%
289VEREYKEN - GOMMERSSCHILDE6286565-201111.8241%
14
64
509
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
487.389 km
487.389 km
487.389 km
1193
3750
5691
1.1735%
1.7067%
8.9440%
290VAN OECKEL JANO.TURNH6276014-201211.8394%
373
785
1060
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
National
506.244 km
506.244 km
506.244 km
13588
22663
18826
2.7451%
3.4638%
5.6305%
291ROODHOOFT ANDREPULDERB6025008-201111.8401%
6
210
2377
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Zone B2
National
National
489.914 km
489.914 km
489.914 km
2119
19655
22663
0.2832%
1.0684%
10.4885%
292VOS JEAN & JENNESDIEST2021324-201211.8510%
230
1051
174
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
473.570 km
473.570 km
473.570 km
18826
22663
2904
1.2217%
4.6375%
5.9917%
293VERSTREPEN JOS & BARTWESTERL6189903-201211.8646%
125
1235
653
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
478.054 km
478.054 km
478.054 km
13588
22663
11883
0.9199%
5.4494%
5.4953%
294VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2053047-201311.9244%
24
210
1086
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
National
National
471.426 km
471.426 km
471.426 km
24019
18826
10141
0.0999%
1.1155%
10.7090%
295HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2186097-201111.9681%
389
426
1201
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2014
National
National
National
458.480 km
458.480 km
458.480 km
18826
9256
22663
2.0663%
4.6024%
5.2994%
296SCHROYEN - HENDERIXHEUSDEN5054442-201211.9730%
58
450
2075
Bourges I 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
483.703 km
483.703 km
483.703 km
13588
18826
22663
0.4268%
2.3903%
9.1559%
297MARIS STAFARENDON6220263-201111.9924%
172
437
1727
Bourges II 2014
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
National
National
508.851 km
508.851 km
508.851 km
8005
19655
22663
2.1487%
2.2233%
7.6203%
298ROODHOOFT ANDREPULDERB6165079-201312.0286%
60
195
1511
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone B1
Zone B1
National
489.914 km
489.914 km
489.914 km
2596
5691
24019
2.3113%
3.4265%
6.2909%
299VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5061784-201212.0377%
10
677
1639
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone C1
National
National
479.616 km
479.616 km
479.616 km
2904
22663
18826
0.3444%
2.9872%
8.7060%
300COLLET DUBOISMAARKED4193010-201312.1146%
18
52
463
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone A2
Zone B1
Zone A2
419.324 km
419.324 km
419.324 km
1792
4130
4700
1.0045%
1.2591%
9.8511%
301DE KEYSER GEORGESMESSELB2055049-201312.1210%
42
120
1342
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
National
PE Vlaams-Brabant
National
471.280 km
471.280 km
471.280 km
10141
2621
18826
0.4142%
4.5784%
7.1284%
302V.PAESSCHEN LOUISHUMBEEK2056515-201212.1334%
241
318
759
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges II 2013
National
National
National
453.592 km
453.592 km
453.592 km
13588
8005
11883
1.7736%
3.9725%
6.3873%
303DEROOSE DIRKKRUISHO4216805-201212.1506%
17
315
295
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone A2
National
Zone A2
435.061 km
435.061 km
435.061 km
993
11883
3788
1.7120%
2.6509%
7.7877%
304VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5061728-201212.1712%
152
736
204
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
Zone C1
479.616 km
479.616 km
479.616 km
8005
22663
2904
1.8988%
3.2476%
7.0248%
305VANDEBORNE ELZAWOMMERS2062812-201112.1818%
271
696
472
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
455.584 km
455.584 km
455.584 km
8005
18826
9256
3.3854%
3.6970%
5.0994%
306DELBAERE ROGERLENDELE3106925-201212.1889%
43
23
118
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2013
Zone A1
PE West-Vlaanderen
Zone A1
426.785 km
426.785 km
426.785 km
3085
621
1664
1.3938%
3.7037%
7.0914%
307MUREZ MARICHALWADELINCOURT9010227-201212.1919%
9
69
321
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
393.770 km
393.770 km
393.770 km
1496
2277
3750
0.6016%
3.0303%
8.5600%
308GERAERTS ERWINNIEUWER5056025-201212.2103%
425
133
782
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
National
Zone C1
National
469.726 km
469.726 km
469.726 km
22663
2904
13588
1.8753%
4.5799%
5.7551%
309CEYSSENS LOUISMEEUWEN5120201-201112.2127%
92
128
893
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
501.190 km
501.190 km
501.190 km
22663
19655
8005
0.4059%
0.6512%
11.1555%
310DE WITTE MATHIASBELSELE4001926-201212.2336%
27
198
164
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
469.956 km
469.956 km
469.956 km
3316
3811
2635
0.8142%
5.1955%
6.2239%
311RENDERS IVOGEEL6174174-201112.2480%
168
756
645
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
491.041 km
491.041 km
491.041 km
19655
22663
8005
0.8547%
3.3358%
8.0575%
312VAN LANDEGHEM GEBRKRUIBEK4058006-201212.2574%
11
174
171
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
474.419 km
474.419 km
474.419 km
1193
3811
2526
0.9220%
4.5657%
6.7696%
313DE WILDER JOZEFST KAT6177313-201212.4186%
6
20
924
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Zone B1
Zone B1
National
467.278 km
467.278 km
467.278 km
5691
2596
8005
0.1054%
0.7704%
11.5428%
314GRULOOS DESTREECORTIL_WODON8016438-201212.4284%
6
15
114
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2013
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C2
429.193 km
429.193 km
429.193 km
811
603
1239
0.7398%
2.4876%
9.2010%
315VANWINGE-RENIERSSPALBEE5036820-201312.4732%
275
210
1674
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2013
National
National
National
476.143 km
476.143 km
476.143 km
24019
9256
18478
1.1449%
2.2688%
9.0594%
316VOS JEAN+JENNESWEBBEKO2021305-201212.4876%
19
174
2371
Bourges II 2014
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
473.570 km
473.570 km
473.570 km
2550
13588
22663
0.7451%
1.2805%
10.4620%
317BRUYNINCKX MARIOGLABBEE2178611-201012.5010%
313
431
1252
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
458.540 km
458.540 km
458.540 km
19655
8005
22663
1.5925%
5.3841%
5.5244%
318KIEKENS GEBROEDERSDENDERH4094424-201212.5583%
311
149
200
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
435.387 km
435.387 km
435.387 km
11883
3811
3316
2.6172%
3.9097%
6.0314%
319VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4244819-201012.5709%
18
190
93
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2015
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
452.951 km
452.951 km
452.951 km
9639
3811
1257
0.1867%
4.9856%
7.3986%
320WIJNS BONI & GEERTLANGDOR2062016-201212.6158%
41
176
1371
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
470.999 km
470.999 km
470.999 km
13588
22663
11883
0.3017%
0.7766%
11.5375%
321SCHROEVEN-GELADEALKEN5170501-201112.6527%
125
830
712
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
National
National
472.411 km
472.411 km
472.411 km
22663
18826
9256
0.5516%
4.4088%
7.6923%
322HERBOTS GEBROEDERSHALLE-B2030127-201212.6769%
180
342
1464
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
458.480 km
458.480 km
458.480 km
9256
8005
22663
1.9447%
4.2723%
6.4599%
323DEN HAESE WILLYMOORTSE4142094-201112.7539%
32
200
239
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
440.877 km
440.877 km
440.877 km
4700
3470
3788
0.6809%
5.7637%
6.3094%
324TYSIAK - SIELSKIPAAL5096021-201112.7767%
44
54
1187
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
484.041 km
484.041 km
484.041 km
19655
22663
9639
0.2239%
0.2383%
12.3146%
325JONCKERS J & YLINTER2070481-201312.8093%
2
149
1235
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
459.617 km
459.617 km
459.617 km
18826
24019
10141
0.0106%
0.6203%
12.1783%
326BOSMANS-LEEKENSBEVERLO5100009-201312.8313%
237
540
1778
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
489.633 km
489.633 km
489.633 km
9256
18826
24019
2.5605%
2.8684%
7.4025%
327CARLIER OLIVIEROPHAIN1514896-201212.8373%
7
13
667
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
422.304 km
422.304 km
422.304 km
2822
1496
5691
0.2481%
0.8690%
11.7203%
328VAN DE WALLE P-JRUISELE3113438-201212.9201%
39
68
136
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2015
Zone A1
Zone A1
PE West-Vlaanderen
447.001 km
447.001 km
447.001 km
1265
1664
2365
3.0830%
4.0865%
5.7505%
329GREEVEN E+JPALKEN5048019-201212.9497%
326
390
878
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
472.950 km
472.950 km
472.950 km
8005
9256
18826
4.0724%
4.2135%
4.6638%
330VERHAEGEN PATRICIAAARSCHO2047158-201113.0223%
309
975
689
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
469.900 km
469.900 km
469.900 km
19655
22663
9639
1.5721%
4.3022%
7.1480%
331HOUTMEYERS VICTORZICHEM2063101-201213.0690%
381
409
1182
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
472.061 km
472.061 km
472.061 km
22663
8005
18826
1.6811%
5.1093%
6.2785%
332CLEEREN JULESLUMMEN5004738-201313.0977%
150
121
1839
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C1
National
481.586 km
481.586 km
481.586 km
9256
3167
24019
1.6206%
3.8206%
7.6564%
333MASSART VICTORLINTER2063090-201113.1059%
40
192
1162
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
458.072 km
458.072 km
458.072 km
19655
22663
9639
0.2035%
0.8472%
12.0552%
334DEKEYZER MARCSCHORIS4234222-201213.1480%
78
145
294
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
420.232 km
420.232 km
420.232 km
2526
3811
4700
3.0879%
3.8048%
6.2553%
335BLEYEN JOHANLOMMEL5075122-201213.1716%
11
291
1724
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Zone C1
National
National
505.878 km
505.878 km
505.878 km
2904
8005
18826
0.3788%
3.6352%
9.1576%
336VEREYKEN - GOMMERSSCHILDE6028055-201313.1856%
54
95
271
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
487.389 km
487.389 km
487.389 km
5691
1674
4130
0.9489%
5.6750%
6.5617%
337VERVOORT A&P&MSTABROE6279264-201213.1886%
7
25
141
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
492.312 km
492.312 km
492.312 km
1842
2526
1193
0.3800%
0.9897%
11.8189%
338VANDENHEEDE F.& J.ZINGEM4050285-201313.1930%
70
70
226
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
433.728 km
433.728 km
433.728 km
1792
1688
4397
3.9062%
4.1469%
5.1399%
339VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2061090-201213.1964%
293
612
991
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
471.426 km
471.426 km
471.426 km
13588
22663
11883
2.1563%
2.7004%
8.3396%
340VERRECKT-RUTTEN-DEPLATESSEND5061771-201213.2185%
502
613
1369
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
National
National
479.616 km
479.616 km
479.616 km
18826
13588
22663
2.6665%
4.5113%
6.0407%
341VERGOTTE ASTEREAALTER4175025-201313.2251%
10
192
333
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone A1
Zone A2
450.724 km
450.724 km
450.724 km
1688
3461
4700
0.5924%
5.5475%
7.0851%
342VERCAIGNE MARCELRETIE6082198-200913.2339%
62
838
577
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
PE Antwerpen
National
National
505.172 km
505.172 km
505.172 km
2663
22663
8005
2.3282%
3.6977%
7.2080%
343DEN HAESE WILLYMOORTSE4142091-201113.2559%
80
90
403
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
440.877 km
440.877 km
440.877 km
3470
3788
4700
2.3055%
2.3759%
8.5745%
344DUFERMONT MICHELMOUSCRO9046717-201113.3327%
40
209
136
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone A1
Zone A2
Zone A2
407.992 km
407.992 km
407.992 km
3085
4700
1792
1.2966%
4.4468%
7.5893%
345VAN KERCKHOVE JIMMYDENDERH4020952-201313.4381%
488
218
183
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
437.901 km
437.901 km
437.901 km
18478
4130
3316
2.6410%
5.2784%
5.5187%
346TOURNELLE DAVYRUMMEN2067045-201213.4974%
66
608
1858
Bourges II 2014
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
National
National
467.820 km
467.820 km
467.820 km
8005
13588
22663
0.8245%
4.4745%
8.1984%
347BUVENS ROGERLOKSBER5003620-201213.5210%
203
437
1488
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
469.292 km
469.292 km
469.292 km
22663
9256
18826
0.8957%
4.7213%
7.9040%
348DUSAUSOIT DANYBELOEIL9062512-201313.5421%
30
29
358
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone B1
395.840 km
395.840 km
395.840 km
1496
1011
4130
2.0053%
2.8685%
8.6683%
349MATTHEUS LOUISBAAL2110567-201213.5566%
543
66
534
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
PE Vlaams-Brabant
National
467.213 km
467.213 km
467.213 km
22663
1470
8005
2.3960%
4.4898%
6.6708%
350VAN OECKEL JANOUD-TUR6173203-201013.5579%
172
30
2619
Bourges I 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
PE Antwerpen
National
506.244 km
506.244 km
506.244 km
19655
2663
22663
0.8751%
1.1265%
11.5563%
351GERAERTS ERWINNIEUWER5007862-201313.6010%
17
73
1039
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2015
National
Zone C1
National
469.726 km
469.726 km
469.726 km
24019
3167
9256
0.0708%
2.3050%
11.2252%
352WILLEMS ALBERT & ERICATTENRO2086137-201213.6370%
443
1258
779
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
459.446 km
459.446 km
459.446 km
18826
22663
13588
2.3531%
5.5509%
5.7330%
353IGOT DAVIDQUAREGNON9097164-201113.6814%
67
128
91
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
386.693 km
386.693 km
387.024 km
2277
2822
1467
2.9425%
4.5358%
6.2031%
354EVERAERTS ETIENNEKOERSEL5127530-201013.7084%
467
779
632
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
490.317 km
490.317 km
490.317 km
19655
22663
8005
2.3760%
3.4373%
7.8951%
355PEETERS FABIENNEBETEKOM2132288-201313.7297%
291
1323
677
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
467.806 km
467.806 km
467.806 km
18826
24019
10141
1.5457%
5.5081%
6.6759%
356LENAERTS JOZEFDURAS-S5012595-201313.7330%
139
293
2564
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
463.140 km
463.140 km
463.140 km
9256
18826
24019
1.5017%
1.5564%
10.6749%
357VAN LANDEGHEM GEBR.KRUIBEK6305844-201313.7364%
8
60
393
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
Zone B1
474.419 km
474.419 km
474.419 km
1257
1674
4130
0.6364%
3.5842%
9.5157%
358BAERTSOEN L & MBRASSCH6309857-201213.7502%
109
127
71
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
491.863 km
491.863 km
491.863 km
3750
2596
1193
2.9067%
4.8921%
5.9514%
359HENDRIKX RUDIMAASMEC5001966-201313.8033%
18
220
120
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Zone C2
National
Zone C2
493.755 km
493.755 km
493.755 km
1730
18826
1035
1.0405%
1.1686%
11.5942%
360SURINX - PLETSERSNIEUWER5149374-201213.8060%
103
657
1206
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
468.121 km
468.121 km
468.121 km
13588
22663
11883
0.7580%
2.8990%
10.1490%
361HOK FREDDY KESTENSTIENEN2087816-201113.8126%
585
920
1247
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2013
National
National
National
453.140 km
453.140 km
453.140 km
22663
18826
19655
2.5813%
4.8869%
6.3444%
362VAN HOECKE LUCOEDELEM3104235-201113.8619%
25
143
123
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges I 2015
PE West-Vlaanderen
Zone A1
PE West-Vlaanderen
458.460 km
458.460 km
458.460 km
621
3085
2365
4.0258%
4.6353%
5.2008%
363SCHOORS - D WAELEADEGEM4168061-201213.8802%
50
166
95
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Zone A2
Zone A1
Zone A1
464.455 km
464.455 km
464.455 km
1792
3085
1664
2.7902%
5.3809%
5.7091%
364VISSCHERS+ZNMAASMEC5096619-201313.9206%
485
39
123
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2014
National
Zone C1
Zone C2
492.532 km
492.532 km
492.532 km
18826
921
1730
2.5762%
4.2345%
7.1098%
365MATTHYS FRANKITEGEM6025652-201213.9371%
113
977
704
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
474.409 km
474.409 km
474.409 km
13588
22663
8005
0.8316%
4.3110%
8.7945%
366PIERRE ROGER & DAVIDBOSSUT_GOTTEC1500073-201214.0297%
39
61
103
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2013
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
440.596 km
440.596 km
440.596 km
2822
1250
1326
1.3820%
4.8800%
7.7677%
367DEWITTE YVESSCHELDE4064316-201314.0534%
29
453
483
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone A2
National
PE Oost-Vlaanderen
437.712 km
437.712 km
437.712 km
4700
18478
4397
0.6170%
2.4516%
10.9848%
368JESPERS-VANDERWEGENHOLSBEE2035791-201214.0729%
98
1197
736
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Zone C1
National
National
459.732 km
459.732 km
459.732 km
2904
22663
13588
3.3747%
5.2817%
5.4165%
369VAN WINKEL JEFTIELT2052124-201314.1349%
158
99
2959
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
464.976 km
464.976 km
464.976 km
18826
10141
24019
0.8393%
0.9762%
12.3194%
370VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4230121-201114.1551%
2
244
738
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone A2
Zone A2
National
443.673 km
443.673 km
443.673 km
3489
3788
9639
0.0573%
6.4414%
7.6564%
371KITANO MASAOZOUTLEE2163622-201314.1786%
825
445
1299
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
462.923 km
462.923 km
462.923 km
18826
10141
24019
4.3822%
4.3881%
5.4082%
372DEN HAESE WILLYMOORTSE4275788-201314.1923%
76
88
355
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
440.877 km
440.877 km
440.877 km
4397
1792
4700
1.7285%
4.9107%
7.5532%
373CRETEUR ALAINAMOUGIE9048687-201314.2098%
23
102
183
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
Zone A2
SPE Henegouwen-Waals Brabant
413.878 km
413.878 km
413.878 km
1318
1792
2702
1.7451%
5.6920%
6.7728%
374STEVENINCK BENNYHAMME4008915-201114.2285%
71
174
299
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
Zone B1
Zone B1
460.741 km
460.741 km
460.741 km
9639
3153
3750
0.7366%
5.5185%
7.9733%
375HEYMANS RUFINLIEDEKE2040082-201314.2347%
157
243
160
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
437.600 km
437.600 km
437.600 km
4130
5691
2596
3.8014%
4.2699%
6.1633%
376BERCKMANS ROGERKORTENB2049102-201314.2492%
49
311
955
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Zone B2
National
National
448.934 km
448.934 km
448.934 km
5666
10141
9256
0.8648%
3.0668%
10.3176%
377ENGELEN ROGERDESSEL6189551-201114.2752%
94
104
1285
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2013
National
National
National
502.671 km
502.671 km
502.671 km
22663
19655
9639
0.4148%
0.5291%
13.3313%
378JOCHEMS-VAN HASSELTRIJKEVO6194644-201214.2805%
15
235
359
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
502.660 km
502.660 km
502.660 km
2596
5691
3750
0.5778%
4.1293%
9.5733%
379VAN THILLO WILLYBEERSE6210069-201214.3193%
689
630
1365
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
National
National
502.393 km
502.393 km
502.393 km
18826
13588
22663
3.6598%
4.6364%
6.0230%
380CUMPS GEBR.LANGDOR2138809-201314.3615%
118
395
2145
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2014
National
National
National
471.554 km
471.554 km
471.554 km
10141
9256
24019
1.1636%
4.2675%
8.9304%
381VLAEMINCK HUGORUPELMO4038424-201214.3635%
112
164
84
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
469.389 km
469.389 km
469.389 km
3316
3811
1257
3.3776%
4.3033%
6.6826%
382V.D.WEERDEN JANBRUSSEG2014783-201314.3936%
13
123
956
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Zone B1
Zone B1
National
447.501 km
447.501 km
447.501 km
5691
2596
10141
0.2284%
4.7381%
9.4271%
383HOOYLAERTS OMERHOUWAAR2155654-201214.4291%
42
1090
1839
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
463.022 km
463.022 km
463.022 km
8005
18826
22663
0.5247%
5.7899%
8.1145%
384FIERENS LUDOBETEKOM2132875-201214.4294%
457
1228
527
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
469.371 km
469.371 km
469.371 km
18826
22663
8005
2.4275%
5.4185%
6.5834%
385RENDERS IVOGEEL6031848-201314.4642%
63
779
898
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
PE Antwerpen
National
National
491.041 km
491.041 km
491.041 km
2663
24019
10141
2.3658%
3.2433%
8.8551%
386HENDRIKX RUDIMAASMEC5158236-201114.5040%
548
62
82
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
Zone C2
Zone C2
493.755 km
493.755 km
493.755 km
18826
2113
947
2.9109%
2.9342%
8.6589%
387HELLEPUTTE MARCMERELBE4103932-201014.5332%
27
174
696
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone A2
Zone A2
National
442.256 km
442.256 km
442.256 km
993
3788
9639
2.7190%
4.5935%
7.2207%
388VAN ELSACKER-JEPSENSCHILDE6061242-201114.5333%
187
541
817
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
486.869 km
486.869 km
486.869 km
9639
22663
8005
1.9400%
2.3872%
10.2061%
389NAULAERTS LIBERTZICHEM2051940-201314.5407%
231
139
1130
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
National
National
National
471.009 km
471.009 km
471.009 km
24019
10141
9256
0.9617%
1.3707%
12.2083%
390JOCHEMS - VAN HASSELTRIJKEVO6029208-201314.5415%
135
246
447
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
Zone B1
Zone B1
502.660 km
502.660 km
502.660 km
18478
4130
5691
0.7306%
5.9564%
7.8545%
391VANDEN WYNGAERT DIRKBIERBEE2164450-201314.5534%
193
250
1098
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
National
National
449.658 km
449.658 km
449.658 km
18826
9256
10141
1.0252%
2.7009%
10.8273%
392DE ROECK LUCMANAGE9013140-201114.5542%
30
24
301
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
401.368 km
401.368 km
401.368 km
2822
1467
2539
1.0631%
1.6360%
11.8551%
393VAN HOECKE LUCOEDELEM3032312-201014.6634%
355
169
155
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
Zone A1
PE West-Vlaanderen
458.460 km
458.460 km
458.460 km
9639
3085
2817
3.6829%
5.4781%
5.5023%
394VAN MECHELEN LUCOUD-TUR6133288-201214.6672%
210
69
1032
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
PE Antwerpen
National
507.146 km
507.146 km
507.146 km
22663
2663
9256
0.9266%
2.5911%
11.1495%
395SCHAEKELS-DE LOECKERLENNIK2159717-201214.6999%
454
146
811
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
Zone B1
National
432.677 km
432.677 km
432.677 km
22663
5691
8005
2.0033%
2.5655%
10.1312%
396DEN HAESE WILLYMOORTSE4253807-201214.7297%
68
44
550
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
Zone A2
Zone A2
440.877 km
440.877 km
440.877 km
11883
1792
4700
0.5722%
2.4554%
11.7021%
397DE SMEYTER PAULNEDEREN4204581-201014.7445%
15
209
747
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
National
428.813 km
428.813 km
428.813 km
993
3811
9639
1.5106%
5.4841%
7.7498%
398DE MESMAEKER CLEMENTS.U.KAP2002702-201114.7591%
60
135
289
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B2
Zone B1
Zone B1
441.244 km
441.244 km
441.244 km
4783
5691
2596
1.2544%
2.3722%
11.1325%
399REYNDERS GERARD & CUDMAASMEC5096421-201314.8209%
187
44
183
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C2
Zone C2
492.025 km
492.025 km
492.025 km
18826
1354
1730
0.9933%
3.2496%
10.5780%
400VERMEULEN FRANSKESSEL6201388-201214.8231%
262
542
582
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
Zone B1
478.423 km
478.423 km
478.423 km
11883
22663
5691
2.2048%
2.3916%
10.2267%
401MUREZ MARICHALWADELINCOURT9069105-201014.8289%
55
81
129
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
393.770 km
393.770 km
393.770 km
1467
1496
2277
3.7491%
5.4144%
5.6654%
402SAATDUZEN SABANTESSEND5035467-201114.8328%
209
586
1078
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2013
National
National
National
484.126 km
484.126 km
484.126 km
19655
22663
9639
1.0633%
2.5857%
11.1837%
403VAN GESTEL FRANSVEERLE6172322-201214.8483%
37
485
1538
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2013
PE Antwerpen
National
National
480.897 km
480.897 km
480.897 km
2663
22663
13588
1.3894%
2.1401%
11.3188%
404ENGELEN ROGERDESSEL6258617-201214.8795%
575
722
681
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
National
National
502.671 km
502.671 km
502.671 km
22663
18826
8005
2.5372%
3.8351%
8.5072%
405JANDRAIN CECILEBAULERS1516135-201114.8904%
71
63
101
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
416.432 km
416.432 km
416.432 km
2822
1467
1250
2.5160%
4.2945%
8.0800%
406DAS JOSLUMMEN5024608-201314.9222%
146
997
810
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2015
National
National
National
479.446 km
479.446 km
479.446 km
18826
18478
9256
0.7755%
5.3956%
8.7511%
407GOOVAERTS VIC JENSBEERZEL6056668-201314.9388%
18
783
1053
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Zone B2
National
National
470.633 km
470.633 km
470.633 km
5666
18478
10141
0.3177%
4.2375%
10.3836%
408VAN WINCKEL-V.HERREWEZELE4012928-201214.9491%
13
93
126
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
457.612 km
457.612 km
457.612 km
1842
2526
1193
0.7058%
3.6817%
10.5616%
409SURINX-PLETSERSNIEUWER5142028-201314.9769%
40
726
1975
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges II 2013
National
National
National
468.121 km
468.121 km
468.121 km
9256
18826
18478
0.4322%
3.8564%
10.6884%
410STEENBERGEN STEFANHERK-DE5030454-201314.9810%
16
474
2952
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
470.875 km
470.869 km
470.869 km
9256
18826
24019
0.1729%
2.5178%
12.2903%
411GREEVEN E+JPALKEN5087044-201314.9919%
97
508
1547
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Zone C1
National
National
472.950 km
472.950 km
472.950 km
3167
9256
24019
3.0628%
5.4883%
6.4407%
412JOCHEMS-VAN HASSELTRIJKEVO6194514-201215.0730%
161
52
763
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Zone B1
Zone B1
National
502.660 km
502.660 km
502.660 km
3750
1193
11883
4.2933%
4.3588%
6.4209%
413NIHOUL PERE & FILSSENZEILLES9068921-201215.0873%
520
27
76
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2014
National
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
375.139 km
375.139 km
375.137 km
18826
914
811
2.7621%
2.9541%
9.3712%
414SCHAEKELS-D.LOECKERST.K.LE2159731-201215.0937%
103
505
287
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Zone B1
National
Zone B1
432.677 km
432.677 km
432.677 km
5691
22663
2596
1.8099%
2.2283%
11.0555%
415VAN ROMPAEY KARLOSINT-TR5057264-201215.1131%
508
456
636
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
National
National
463.459 km
463.459 km
463.459 km
22663
9256
8005
2.2415%
4.9265%
7.9450%
416CLAES PATR MARINAMOL6030518-201215.1329%
52
438
1747
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
PE Antwerpen
National
National
496.874 km
496.874 km
496.874 km
2663
8005
22663
1.9527%
5.4716%
7.7086%
417PLATTEEUW KURT & RAFRUMBEKE3112090-201215.1383%
15
75
63
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Zone A1
Zone A1
PE West-Vlaanderen
429.916 km
429.916 km
429.916 km
3085
1664
621
0.4862%
4.5072%
10.1449%
418HEYMANS RUFINLIEDEKE2044754-201215.1776%
186
53
280
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Zone B1
Zone B1
Zone B1
437.600 km
437.600 km
437.600 km
5691
1193
3750
3.2683%
4.4426%
7.4667%
419VAN MEEUWEN PIETLOMMEL5073774-201315.2026%
596
467
709
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
National
National
503.309 km
503.309 km
503.309 km
18826
9256
10141
3.1658%
5.0454%
6.9914%
420VERBRUGGEN GOMMAIRESCHERPE2061193-201215.2089%
68
37
1963
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2013
National
National
National
471.426 km
471.426 km
471.426 km
22663
8005
13588
0.3000%
0.4622%
14.4466%
421VAN HEKKEN WILLYLIER6027497-201315.2328%
593
267
263
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
National
National
Zone B1
479.091 km
479.091 km
479.091 km
24019
10141
2596
2.4689%
2.6329%
10.1310%
422VAN WINKEL JEFTIELT2052271-201315.2474%
908
496
1238
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
464.976 km
464.976 km
464.976 km
24019
10141
18826
3.7803%
4.8910%
6.5760%
423DUBOIS MICHELKAIN9068431-201115.2542%
12
234
141
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Zone A2
Zone A2
Zone A2
399.169 km
399.169 km
399.169 km
993
3788
1792
1.2085%
6.1774%
7.8683%
424DEGRANSART SERGEPIPAIX9058827-201015.3022%
93
62
311
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2013
Zone A2
Zone A2
Zone B1
397.867 km
397.867 km
397.867 km
4700
1792
3153
1.9787%
3.4598%
9.8636%
425MICHAUX FRANCOISMARIEMBOURG8024806-201015.3132%
7
53
86
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
SPE Luik-Namen-Luxemburg
Zone C2
SPE Luik-Namen-Luxemburg
369.113 km
369.113 km
369.113 km
811
1161
870
0.8631%
4.5650%
9.8851%
426DEN HAESE WILLYMOORTSE4316601-201015.3161%
112
106
423
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
440.877 km
440.877 km
440.877 km
9639
3470
3811
1.1620%
3.0547%
11.0994%
427JANSSENS JOHNYEKSEL5136336-201215.3503%
199
562
1365
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2013
National
National
National
501.389 km
501.389 km
501.389 km
22663
18826
11883
0.8781%
2.9852%
11.4870%
428V.D.WALLE M&FZWALM4247371-201315.3720%
82
93
371
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Zone A2
Zone A2
PE Oost-Vlaanderen
433.616 km
433.616 km
433.616 km
4700
1792
4397
1.7447%
5.1897%
8.4376%
429PIPERS YVONTOURNAI9076302-200915.3792%
58
335
103
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
Zone A2
National
Zone A2
396.219 km
396.219 km
396.219 km
3788
9639
993
1.5312%
3.4755%
10.3726%
430DELCHAMBRE DENISLUTTRE9008201-201315.3894%
14
51
241
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
406.209 km
406.209 km
406.209 km
1496
1318
2277
0.9358%
3.8695%
10.5841%
431DAS JOSLUMMEN5024630-201315.4143%
11
347
2054
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2015
PE Limburg
National
National
479.446 km
479.446 km
479.446 km
1457
9256
18826
0.7550%
3.7489%
10.9104%
432RAMAKERS JOHNNYDIEPENB5141605-201315.4422%
917
51
63
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
Zone C1
Zone C2
475.705 km
475.705 km
475.705 km
24019
921
1035
3.8178%
5.5375%
6.0870%
433PIPELEERS GUYHOEPERT5138605-201115.4546%
13
50
1629
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Zone C2
Zone C1
National
463.714 km
463.714 km
463.714 km
947
921
18826
1.3728%
5.4289%
8.6529%
434CRETEN MARCELST.TRUI5009205-201315.4885%
326
436
1211
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
National
National
462.663 km
462.663 km
462.663 km
18826
24019
10141
1.7316%
1.8152%
11.9416%
435LAEVERS LUCIENRILLAAR2050944-201315.4958%
528
204
1125
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
National
National
469.331 km
469.331 km
469.331 km
24019
9256
10141
2.1983%
2.2040%
11.0936%
436DEKEYZER MARCELMESSELB2052729-201315.5086%
693
591
629
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
National
National
National
471.063 km
471.063 km
471.063 km
24019
10141
9256
2.8852%
5.8278%
6.7956%
437COOLS RIKRUISELE3076717-201315.5103%
124
36
62
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Zone A1
Zone A1
PE West-Vlaanderen
443.918 km
443.918 km
443.918 km
3461
889
787
3.5828%
4.0495%
7.8780%
438JANSSENS JOHNYEKSEL5123011-201315.5450%
401
1166
1197
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
National
501.389 km
501.389 km
501.389 km
9256
24019
18826
4.3323%
4.8545%
6.3582%
439V.MUYLDER-NOEL-DEMULBUGGENH6224865-201315.5501%
10
46
194
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges II 2014
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
455.826 km
455.826 km
455.826 km
3316
1257
1674
0.3016%
3.6595%
11.5890%
440ENGELS JOS & JULESPUTTE6096422-201315.5620%
536
800
531
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
National
National
Zone B1
468.920 km
468.920 km
468.920 km
18478
24019
5691
2.9007%
3.3307%
9.3305%
441VAN CANEGHEM GUIDOMERELBE4185006-201215.5762%
208
67
430
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
445.847 km
445.847 km
445.847 km
11883
2635
3811
1.7504%
2.5427%
11.2831%
442VOS JEAN+JENNESWEBBEKO2033159-201315.6055%
12
592
2315
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
National
National
National
473.570 km
473.570 km
473.570 km
9256
10141
24019
0.1296%
5.8377%
9.6382%
443STERCKX RENEBEGIJNE2035216-201215.6090%
484
334
1751
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
470.336 km
470.336 km
470.336 km
22663
8005
18826
2.1356%
4.1724%
9.3010%
444BOLTON - VAN TILBURGBAARLE-11279-201215.6550%
141
569
451
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
Zone B1
512.314 km
512.314 km
512.318 km
22663
8005
5691
0.6222%
7.1081%
7.9248%
445JANSSENS RICHARDLANGDOR2162959-201315.6789%
56
621
2083
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2014
National
National
National
472.082 km
472.082 km
472.082 km
18826
9256
24019
0.2975%
6.7092%
8.6723%
446ENGELBOS JOHAN+CHRISTDURAS5140359-201215.6810%
581
382
825
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2014
National
National
National
463.669 km
463.669 km
463.669 km
22663
13588
8005
2.5636%
2.8113%
10.3061%
447HERMANS RIKPULLE6215886-201315.7219%
8
69
3411
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone B1
Zone B1
National
487.486 km
487.486 km
487.486 km
2596
5691
24019
0.3082%
1.2124%
14.2013%
448CHARLES_MICHAUXLOBBES9072468-201215.7497%
28
30
168
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
388.868 km
388.868 km
388.868 km
2822
2277
1250
0.9922%
1.3175%
13.4400%
449MARIS FRANSITEGEM6024521-201215.7724%
150
279
265
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
National
Zone B1
Zone B1
474.362 km
474.362 km
474.362 km
22663
5691
2596
0.6619%
4.9025%
10.2080%
450GAIE FRERESLA BOUVERIE9010075-201315.7919%
46
65
137
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
384.425 km
384.425 km
384.425 km
2702
1318
1496
1.7024%
4.9317%
9.1578%
451STEVENINCK BENNYHAMME4048080-201215.7947%
12
150
297
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
460.741 km
460.741 km
460.741 km
11883
3811
2526
0.1010%
3.9360%
11.7577%
452REYNIERS HENRILUBBEEK2157412-201215.8052%
109
108
929
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
Zone C1
National
457.806 km
457.806 km
457.806 km
22663
2904
8005
0.4810%
3.7190%
11.6052%
453MAES KLEBERNIEUWKE4034552-201215.8062%
57
53
350
Bourges I 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
473.347 km
473.347 km
473.347 km
2526
1257
3750
2.2565%
4.2164%
9.3333%
454MAHIEU NALINNEANDERLUES9058017-201215.8082%
24
77
227
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
392.162 km
392.162 km
392.162 km
1496
1250
2822
1.6043%
6.1600%
8.0439%
455VAN HERTEM-SCHUURMANSNEERPEL5061597-201315.8130%
26
299
2369
Bourges II 2015
Bourges II 2014
Bourges I 2015
National
National
National
511.739 km
511.739 km
511.739 km
9256
10141
18826
0.2809%
2.9484%
12.5837%
456SPRUYT EDDYVIEUX GEMAPPE1514174-201115.8370%
76
59
115
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2014
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
417.140 km
417.140 km
417.140 km
2822
1496
1250
2.6931%
3.9439%
9.2000%
457LUYCKX RAFBELSELE4095314-201315.8382%
80
182
262
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
468.286 km
468.286 km
468.286 km
4397
2975
3316
1.8194%
6.1177%
7.9011%
458CUMPS GEBR.LANGDOR2105920-201315.8567%
29
904
2580
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
National
National
471.554 km
471.554 km
471.554 km
9256
18826
24019
0.3133%
4.8019%
10.7415%
459HUYSMANS GERTBALEN6205135-201315.8587%
125
55
1346
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2014
National
PE Antwerpen
National
492.659 km
492.659 km
492.659 km
24019
2663
10141
0.5204%
2.0653%
13.2729%
460DE SCHRIJVER ERICDENDERH4258349-201215.8618%
67
81
254
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
435.718 km
435.718 km
435.718 km
3811
1257
3316
1.7581%
6.4439%
7.6598%
461MESKENS CYPRIENTEMPLOUX8023158-201215.8768%
10
16
106
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2014
Zone C2
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
414.664 km
414.664 km
414.664 km
947
914
811
1.0560%
1.7506%
13.0703%
462THONE JOSAS5010363-201115.8940%
6
73
115
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Zone C2
Zone C2
Zone C2
494.860 km
494.860 km
494.860 km
2030
2113
947
0.2956%
3.4548%
12.1436%
463GREEVEN E+JPALKEN5058333-201115.9034%
232
611
646
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges II 2014
National
National
National
472.950 km
472.950 km
472.950 km
18826
9256
8005
1.2323%
6.6011%
8.0700%
464LEDEGANCK WILLYAALTER4174849-201315.9082%
103
51
143
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Zone A2
Zone A1
Zone A2
451.554 km
451.554 km
451.554 km
4700
889
1792
2.1915%
5.7368%
7.9799%
465TOURNELLE DAVYRUMMEN2067010-201215.9105%
360
487
1276
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2013
National
National
National
467.820 km
467.820 km
467.820 km
22663
13588
11883
1.5885%
3.5840%
10.7380%
466VAN RENTERGEM ADELINKNESSEL4162271-201315.9397%
50
144
158
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone A1
Zone A2
456.235 km
456.235 km
456.235 km
1688
3461
1792
2.9621%
4.1606%
8.8170%
467GERAERTS ERWINNIEUWER5056054-201215.9861%
701
611
1760
Bourges I 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
National
National
National
469.726 km
469.726 km
469.726 km
18826
13588
22663
3.7236%
4.4966%
7.7660%
468SMITS FILIP & KRISBERLAAR6167038-201115.9943%
58
401
2451
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Zone B1
National
National
477.199 km
477.199 km
477.199 km
5691
9639
22663
1.0192%
4.1602%
10.8150%
469HUFKENS - VAN HECKEWESTMAL6157497-201216.0035%
62
81
1571
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone B1
Zone B2
National
496.755 km
496.755 km
496.755 km
5691
4783
11883
1.0894%
1.6935%
13.2206%
470GEELEN LEON & JENSVELDWEZ5113631-201116.0255%
87
98
1337
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone C2
Zone C2
National
481.320 km
481.320 km
481.320 km
2030
2113
18826
4.2857%
4.6380%
7.1019%
471PLATTEEUW KURT & RAFRUMBEKE3112028-201216.0654%
20
65
243
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Bourges I 2014
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
Zone A1
429.916 km
429.916 km
429.916 km
787
1151
3085
2.5413%
5.6473%
7.8768%
472VAN HEDDEGHEM BARTSLHOUTE4121703-201316.0821%
77
172
260
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Bourges I 2014
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
Zone B1
438.125 km
438.125 km
438.125 km
1674
3316
4130
4.5998%
5.1870%
6.2954%
473BAERT RUDYDEURNE1520448-201016.0984%
32
180
473
Bourges I 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
483.341 km
483.341 km
483.341 km
3750
2596
5691
0.8533%
6.9337%
8.3114%
474DEROOSE DIRKKRUISHO4216880-201216.1000%
71
278
213
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Zone A2
National
Zone A2
435.061 km
435.061 km
435.061 km
3788
11883
1792
1.8743%
2.3395%
11.8862%
475SCHUDDINCK BENNYMELDERT4064049-201216.1138%
22
155
325
Bourges I 2013
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Zone B1
Zone B1
Zone B1
446.108 km
446.108 km
446.108 km
2526
5691
2596
0.8709%
2.7236%
12.5193%
476V.MUYLDER-NOEL-DEMULBUGGENH2107453-201216.1299%
38
222
846
Bourges II 2014
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Zone B1
PE Oost-Vlaanderen
National
455.826 km
455.826 km
455.826 km
1193
3811
11883
3.1852%
5.8252%
7.1194%
477CLAESEN FLORENTPAAL5055249-201316.1401%
472
451
1245
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
National
National
483.269 km
483.269 km
483.269 km
10141
9256
18826
4.6544%
4.8725%
6.6132%
478WOUTERS MARCELWESTMAL6157140-201216.1512%
240
494
1624
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2013
National
National
National
496.458 km
496.458 km
496.458 km
11883
22663
13588
2.0197%
2.1798%
11.9517%
479SERRE - LAPORTETESSEND5165857-201116.1551%
352
153
685
Bourges I 2015
Bourges II 2013
Bourges II 2014
National
Zone C1
National
477.333 km
477.333 km
477.333 km
18826
2671
8005
1.8697%
5.7282%
8.5572%
480ARNOULD ANDRELOBBES9105125-201116.1685%
22
81
177
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
SPE Henegouwen-Waals Brabant
388.738 km
388.738 km
388.738 km
2822
2277
1496
0.7796%
3.5573%
11.8316%
481VERMANDER LIONELOEKENE3118308-200916.2040%
388
177
40
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
National
Zone A1
PE West-Vlaanderen
428.043 km
428.043 km
428.043 km
9639
3085
621
4.0253%
5.7374%
6.4412%
482VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4010388-201216.2075%
41
170
246
Bourges II 2015
Bourges I 2013
Bourges I 2014
PE Oost-Vlaanderen
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
452.951 km
452.951 km
452.951 km
1257
2635
3788
3.2617%
6.4516%
6.4942%
483DECAESTECKER - GHIELEGITS3108618-201016.2140%
7
53
108
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2015
Zone A1
Zone A1
Zone A1
437.192 km
437.192 km
437.192 km
3117
673
1331
0.2246%
7.8752%
8.1142%
484HEYLEN EDMONDPULLE6219899-201216.2385%
15
39
1643
Bourges II 2014
Bourges II 2015
Bourges II 2013
Zone B2
Zone B1
National
484.148 km
484.148 km
484.148 km
1649
2596
11883
0.9096%
1.5023%
13.8265%
485DE WITTE MATHIASBELSELE4061938-201016.2457%
62
232
326
Bourges II 2013
Bourges I 2015
Bourges I 2014
National
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
469.956 km
469.956 km
469.956 km
9639
3316
3788
0.6432%
6.9964%
8.6061%
486VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4253461-201216.2793%
81
42
340
Bourges I 2013
Bourges II 2014
Bourges I 2014
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
443.673 km
443.673 km
443.673 km
2635
993
3788
3.0740%
4.2296%
8.9757%
487VERGOTTE ASTEREAALTER4175068-201316.3203%
11
175
97
Bourges II 2013
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Zone A1
Zone A1
Zone A1
450.724 km
450.724 km
450.724 km
3117
3461
889
0.3529%
5.0563%
10.9111%
488VAN HOECKE LUCOEDELEM3004518-201216.3704%
48
23
190
Bourges I 2015
Bourges II 2015
Bourges I 2013
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
Zone A1
458.460 km
458.460 km
458.460 km
2365
787
1664
2.0296%
2.9225%
11.4183%
489VAN DEN EECKHOUDT MARKALKEN4205721-201316.3710%
88
444
202
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges II 2014
PE Oost-Vlaanderen
National
PE Oost-Vlaanderen
452.951 km
452.951 km
452.951 km
4397
18478
1688
2.0014%
2.4029%
11.9668%
490MAES ERIKMAASMEC5096659-201216.4165%
35
23
144
Bourges I 2014
Bourges I 2013
Bourges II 2013
Zone C2
Zone C2
Zone C2
492.973 km
492.973 km
492.973 km
2113
733
1239
1.6564%
3.1378%
11.6223%
491CHRISTIAENS LUCOOIGEM3039221-201216.4304%
78
11
340
Bourges II 2013
Bourges II 2015
Bourges I 2015
National
PE West-Vlaanderen
PE West-Vlaanderen
428.089 km
428.089 km
428.089 km
11883
787
2365
0.6564%
1.3977%
14.3763%
492VAN DE PUTTE RUDYLEMBERG4142550-201316.4426%
105
296
139
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Bourges II 2015
PE Oost-Vlaanderen
Zone A2
Zone A2
443.673 km
443.673 km
443.673 km
4397
4700
1792
2.3880%
6.2979%
7.7567%
493COPPENS FREDDYOKEGEM4150044-201116.4864%
63
539
177
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Zone B1
National
Zone B1
435.243 km
435.243 km
435.243 km
1193
9639
3153
5.2808%
5.5919%
5.6137%
494WOUTERS MARCELWESTMAL6157122-201216.5197%
7
130
3472
Bourges II 2013
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Zone B2
National
National
496.458 km
496.458 km
496.458 km
2882
13588
22663
0.2429%
0.9567%
15.3201%
495ELSEN THEOBEKKEVO2066102-201216.5268%
62
184
2134
Bourges II 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2014
National
Zone C1
National
469.776 km
469.776 km
469.776 km
8005
2904
22663
0.7745%
6.3361%
9.4162%
496BOYEN JOHAN+MARTINEBINDERV5010992-201316.5278%
21
473
1090
Bourges I 2014
Bourges II 2014
Bourges II 2015
National
National
National
466.315 km
466.315 km
466.315 km
24019
10141
9256
0.0874%
4.6642%
11.7761%
497BELLEN LOUISHALEN5026105-201316.5288%
1126
911
1301
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2015
National
National
National
469.065 km
469.065 km
469.065 km
24019
18478
18826
4.6880%
4.9302%
6.9107%
498VUERSTAEK GEBROEDERSLANAKEN5070005-201016.5692%
1
99
2228
Bourges I 2013
Bourges I 2014
Bourges I 2015
Zone C2
Zone C2
National
484.447 km
484.447 km
484.447 km
2030
2113
18826
0.0493%
4.6853%
11.8347%
499TOURNELLE DAVYRUMMEN2090747-201316.5773%
122
488
1029
Bourges I 2015
Bourges II 2014
Bourges II 2015
National
National
National
467.820 km
467.820 km
467.820 km
18826
10141
9256
0.6480%
4.8121%
11.1171%
500BALEAU JEAN_JACQUESMOIGNELEE8024036-200916.6825%
3
50
89
Bourges I 2014
Bourges II 2013
Bourges I 2013
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
SPE Luik-Namen-Luxemburg
405.516 km
405.516 km
405.516 km
811
822
870
0.3699%
6.0827%
10.2299%