Riddersclub van België - huldiging laureaten van de Ere-Kampioenschappen

Vrijdag 3 oktober - Zaal "Ambassade" te Waregem. Zoals naar traditie worden begin oktober de laureaten gehuldigd in de Ere-Kampioenschappen van de "Riddersclub", alsook de uitreiking van de vele ereprijzen verspeeld op Pau, op Nantes en (dit jaar) op St Junien. "Bergen werk" hadden Voorzitter Lucien Delchambre, Secretaris Lionel Debusschere en Onder-Voorzitter Dirk Schreel en hun respectievelijke dames weer achter de schermen verzet om de vele…vele….ereprijzen per winnaar te verpakken.

De uitreiking ervan - geleid door Dirk Schreel en geassisteerd door Nicole en Francine. - verliep uiterst vlot, terwijl dit alles werd gekoppeld aan een smakelijk buffet, achteraf gevolgd door muziek van de D.J. van dienst.

De geklasseerden:
Top-5 bij de oude duiven waren:
1. Noël Lippens
2. Gaby Demeulemeester
3. Raf Luyckx
4. Schoors-Dewaele
5. Lionel Debusschere.

Top-5 bij de jonge duiven.
1. Allemeersch- Van Parijs
2. Jacques Vandenheede
3. Rik Simpelaere
4. Lionel Debusschere
5. Vanwildemeersch-Vyncke

Top-5 Algemeen Ere-Kampioenschap:
1. Jacques Vandenheede
2. Lionel Debusschere
3. Schoors-Dewaele
4. Vanwildemeersch-Vyncke
5. Garré-Vandenberghe

Laureaten op de vlucht uit Pau
Leden:
- 1e lid met 1e ingeg. was Raf Luyckx met de 40e prijs - 2e lid met 1e ingeg. was Marc Van de Riviere met de 123e prijs - 1e lid met 1e + 2e ingeg. was Raf Luyckx met 40e en 376e prijs

Ereleden:

  • 1e erelid met 1e ingeg. was Reybroeck & Zonen met de 9e prijs
  • 2e erelid met 1e ingeg. was H.R.W. Heyman met de 118e prijs
  • 3e erelid met 1e ingeg. was Vanhee Annemie met de 220e prijs
  • 1e erelid met 1e + 2e ing. was Reybroeck en Zonen met de 9e + 72e prijs.

" Mevrouw Suzy krijgt haar duivenhokje !!
Als medewerkster van de "DuivenKrant" en als lerares lager onderwijs had Suzy een aanvraag ingediend bij de KBDB om mits subsidie van de Belgische Duivenbond een klein duivenhokje te plaatsen in haar school omdat haar leerlingen zo geÏnteresseerd bleken in de duifjes.
Het antwoord van de Koninklijke was ongunstig.
Nu heeft de "Riddersclub" zelf voor de oplossing gezorgd… Suzy krijgt haar duivenhokje geschonken door de "Riddersclub van België", terwijl de Firma Teurlings vertegenwoordigd door de heer Peter Allemeersch een jaar gratis duivenvoeders zal leveren. Mooi… niet !! Da's pas propaganda !! Duivensport is nog lang niet ten dode opgeschreven…als men maar bij de juiste en begripvolle mensen terechtkomt.
Proficiat alvast aan de "Riddersclub" en aan de Firma Teurlings met dit prachtig initiatief.