Internationale Fond Vereniging sluit seizoen 2009 af met schitterende kampioenenhulde.

Algemeen Kampioen 2009 : de “Maspalomas-Loft”: N & F Norman uit Knokke-Heist. De grote zaal van het domein “Salons Ambassade” zat eivol met de vele aanwezigen op het jaarlijks kampioenenfeest van de sterk florerende Internationale Fond Vereniging.
Waregem –“ Salons Ambassade”: vrijdag 4 december.
Voorzitter Peter Allemeesch nam de honneurs waar om alle aanwezigen te verwelkomen  , in het bijzonder de heer en mevr. Marco Van der Hel uit Nederland (directeur van DKSH waarbij de Groep Teurlings behoort) , de heer en mevr. De Sousa (voorzitter van de Franse Duivenbond) . Hij kondigde terzelfdertijd de wissel aan in bestuurskringen waarbij de taak van secretaris voortaan zal gedragen worden door Johan Gevaert, dit in de plaats van Lucien Delchambre die het wat kalmer zal aanpakken en penningmeester wordt. Tot slot ook een woord van dank voor de sponsors van de I.F.V. , alsook de vermelding dat er deze avond voor plusminus 8000 euro aan kampioenengelden zou worden verdeeld..
Tussen de verschillende gangen in , werd hulde gebracht aan de vele ereprijswinnaars op nationale en internationale vluchten, hetzij met 1e afgegevene en 1e + 2e afgeg. duif.
De namen van de top-3 in de diverse kampioenschappen hebben we vermeld bij de foto’s.
Zoals het past voor dit feest van de I.F.V. werd het geheel omkaderd met een uitgebreid aperitief gevolgd door een fijn banket, dit alles opgeluisterd door passende muziek .
Ondanks het feit dat er vele “winnaars” waren , verliep alles bijzonder vlot, een pluim dus voor verantwoordelijke Dirk Schreel en zijn assisterende dames der bestuursleden.
Zoals in rand  vermeld ging de titel van Algemeen Kampioen naar de “Maspalomas-Loft” N & F Norman , dik verdiend trouwens na een voor hen spetterend seizoen 2009 met  ondermeer 1e nat. Tulle oude, 1e prov Libourne jaarse en meerdere overwinningen.
Er was tussendoor ook hulde aan de aanwezige nationale winnaars en de kampioenen onder de  Franse leden.
Fel in het oogspringend waren de lage percentages in de (inter)nationale asduifcompetitie.
De 4176442/04 van G. Carteus bvb behaalde amper 0,82% op Pau – Tarbes en Perpignan met respectievelijk 13e – 37e en 68e plaats internationaal. J  & F Vandenheede kwamen 2 maal in aanmerking; nationaal oude met de 4093269/07 (1,07%) en nationaal jaarlingen met de 4095027/08 (0,81%). Gaby en Johan Demeulemeester wonnen nationaal de asduif bij de jongen met de 4105608/09 (1,68%) op Argenton (23e nat) – La Souterraine (284e nat). Langs Franse zijde ging de asduif naar P & F Tantaert met de 68459/02 die 28e werd op Pau en 10e op Perpignan.
Onze felicitaties aan alle kampioenen, alle ereprijswinnaars en asduif winnaars…..We noteerden er een défilé van fondliefhebbers die al meer dan hun strepen verdienden in de (inter)nationale duivensport….Eveneens onze felicitaties aan het bestuur en hun dames voor het prachtig verloop van de avond. Jullie werk was af tot en met….Chapeau !
Voorzitter Peter Allemeesch (midden) in gezelschap van Mevr. en de Heer Marco Van der Hel
(directeur DKSH: waarbij de groep Teurlings behoort)

Niet alleen geldprijzen, maar ook een pak naturaprijzen staan te wachten op de vele winnaars

Beeld van een deel van de eretafel met v.l.n.r. Lucien Delchambre – Dirk Schreel – Mevr. D. Schreel en Mevr. L. Debusschere
(d e heer L. Debusschere was afwezig wegens herstellende van een heupfractuur.)

Nog enkele bestuursleden : v.l.n.r. Mevr. Johan Gevaert– Marc Van de Riviere – Johan Gevaert (nieuwe secretaris)
Eveneens aan de eretafel Mevr. L. Delchambre en Mevr. Allemeesch

Nog aan de eretafel v.l.n.r. Heer & Mevr. Van der Hel en Voorzitter P. Allemeesch.


Teurlingspaketten – champagne – orchideeën …enz…..behoorden tot de naturaprijzen.

Top-3 in het Kampioenschap internationale vluchten: v.l.n.r. = Voorzitter P. Allemeesch – L. Delchambre – Schoors-Dewaele (3e) – Luc Van Coppenolle (1e) – Mevr. Schreel – Mevr. Frans Defruyt ( als vertegenwoordigster van N & F Norman)

Top-3 in het Kampioenschap nationale vluchten oude : v.l.n.r. Voorz. P. Allemeesch – L. Delchambre –
Freddy Dejaegher en zijn dame (2e) – Garé-Vandenberghe (1e) – Mevr. Fr. Defruyt (N & F Norman als 3e)  en Mevr. D. Schreel.

Top -3 in het Kampioenschap nationale vluchten jaarlingen : v.l.n.r. : P. Allemeesch- L. Delchambre – Hubert & Chr. Depoorter - Moelaert (1e) – Joh. Gevaert (vertegenwoordigde M. Pollin als 2e) – P. Houfflijn (3e) en Mevr. Schreel

Top-3 in het Kampioenschap nationale vluchten voor jonge duiven: v.l.n.r. P. Allemeesch - L. Delchambre –
J & F Vandenheede (3e) – Raf Luyckx (1e) – Mevr. Schreel en R & X Verstraete (3e)
Top-3 in het “Championnat de France” : 1e L. Bodart – 2e P & F Tantart – 3e Sart Ledoux G & P met bestuursleden.

(Inter)nationale asduifwinnaars v.l.n.r. : J & F Vandenheede ( nat. oude en nat. jaarlingen) – Mevr Schreel – G. Carteus ( internationaal) – Gaby Demeulemeester ( nationaal jongen) en P & F Tantart ( As-pigeon France)

Hulde aan (inter)nationale winnaars uit 2009 : met in het midden zittend Mevr. Defruyt als vertegenwoordigster
van de kolonie N & F Norman als algemeen Kampioen.