Inter - Westvlaamse Vereniging Programma

Inter – Westvlaamse Vereniging pakt in 2008 uit met een schitterend programma en een handvol nieuwigheden !

Voor het seizoen 2008 - dat voor de I.W.V. aanvangt met de vlucht uit Tours van zaterdag 10 mei – wordt zo waar 30000 Euro gratis geschonken in Kampioenschappen en Ereprijzen. Het rijkgevulde programma omvat 32 verschillende wedstrijden hetzij met oude, met jaarse of met jongen ……in zoverre dus dat iedereen mogelijkheden genoeg krijgt om juist zoals in de vorige jaren – traditiegetrouw mogen we zeggen -  te kunnen genieten  van de grote pot aan “gratis” Euro’s. Wij nodigen U dan ook uit onderstaande tekst aandachtig te lezen !!

Opnieuw staan 4 verschillende kampioenschappen geprogrammeerd….

A) Het Algemeen Kampioenschap ofte de ranking van de 80 beste fondspelers van de Inter-Westvlaamse in 2008. In totaal te winnen 10150 Euro.

Een competitie die loopt over alle vluchten van de I.W.V. met uitzondering van Tours van 7 juni (dit is een wedstrijd voor oude en voor jaarlingen die verloopt in samenspel met de “Kortvlugge” Kortrijk) en de wedstrijd uit Tours voor  jaarlingen van 21 juni ( die verloopt in samenspel met Avelgem).
Het Algemeen Kampioenschap klasseert werkelijk de fine fleur aan liefhebbers die meespelen in de I.W.V. gezien men moet voor waar zeggen met 1-2-3 bij de oude, met 1-2-3 bij de jaarlingen en met 1-2-3-4 bij de jongen. Beslist geen makkie ! Ook de Limoges Derby (tweejaarsen) is ingecalculeerd.
Verdeling der prijzen in euro’s:
800 – 525 – 400 – 350 – 225 – 2 x 200 – 175 – 150 – 125 – van 11e t.e.m. 80e : telkens 100 .

B) Kampioenschap met 1e en 2e ingetekende bij de oude duiven.

Een competitie met een totaal van 5550 Euro gratis te verdienen , deze loopt over 17 wedstrijden, namelijk:
Tours (10 mei) – Chateauroux (17 mei) – Poitiers (24 mei) – Brive (31 mei) – Angoulème (7 juni) – Poitiers (14 juni) – Limoges (21 juni) – Tours (21 juni) – Montauban (21 juni) – Argenton (28 juni) – Limoges oude (5 juli) – Tarbes (12 juli) – Poitiers (12 juli) – Souillac (19 juli) – Poitiers (26 juli) – Narbonne(26 juli) – Perpignan (2 aug.)
Verdeling der prijzen in euro’s:
525 – 400 – 350 – 275 – 225 – 200 – 175 – 150 – 125 –van 11e t.e.m. 40e telkens 100.

C) Kampioenschap der jongen met 1 – 2 -3 -4 -5 -6 ingetekende.

In deze competitie zijn er 5150 euro gratis te winnen over 9 wedstrijden.
Blois ( 12 juli) – Blois (19 juli) – Tours (2 aug) – Argenton (9 aug) – Tours ( 9 aug , 16 aug, 23aug, 30aug) – Gueret (6 sept).
Verdeling der prijzen in euro’s:
400 – 350 – 275 – 225 – 2 x 175 – 2 x 150 – 2 x 125 en vanaf 11e t.e.m. 40e telkens 100.

D) Kampioenschap der jaarlingen met 1-2-3 ingetekende.

Bij de jaarlingen worden er 2025 euro gratis tegenaan gegooid en dit over 6 confrontaties, namelijk Tours (7 juni) – Chateauroux ( 14 juni) – Tours (21 juni) – Argenton (28 juni) – Limoges (12 juli) – Poitiers ( 26 juli).
Verdeling der prijzen in euro’s:
350 – 225 – 175 – 125 – 100 – 2 x 75 en vanaf 8e t.e.m. 25e telkens 50.

Nu reeds te onthouden datum !
Huldiging en prijsuitreiking te Kuurne in Feestzaal “Maelstede” op zaterdag 8 november 2008.


Nog te onthouden !!
 • De inkorvingsdata kunnen – in geval van overmacht– eventueel wijzigen.
 • Bij het aflassen van bepaalde vluchten ( wegens bvb vogelgriep) worden geldprijzen procentueel verminderd.
 • Het klassement – van alle vluchten – wordt opgemaakt per drietal.

 

Attentie !! Attentie  !! Een aantal vernieuwingen  en/of wijzigingen t.o.v. vroeger !

A)    Nieuw !! Het betreft de betalende kampioenschappen !!

Voor de betalende kampioenschappen van de I.W.V. worden GEEN kaarten meer aangeboden.
De inschrijvingen gebeuren enkel via overschrijving op rek: 469-6171471-85 MET vermelding voor welke kampioenschappen er wordt ingeschreven. Met de affiche (die alle vluchten vermeldt ) zullen de liefhebbers een inschrijvingsformulier + een overschrijvingsformulier toegezonden krijgen.
In geval van nood zullen er nog  inschrijvingsformulieren  voorhanden zijn in de inkorvingsburelen van de I.W.V. of bij  de heer Joris Follet  ( tel 056/724977 of fax 056/724978 of op adres : I.W.V. Roestraat 21 te 8791 Beveren-Leie) ofwel bij de heer Eric Claerhout, JF Willemstraat 7 te 8551 Zwevegem. ( tel 056/755559)

De competities voor de betalende kampioenschappen zijn:

 • Kampioenschap der Azen 2008 met 1en 2 bij de oude op Brive (30/5) – Montauban(21/6) – Limoges oude (5/7) – Limoges jaarlingen(12/7) – Tarbes (12/7) en Souillac(19/7). Inschrijven aan 125 euro en er is volgende verdeling: 1250-850-600-500-350 en verder 250 .Omtrek W-Vlaanderen ( prov.  uitslag)
 • Interprovinciaal Kriterium 2008 met 1 en 2 bij de oude duiven op Poitiers (24/5) – Angoulème(07/6) – Poitiers(14/6) – Argenton (28/6) – Poitiers (12/7) en Poitiers (26/7). Inschrijven aan 50 euro met volgende verdeling: 500-350-300-250-200-150-verder prijzen van 100 euro…Omtrek West- en Oost-Vlaanderen + Henegouwen (prov.  uitslag)
 • Inter-Westvlaamse Vereniging 2008 jaarlingen met 1en 2 op volgende vluchten: Chateauroux(14/6) – Argenton(28/6) – Limoges(12/7) en Poitiers (26/7). Inschrijven kan aan 30 euro met volgende prijzen: 300-250-150-125- 2 x 75 en verder 60 euro. Omtrek West-Vlaanderen ( prov. uitslag)
 • Inter Westvlaamse Supercup 2008 , een competitie voor jonge duiven met 1-2-3 ingetekende op : Blois (12/7) – Blois (19/7) – Tours (2/8) – Tours (9/8) – Tours (16/8)- Tours (23/8) en Tours (30/8). Inschrijven aan 30 euro met volgende prijzen: 300 - 250 -150 -125 -100- 2 x 75 – verder prijzen van 60 euro. Omtrek is West-Vlaanderen plus aanpalende – en overaanpalende gemeenten ( GEEN fusiegemeenten). Prov.  uitslag komt in aanmerking.

Opgelet ! De betaling voor gelijk welke inschrijving dient uiterlijk daags vóór de inkorving van elk kampioenschap binnen te zijn bij de Inter-Westvlaamse Vereniging. Eénmaal de 1e vlucht van een kampioenschap is verlopen, worden geen inschrijvingen meer aanvaard.

B)    Nieuw !! Betreft vervangingsvluchten !

Voor de betalende kampioenschappen tellen de vervangingsvluchten niet meer mee. Ze tellen wel mee voor de gratiskampioenschappen. Indien de helft van de vluchten in een bepaald kampioenschap niet doorgaan, dan VERVALT het kampioenschap.

C)    Nieuw !! Een bijkomend kampioenschap in ’08 ! GRATIS

Het gaat hem om het kampioenschap met vluchten van Cureghem Centre ( vroeger gegeven te Ieper ). Ook  de uitreiking van dit kampioenschap – nu ingericht door de I.W.V. - gaat door op het feest van de I.W.V. te Kuurne op 8 november.
Op volgende 6  vluchten wordt er 1250 euro gratis verspeeld verdeeld over 15 prijzen en dit met 1e + 2e ingetekende duif:
Cahors – Barcelona – St Vincent jaarse I – St Vincent jaarse II – Gueret jongen en Argenton jongen . Verdeling der prijzen: 200-175-125- 2 x 100 – 2 x 75 – 8 x 50.

D)    Nieuw ! Betreft inkorven – klokken enz…..!

 • Voor de provinciale wedstrijden worden GEEN gummiringen meer gebruikt, tenzij de liefhebber niet elektronisch klokt ( in dit geval wel 2 gummi’s per duif) én  tenzij de liefhebber zelf eist dat zijn duiven 2 gummiringen opgestoken krijgen….MAAR dan is die liefhebber onderworpen aan de regels van de KBDB zoals vroeger…..m.a.w. AL zijn duiven dragen verplicht 2 gummi’s, de  controle-constatatie van de 1e aankomst wordt binnen de 5 minuten mechanisch geklokt.
 • Aanmelding der duiven !! Opgelet !! Alle duiven MOETEN aangemeld worden…..wie elektronisch klokt geeft de laatste 3 cijfers op van het ringnummer van de duif, indien de duif gummi’s draagt MOET de liefhebber uiteraard de cijfers van de gummiring doorgeven zoals vroeger.Dit geldt voor alle vluchten ingericht door de I.W.V.
 • Voor alle vluchten van de I.W.V. wordt ingekorfd in de 11 inkorvingsburelen (wordt telkens in de pers meegedeeld, zoals vroeger) , de top-5 aankomsten van ieder bureel zullen zo vlug mogelijk doorgegeven worden aan Joris Follet , die hiervan een samenvatting opmaakt en deze doorstuurt naar de verschillende inkorvingslokalen .
 • Indien de vlucht normaal verloopt kan op zondagmiddag reeds de top-100 doorgegeven worden aan de pers: o.a. pipa ,duivenfax., kranten.
 • Elke provinciale winnaar krijgt – indien hij er zelf voor zorgt dat de gegevens omtrent zijn winnende duif worden doorgespeeld – een korte reportage in de gespecialiseerde duivensportpers (kranten + internet) . Hiertoe wordt hij persoonlijk uitgenodigd om de gevraagde gegevens door te sturen.
 • Betreft Ereprijzen: Er is een Ereprijs aan iedere winnaar van elke vlucht , ook indien er een dubbeling is voor tweejaarse (zoals Limoges) maar dan gaat de Ereprijs wel naar de liefhebber met de 1e A2 ( 1e + 2e getekende) . Nemen we als voorbeeld de Limoges Derby : er is een ereprijs voor de winnaar bij de oude en een ereprijs voor de liefhebber met 1e A2 ( 1 + 2) bij de tweejaarse. Wanneer er vluchten zijn waarop jaarlingen kunnen dubbelen bij de oude duiven, dan is er een ereprijs voor de 1e oude duif en een ereprijs aan het 1e jaarling.

We wensen alle liefhebbers die in 2008 deelnemen aan de wedstrijden van de I.W.V. “goede vaart “ en veel succes !

J. Mestdagh