Slotavond Limburgse Derbyvlucht staat in het teken van respect voor honderden vrijwilligers in de verenigingen

Op vrijdag 24 augustus wordt het 51ste Limburgse Orléansjaar 2018 met de nodige luister en een reusachtige prijzenregen afgesloten. Het duivenfeest vindt plaats in de Evenementenhal in Zonhoven, met gratis Limburgse vlaai en dito tombola. Winnaar van deze prestigieuze provinciale vlucht is Michel Vandeput uit Houthalen.

Eerder op die dag mag Derbywinnaar Michel Vandeput thuis kennismaken met een karrevracht aan prijzen, waarna het gezelschap in zijn vereniging De Valk Houthalen wordt ontvangen. Daarna gaat het richting gemeentehuis van Houthalen-Helchteren waar het gezelschap een receptie krijgt aangeboden en de Orleanswisselbeker wordt overhandigd aan De Valk Houthalen.


Michel Vandeput uit Houthalen is de laureaat van de Derbyvlucht 2018.

In Zonhoven start het buffet om 18 uur en beginnen de proclamaties omstreeks 19u30 met de huldiging van de Snelste Orléansduif per gemeente. Meer dan dertig burgemeesters, schepenen, sportfunctionarissen of Vlaams Volksvertegenwoordigers zullen persoonlijk hun aandenken komen overhandigen.

In het proclamatieboekje brengt duivel-doet-al David Kindt een bijzonder woord over het werk van de vele vrijwilligers in de verenigingen. De duivenreporter van de organiserende krant Het Belang van Limburg noemt de vrijwilligers de onmisbare schakels in de duivensport. “Ze werken zich nagenoeg allemaal gratis in het zweet voor hun vereniging. Van de inkorvers, uittellers, regelaars, korvenladers, schoonmakers, rangschikkers, buffet-houders, vervoerders, …zelfs tot moeder de vrouw die al meermaals het middagmaal terug diende op te warmen. 2018 is geboekstaafd als een uitzonderlijk zwaar jaar. Dat eiste niet alleen haar tol op het aantal duiven in concours of verliezen, maar drukte ook haar stempel bij heel wat verenigingen mét haar vrijwilligers en medewerkers. Respect is een woord dat niet alleen ‘uitgesproken’ mag worden voor deze personen,” aldus David.

In zijn voorwoord besteedt ook Ivo Vandekerckhove, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg, aandacht aan het werk van de vrijwilligers. Hij zegt: "Duivensport op topniveau is niet mogelijk zonder de onbaatzuchtige medewerking van tientallen vrijwilligers. Het past dan ook iedereen oprecht te bedanken voor zijn enthousiaste inzet. Maar een iemand wil ik voor een keer heel speciaal in de hulde betrekken: onze journalist en medewerker David Kindt. Hij is niet zomaar een journalist die stukjes over de Limburgse duivensport schrijft, neen hij gaat slapen en staat op met het wel en wee van de duiven en duivenliefhebbers."

Programma
18u00 verwelkoming en start banket-diner
19u30 aanvang proclamaties Snelste Orleansduif per gemeente
Uitdelen gratis tombolalotje voor de aanwezigen
20u30 Huldiging Derbywinnaar Orleans 2018, aansluitend prijzentafel van de Limburgse Fondclub maxiprijzen jonge duiven & derby serieprijzen jonge duiven & derby reekswinnaars en gewestelijke hoofdprijzen
Gratis taart voor iedereen
21u15 HORTA-HBvl Spaarwedstrijd
winnaars HORTA-waardebon 25 euro winnaars HORTA-waardebon 35 euro
winnaars HORTA gewestelijke barbecues winnaar HORTA Hoofdprijs
winnaar grootste spaarder HORTA-zegeltjes
22u00 EXTRA PRIJZENPOT
Rode Lantaarnprijzen
Extra prijzen Natural Granen
Extra prijzen Descheemaecker Pigeon Center Extra prijzen COMED
23u00 Trekking gratis aanwezigheidstombola.

De feestavond van deze Derbyvlucht Orléans wordt ongetwijfeld een hoogtepunt in de Limburgse duivensport anno 2018.