PIPA ontmoet met Gordon Chiu een van China’s meest begenadigde duivenliefhebbers

Tijdens de maand juni mocht PIPA Gordon Chiu wederom welkom heten. Gordon is een levende legende in China. Met dit artikel willen we dan ook graag even de boeiende levensloop van Gordon Chiu en zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de duivensport in China verder toelichten.

"Wanneer vrienden van ver komen, is dat geen geluk?

uit “De Analecten” van de Chinese wijsgeer Confucius, Boek 1, Hoofdstuk 1

Gordon is een ervaren liefhebber uit Shanghai die zich al meer dan 50 jaar in de duivensport verdiept en wiens eeuwige glimlach gelijkt op die van een gelukzalige Boeddha. Zijn volgelingen spreken hem vaak aan met shifu (meester), een nobele en respectvolle term die in China wordt gehanteerd om iemand te beschrijven die zijn vak tot in het uiterste detail beheerst. De reden van zijn komst werd ingegeven door een uitnodiging van een andere grootmeester, Jan Hooymans, die hem voorstelde om enkele dagen op diens hok in Kerkdriel (NL) door te brengen. Gordon maakte tevens van de gelegenheid gebruik om het PIPA Elite Center te bezichtigen en hij deed een beroep op onze diensten om enkele bezoeken aan liefhebbers in België en Nederland te regelen. Hij werd tijdens zijn reis vergezeld door drie naaste vrienden (Xue Yuqin, Yuan Naiqing en Zhao Yafeng) en PIPA's agent in het zuiden van China, Green Xiang. In de zomer van 2011 was Gordon reeds te gast bij PIPA en bezocht hij samen met Nikolaas Gyselbrecht en een delegatie van de Chinese ambassade in Brussel de gebroeders Vandenheede te Zingem (B). Het bezoek beklemtoonde het belang van de duivensport in de wederzijdse betrekkingen tussen België en China. Voor vele liefhebbers in beide landen was dit bezoek een belangrijk teken van erkenning.


Gordon Chiu, de wijsgeer van de Chinese duivensport

De beginjaren

Reeds tijdens zijn prille kinderjaren bracht Gordon ontelbare uren door te midden van de duiven die zijn oom hield op het balkon van zijn woning in Shanghai. Zijn gevleugeld enthousiasme werd echter gekortwiekt door de uitbraak van de Culturele Revolutie in 1966, een woelige periode in de jonge geschiedenis van de Chinese Volksrepubliek. Mao Zedong, leider van de Chinese Communistische Partij, dirigeerde de Culturele Revolutie met de bedoeling de oude, feodale en kapitalistische waarden te vervangen door een eigen, volkse en revolutionaire cultuur. De duivensport en het gokken op wedvluchten werden gebrandmerkt als een verderfelijk tijdverdrijf beoefend door aanhangers van de kapitalistische weg en werden bijgevolg verboden.

Toen het verbod begin jaren '70 werd opgeheven en de Shanghai Racing Pigeon Association haar activiteiten mocht hervatten, stortte Gordon zich in 1974 weer vol overgave op de duivensport. Nauwelijks twee jaar later nam hij op succesvolle wijze deel aan enkele lokale races. In 1979 richtte de Shanghai Racing Pigeon Association voor het eerst een "Super Long Distance Race" in. 581 duiven uit drie provincies (Jiangsu, Zhejiang en Anhui) en de grootstad Shanghai werden tijdens het ochtendgloren op de eerste dag van de maand juli gelost in de stad Yumen (Gansu provincie). De vlucht werd een helse tocht over 2.430 kilometer waarbij slechts 75 duiven (13%) huiswaarts keerden. Deze mythische "Yumen Super Long Distance Race" bekleedt tot op de dag van vandaag een bijzondere plek in de geschiedenis van de Chinese duivensport. Gordon's favoriete duif wist ook terug te keren uit Yumen en veroverde de negende plaats onder de deelnemers uit Shanghai. Deze ereplaats zorgde ervoor dat zijn naam steeds vaker weerklonk in duivenkringen tot ver buiten Shanghai.

Verblijf in Canada

In 1988 besloot Gordon zijn studies in Canada voort te zetten en een MBA te behalen. Voor zijn vertrek schonk hij al zijn duiven weg aan bevriende liefhebbers uit Shanghai. Hoewel deze tweejarige opleiding heel wat van zijn tijd en aandacht vergde, bleef hij verslingerd aan de duivensport. Hij verslond talrijke duivenmagazines uit Europa en de Verenigde Staten, verdiepte zich in verscheidene naslagwerken en trachtte de ontwikkeling van de internationale duivensport van nabij te volgen. Na zijn opleiding te hebben afgerond, bleef hij in Canada om een professionele loopbaan op te bouwen. Tijdens zijn verblijf in Canada hield Gordon steeds enkele duiven en was hij lid van de Canadian Pigeon Fanciers Association, maar had hij weinig mogelijkheden om zijn geliefde sport intensief te beoefenen. De dichtstbijzijnde duivenclub bevond zich immers op meer dan 150 kilometer van zijn woonplaats en telde slechts een vijftal leden. Gordon kweekte wel vaak jonge duiven die hij naar zijn vrienden in China opstuurde om zo toch aan wedstrijden te kunnen deelnemen.

Gordon ondernam ieder jaar in de zomermaanden grote reizen doorheen Europa en de Verenigde Staten om zijn ongebreidelde kennis verder te verfijnen. Deze zoektochten brachten hem langs de hokken van welbekende liefhebbers, openbare veilingen en tal van nationale en internationale wedstrijden. Hij sloot hechte vriendschappen en ontpopte zich tot een welgekomen en graag geziene gast bij vele duivenliefhebbers. Doorheen de jaren heen heeft Gordon voor zichzelf een ontzaglijk geheugenpaleis gecreëerd, volgestouwd met waardevolle informatie over de duivensport die velen onder ons met verstomming doet slaan.


Gordon bezoekt het PIPA Elite Center (PEC)

Hoewel Gordon vele jaren in het buitenland vertoefde, bleef hij steeds erg begaan met de ontwikkeling van de duivensport in zijn vaderland. Hij onderhield nauwe contacten met duivenliefhebbers in China en leverde tal van bijdragen aan Chinese tijdschriften, in de vorm van artikels over de beleving van de internationale duivensport. Chinese liefhebbers deden vaak een beroep op Gordon's uitgebreide kennis bij de aankoop van Europese duiven en raadpleegden hem over de verzorging van duiven en de voorbereiding op wedstrijden. Hij stond hen bij met raad en daad, maar hij hoopte op een dag zelf weer in China aan races deel te kunnen nemen en goede resultaten neer te zetten.

Terugkeer naar China

Rond de eeuwwisseling begon de duivensport in China zich in een ijltempo te ontwikkelen en werd Gordon's drang om naar zijn vaderland terug te keren steeds groter. Het bedrijf waar hij was tewerkgesteld, besloot in 2003 een vestiging in Shanghai te openen en deze beslissing zou de definitieve wederkeer van Gordon Chiu inluiden. Hij liet een hok bouwen in Nanhui, een district in het zuidoosten van Shanghai, en doopte zijn hok Xindalu (Het Nieuwe Continent). In het najaar kweekte hij een ronde jongen (30) uit de duiven die hij uit Canada had meegebracht. Zijn voorbereiding op de races in het voorjaar van 2004 werd echter verstoord door de uitbraak van de vogelgriep in China. Het district Nanhui werd immers een brandhaard van infecties. Net als vele andere Chinese liefhebbers kreeg Gordon talrijke tegenslagen te verwerken, maar liet hij zich hierdoor niet ontmoedigen. Gestaag timmerde hij verder aan de weg naar de top. Zijn vele inspanningen zouden spoedig beloond worden.


Het Xindalu hok in Nanhui, Shanghai

Enkele mooie prestaties van Gordon:

2004 Shanghai Spring Race         500 km   48,488 duiven  # 9 en # 247
2004 Pudong New Area Grand Prix      600 km   385 duiven    # 1 en # 2
2005 Shangqiu Grand Prix          700 km   5851 duiven   # 1, # 2, # 7 en # 9
2005 Shanghai Yearlings Special Ring Race 660 km   2284 duiven   # 1 en # 2
2006 Shanghai Yearlings Special Ring Race 700 km   5436 duiven   # 1
2007 Hongkou Open Grand Prix        397 km   3586 duiven   # 1 en # 3
2008 Pudong New Area Grand Prix      562 km   864 duiven    # 1 en # 2

De lijst van overwinningen en ereplaatsen die Gordon sinds zijn terugkeer heeft behaald, is eindeloos en zijn hok puilt uit van de trofeeën. Hij racete zelfs zo goed dat zijn club in Pudong hem de deelname aan wedstrijden ontzegde in het jaar 2006. Op zijn persoonlijke website houdt hij alle resultaten nauwkeurig bij. Zijn kweekduiven zijn voornamelijk afkomstig van Mike Ganus (USA), een goede vriend van Gordon. Het Xindalu hok telt 150 kwekers en 350 vliegers, allemaal nakomelingen van asduiven. De One Loft Races mogen in China dan wel als paddenstoelen uit de grond schieten, toch blijft Gordon zijn vertrouwen stellen in duiven die zich gedurende een langere periode op meerdere vluchten en onder verschillende weersomstandigheden hebben bewezen. De leuze van Xindalu luidt dan ook “De bakermat van asduiven”.


Een selectie van Gordon's vele trofeeën

Wanneer we Gordon vragen welke wedstrijd een blijvende indruk op hem heeft nagelaten, blikt hij mijmerend terug op het verloop van de Shangqiu wedstrijd (Henan provincie - 700 km) uit 2005. 5851 duiven werden die dag om 05.40 uur gelost. Gordon klokte twee duiven om 17.18 uur. Een kwartier eerder was de eerste duif gemeld in Jiading. Dit district in Shanghai lag echter 60 kilometer dichter bij de lossingplaats dan het hok van Gordon. Toen twee van zijn duiven gelijktijdig vielen, was hij ervan overtuigd dat zijn duiven de gemiddelde snelheid van de tegenstand zouden verpulveren. Hij kreeg gelijk en kaapte niet alleen de eerste en tweede plaats weg, maar veroverde ook plek 7 en 9. Gordon koppelde zijn twee winnaars en behaalde ook goede uitslagen met de nakomelingen van dit Shangqiu-paar. Bovendien leren de vele getuigenissen op de website van Xindalu ons dat liefhebbers over heel China mooie resultaten weten te boeken met de duiven die door Gordon worden gekweekt.

Gordon en PIPA

Gordon koopt zelf ook soms duiven via het veilingplatform van PIPA. In november 2010 kocht hij bijvoorbeeld de “Son Gilbert”, aangeboden door Erik Limbourg in het vijfde luik van de “Jewels of the Sky” veiling op PIPA. Een jongen gekweekt uit deze “Son Gilbert” zou Gordon een jaar later de eerste prijs bezorgen op een competitieve wedstrijd die jaarlijks in Shanghai wordt georganiseerd. Deze overwinning vormde voor Gordon het ultieme bewijs dat de kwaliteitscontrole van PIPA een belangrijke meerwaarde biedt en dat PIPA alleen de allerbeste duiven wil verkopen.


Xue Yuqin, Gordon Chiu, Nikolaas Gyselbrecht, Yuan Naiqing en Zhao Yafeng bij PIPA

We zijn bijzonder verheugd dat een groot liefhebber zoals Gordon Chiu de doelen en waarden van PIPA deelt. Samen willen we liefhebbers in China en België dichter bij elkaar brengen en de verdere ontwikkeling van de duivensport voortstuwen. Zulk een draagvlak biedt opwindende mogelijkheden voor uitwisselingen in de toekomst en stimuleert een omgeving waarin liefhebbers uit China en België door veelvuldige contacten van elkaar kunnen leren. Zo bezochten Gordon en zijn vrienden ditmaal onder meer de gebroeders Vandenheede, Chris Hebberecht, Jespers-Vanderwegen en Jos Vercammen. Tijdens hun bezoek aan onze noorderburen werden zij begeleid door Andre Leideman, PIPA’s nieuwe agent in Nederland, en werden zij naast hun bezoek aan Jan Hooymans ook ontvangen door Jan van der Putten, R.A. Bakker en Peter Theunis. Bij zijn afscheid heeft Gordon ons beloofd een levendig verslag te pennen van zijn verblijf in België en Nederland. Een vertaling van dat verslag krijgt U spoedig te lezen op de PIPA website! We eindigen dit artikel graag met enkele vriendelijke woorden van de meester zelf:

It was a very enjoyable trip. On behalf of all our team members, I would like to express our sincere appreciation to PIPA.
PIPA has indeed brought pigeon fanciers worldwide closer to each other!”