Persmededelingen KBDB Antwerpen: lossing jonge duiven Noyon/Quiévrain en sponsorvluchten Beyers

KBDB Antwerpen wenst te benadrukken dat de verenigingen de lossingsuren van de jongeduivenvluchten moeten respecteren. Verder wil ze ook de Antwerpse liefhebbers via een digitale affiche ook informeren over de komende sponsorvluchten van de firma Beyers.

Lossing van jonge duiven Quievrain/Noyon

Het comité van de PE Antwerpen wil benadrukken dat de verenigingen de lossingsuren van de jonge duiven (aparte lossing of lossing samen met de oude duiven) moeten respecteren zoals ze de keuze op hun vluchtprogramma hebben gemaakt. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden, in overleg met het provinciaal comité, kan de goedkeuring gegeven worden om het uur te wijzigen.

Sponsorvluchten Beyers

Hier vinden jullie de affiche terug van de sponsorvluchten van Beyers. De affiches werden ook reeds verdeeld aan de verenigingen. In het volgende bondsblad zal eveneens een invulformulier terug te vinden zijn.