Cholet P & J(肖莱 P & J) 鸽友信息

Race2 blog

(06/08/2019) 波品纳(国际) 2019 | 全国冠军 - 法国 成鸽组: Cholet P & J (Auvillars)

波品纳法国 全国冠军 - "成鸽组"冠军: Cholet P & J(Auvillars). 冠军鸽是在比利时时间星期五19:48:31(换算北京时间请加6)归巢,翔距769.268 km, 创下平均分速1041.64 米/分