Poortvliet Jacob (波特利 雅克布) 鸽友信息

出色赛绩

(14/05/2019) 荷兰出色赛绩 2019/05/11 - 2019/05/12

以下是荷兰本周末2019/05/11到2019/05/12精彩赛绩。

出色赛绩

(08/06/2016) 荷兰出色赛绩 2016/06/04 - 2016/06/05

以下是荷兰本周末2016/06/04到2016/06/05精彩赛绩。

报道

(18/10/2012) 荷兰苏哈祖(Surhuizum)的雅克布.波特利(Jacob Poortvliet) :2012,又一个胜利年!

雅克布.波特利在2012赛季的表现夺人眼球。他的赛将成功地快速归巢。雅克布鸽舍原属于文斯特拉(Veenstra)。文斯特拉十年前搬走后,这个鸽舍就归雅克布所有了。雅克布.波特利由此起步,很短时间内,他就牛刀小试,获得了成功。

出色赛绩

(29/08/2012) 荷兰出色赛绩 2012年08月25日 - 2012年08月28日

这个周末多云,鸽子们在强劲的顺风风向下赛飞,凭借着鸽子极高的分速,一些鸽友取得了优异的成绩。

出色赛绩

(11/07/2012) 荷兰出色赛绩 2012年07月06日 - 2012年07月10日

2012年7月的天气堪称是去年同时期的翻版,没有为赛事带来太多的麻烦例如,比赛时受到暴雨袭击或是司放延迟。无论天气怎样,赛手们还是要遵照比赛日程出赛。即便天公一时不作美,每周还是会有一系列的精彩战绩呈现在我们面前。

出色赛绩

(05/07/2012) 荷兰出色赛绩 2012年06月29日 - 2012年07月03日

清空万里,在这难得好天气下,上周末的赛事进行得相当顺利。分速达到1700米/分。以下为您列举出赛季脱颖而出的鸽友。

出色赛绩

(20/06/2012) 荷兰精彩赛绩 2012年06月15日 - 2012年06月20日

上周赛事由于天气原因开笼延迟到周日。好事不怕多磨,周日的天气十分理想,这也使得赛手们可以大展身手。

出色赛绩

(30/05/2008) Poortvliet Jacob Surhuizum NL

In ACG 10 van Afdeling 11 werden totaal 277 prijzen behaald van de 377 ingekorfde duiven. (prijsperc. 73,47% bij prijsverhouding 1 op 4). De uitslagen: