Wat is de dosering en de kuurtijd voor Baytril 10%?

Hoe moet men handelen als een paratyfus-besmetting is vastgesteld?

Met welk product, en in welke periode, doe ik het beste een paratifuskuur?

Moeten we de paratyfuskuur verder zetten nu er geen zieke duiven meer zijn?

Zowel jonge als oude duiven gaan plots dood. Wat kan dit zijn?

What vaccines can I use against salmonellosis and respiratory problems?

When do I have to vaccinate for paratyphus and where do i get the vaccine?

When and how do I treat my pigeons for paratyphus?

My pigeon moves out of balance and looks like he is shocked.

What's the treatment for heavily breathing with open beak?

What can I do when my pigeons are going light or have a wet eye?