Is het nu "vogelgriep" of "vogelpest"?

Is de vaccinatie tegen paramixo ook bruikbaar tegen vogelgriep?

Can pigeons contract the avian flu?