My birds seem to be lacking an efficient treatment for canker/tricho?

Waarvoor wordt "flagyl" gebruikt, en wat is de dosering voor toediening?