I have found a pigeon who had puss kind of formation around both eyes and beak?

One of our pigeons has an eye that has what looks like yellow discharge around it, we think it is an infection?

roller pigeon-head swollen, eyelids almost closed, pupils are down real low in eye?

Er zit in 1 afdeling 3 duiven met 1 bleek oog terwijl de andere gewoon kleurrijk is. Voorheen waren beide ogen goed?

My birds have slight swelling around the eyes. What could be wrong?

What do you suggest with pigeons with swollen heads, watery eyes ans yellow streeks in the mouth?

Is Baytril advisable against herpesvirus?

What causes one of the eyes of a pigeon to get slightly paler?

Wat is het beste middel tegen de kop, en wanneer herhaal je het preventief?

Mijn duiver heeft een licht rode oogrand. Hoe kan dat behandeld worden?

Why are my young pigeons going blind without a reason?

Some of my pigeons have slight distortions around there eyes. Is it a cold eye?

What can I do when my pigeons are going light or have a wet eye?

What is causing swollen eyes?

Wat moet ik mij voorstellen bij het controleren via cytologie op ornithosis?

Mijn jonge duiven hebben natte ogen. Kan dit aan het weer liggen?

Mijn duiven hebben natte ogen. Ligt dit aan de verluchting van het hok?

Mijn duiven hebben last van ornithose. Mag ik ze tijdens de rui iets geven?

Hoe komt het dat ik tijdens de vlucht altijd last heb van koppen? Wat kan ik hiertegen doen?

My pigeons have little endurance and return late. What can I do?