Handerek Wojciech

PIPA Exclusive

Handerek Wojciech(沃伊切赫.汉德勒克)已经选定PIPA为独家在线销售商。这意味着在PIPA上线的鸽子都是一手鸽,直接由Handerek Wojciech(沃伊切赫.汉德勒克)提供。其他网站上线的Handerek Wojciech(沃伊切赫.汉德勒克)作育的鸽子并非直接提供,都是二手鸽。