شوش دانیال

  • 1位关注者
iran shush
+98-916-828-8288
website

کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال سال 1392فعالیت خود را به صورت حرفه ایی آغاز نموده و تا امروز پابرجاست ورکوردهای قابل توجه ای درکارنامه کاری خود ثبت نموده

مدیریت کلوپ :علی رستاک : 09364770703

مدیر باشگاه : ایمان سگوند : 09165285515

مشاور مسابقات : سهراب تلاج :09366560524

اپراتور و طراح سامانه مسابقات سوساتک : ناجی آل کثیر: +98-916-828-8288

标题 类型 日期
200km (05/03/2020) 赛绩 31-03-2020
مسابقه مشترک شوش و دزفول از مرز بازرگان مسافت 874 کیلومتر هوایی 俱乐部新闻 29-04-2019
جشن قهرمانی کلوپ شوش دانیال (ع) 96-97 俱乐部新闻 27-07-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال برگزارگردید. (12/01/1397) 赛绩 28-05-2018
پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد. تاریخ رهاسازی:۱۳۹۷/۰۱/۱۲ (20/05/2018) 赛绩 20-05-2018
آخرین مسابقات کلوپ شوش دانیال سال 96-97 俱乐部新闻 23-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال برگزارگردید. 俱乐部新闻 05-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد (12/01/1397) 赛绩 05-04-2018
پنجمین مرحله از پنجمین دوره مسابقات رسمی کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال به مسافت ۵۹۰کیلومترهوایی برگزارشد 俱乐部新闻 05-04-2018
دومین پیش مسابقه (10/12/1396) 赛绩 21-03-2018