Verkerk Bas

(14/06/2012) G&S・フェルケルク - レーウェイク(オランダ)、マントラジョリ20506羽中最高分速!

The racing team of Gerard and Bas Verkerk seem to be on track this season… they already had three teletext notations, and this weekend their one-year-old yearling Eyecatcher was the fastest of 20,506 pigeons from South-Holland. This hen follows the footsteps of her legendary sister ‘Olympic Solange’.

(07/06/2012) 荷兰雷韦克(Reeuwijk)沃克父子(G. & S. Verkerk)获得曼特(Mantes la Jolie )20,506羽最高分速

杰拉德和巴斯沃克父子的赛鸽战队看起来已经进入状态,他们已经获得3项电讯赛提名,本周末他们的一岁鸽“瞩目者号”( Eyecatcher)再次获得南荷兰20506羽最高分速的佳绩。这羽雌鸽可谓紧跟她的传奇姐妹“奥林匹克索兰吉”(Olympic Solange)的步伐。

(06/06/2012) G. & S. Verkerk (Reeuwijk, NL) fastest in Mantes la Jolie against 20,506 pigeons

The racing team of Gerard and Bas Verkerk seem to be on track this season… they already had three teletext notations, and this weekend their one-year-old yearling Eyecatcher was the fastest of 20,506 pigeons from South-Holland. This hen follows the footsteps of her legendary sister ‘Olympic Solange’.

(06/06/2012) G. & S. Verkerk (Reeuwijk, P-B) plus rapide de Mantes la Jolie contre 20.506 pigeons

L'équipe de jeu de Gerard et Bas Verkerk se montre de plus en plus à son avantage en cette saison 2012 … Après trois annonces Télétexte, c'est maintenant ‘Eyecatcher’, une femelle yearling, qui a été la plus rapide de 20.506 pigeons dans le sud des Pays-Bas… Elle se place ainsi dans le sillage de son illustre soeur ‘Olympic Solange’.

(06/06/2012) G. & S. Verkerk (Reeuwijk, NL): schnellste Taube von Mantes la Jolie gegen 20.506 Tauben

Mehr und mehr kommt die Reisemannschaft von Gerard en Bas Verkerk 2012 in Tritt. Nachdem zuvor schon drei Teletekstnotierungen verzeichnet werden konnten, ging nun ihre jährige Täubin 'Eyecatcher’ als schnellste von 20.506 südholländischen Tauben durchs Ziel und trat damit in die Fußstapfen ihrer legendären Schwester ‘Olympic Solange’.

(06/06/2012) G. & S. Verkerk (Reeuwijk, NL) snelste Mantes la Jolie tegen 20.506 duiven

Meer en meer vindt de vliegploeg van Gerard en Bas Verkerk zijn draai in 2012 … na drie eerdere Teletekstnoteringen is het nu hun jaarling duivin ‘Eyecatcher’ die als snelste van 20.506 Zuid-Hollandse duiven wordt afgevlagd … een goede stap in de voetsporen van haar legendarische zus ‘Olympic Solange’.

(28/03/2008) Verkerk Bas, "4 keer zijn ze maar liefst genomineerd voor de West Europese Landencup (2006)"

Wat Bas met zijn duifjes kan, dat is voor de rest van de wereld een raadsel. Het lijkt allemaal zo eenvoudig. Maar dat is het zeker en vast niet ! Bas is eind de 20…Maar hij heeft al zowat alles gewonnen wat hij kan winnen…Een jongensdroom ?