荷兰阿尔默洛(Almelo)的多尔德瑟姆父子(J. Doldersum & Son)是荷兰2021赛季最优秀鸽友

恩里克(Enrico)和妻子文迪.多尔德瑟姆(Wendy Doldersum)在速度赛一直取得优异表现。他们是荷兰最优秀的鸽友,获得王牌精英联盟全国中距离鸽王冠军和10位、WHZB/TBOTB全国幼鸽王9位。
父亲杨(左)、恩里克(中)和文迪(右)

起步

今年39岁的恩里克受到父亲的影响走上赛鸽运动的道路,不仅如此他的祖父母和外祖父母以及大部分家庭成员也都养鸽。不幸的是父亲杨在去年8月20日去世。尽管健康状况不佳(肺部疾病),父亲一直对赛鸽运动痴心不改,每天的话题也离不开鸽子。恩里克在意大利计量泵开发和制造公司Seko工作,他是比利时、荷兰和卢森堡地区的主管。他与妻子文迪一起养育了3个孩子:苏菲(Sophie)、特文(Twan)和马特(Mart)。文迪在一家负责生产路障设备的公司兼职。

恩里克以多尔德瑟姆父子的名义参赛,而妻子文迪以文迪.多尔德瑟姆的名义参赛。恩里克与父亲一起在父母的住所起步养鸽,但是很快他也在自己家建造了鸽舍,文迪在这里参赛,她对赛鸽运动非常喜欢。这样的感觉从来没有消散,事实上一直在增加。恩里克说到:“如果只是我自己,要达到目前的水平很困难。很幸运我能在赛季期间得到妻子的大力支持。此外还有一些朋友和我的叔叔,他们都可以在需要的时候前来帮忙。文迪为赛鸽付出了很多,她很享受这个过程,因此她为自己的名字能出现在成绩单而开心。

目前他们最喜爱的比赛是速度赛,特别是幼鸽。恩里克和文迪的20-25对成年赛鸽以鳏夫制参赛,然后以巢盆制参加季后赛。此外他们还有30对种鸽配对,每年作育100-150羽幼鸽,但是由于猛禽侵扰、严格汰选和比赛训练,到赛季开始前会损失1/3。比赛期间,丢失不多。在前3-4场比赛中幼鸽在一起,此后也转为鳏夫制。

最近几年,恩里克和文迪已经培育了一支适合自己比赛距离的鸽系。此外恩里克也一直在引进具备潜力的赛鸽,未来他也会坚持这样做。目前最成功的血系就是顶级鸽,例如“69号”(Soixante Neuf), “贝登堡”(Bettembourg) 和 “布洛瓦号”(de Blois),每一羽都能将他们的优秀基因传递给下一代。去年这些血系还与“最佳基特尔”混血,这肯定会带来新的成功。

今年的部分最佳成绩和最佳头衔:

2021年全国头衔:
WHZB/TBOTB最佳鸽友冠军
王牌精英全国中距离鸽王冠军
王牌精英全国中距离鸽王10位 文迪
WHZB/TBOTB全国最佳幼鸽5位 文迪
WHZB/TBOTB最佳鸽友28位 文迪
全国幼鸽最佳鸽舍5位 文迪
全国幼鸽最佳鸽舍10位 文迪
全国中距离非指定鸽最佳鸽舍5位
全国中距离指定鸽最佳鸽舍10位 文迪
第9大区速度赛非指定鸽最佳鸽舍冠军
非指定鸽幼鸽亚军
非指定鸽幼鸽季军 文迪
指定鸽幼鸽季军 文迪
非指定鸽速度鸽亚军
指定鸽速度鸽季军 文迪
指定鸽速度鸽冠军 文迪
幼鸽最佳鸽舍冠军 文迪
幼鸽最佳鸽舍亚军 文迪
幼鸽最佳鸽舍5位

第9大区前10位
南图17.101羽10位
沙隆10.871羽4位
比格斯7.835 羽8位 文迪
南图3.384 羽5位 文迪
南图3.384 羽8位
圣斯 2.085 羽季军

如此佳绩肯定会有一些奇迹鸽作为基础,我们下面为您介绍:

NL20-1141214,2021年王牌精英全国中距离鸽王冠军

去年这羽雌鸽获得王牌精英全国中距离鸽王冠军,从她的血统书中可以看到,祖父是当今鸽系的支柱种鸽之一“69号”(Soixante Neuf)。这羽NL20-214的全兄弟由文迪使翔,我们将在下文介绍,他成为全国中距离鸽王10位。1年内这对兄妹获得王牌精英全国鸽王冠军和10位。214取得了众多优异成绩:

王牌精英全国中距离鸽王冠军
沙隆 5.726 羽5位
南图 2.442 羽8位
魁夫兰 1.206 羽16位
南图 2.658 羽17位
沙隆 2.762 羽18位
迪尔济格 3.407 羽21位
魁夫兰 2.017 羽39位
迪尔济格1.617 羽52位
道夫尔 3.227 羽56位

NL20-1141142, 2021年全国王牌精英中距离鸽王10位

这羽雄鸽(前面提到的NL20-214的全兄弟)由文迪使翔,获得全国王牌精英中距离鸽王10位

他的成绩值得关注,下面是成绩单:

俱乐部联合会中距离综合鸽王冠军
俱乐部联合会速度赛综合鸽王5位
王牌精英全国中距离鸽王10位
沙隆1.446 羽17位
阿尔隆 2.374 羽36位
南图 2.658 羽37位
沙隆 3.593 羽38位
魁夫兰 2.368 羽53位
摩林科 1.016 羽63位
比克栋克 4.520 羽66位
南图2.442 羽95位

奇迹配对NL18-1515192 X NL18-1515254

我们可以用奇迹配对来形容NL18-192和NL18-254,这对配对作育了众多优秀赛鸽,例如他们的子代NL20-1141238赢得2020年黄金阿尔加维半决赛汽车大奖。2021年NL18-254的子代又获得黄金阿尔加维半决赛6位(NL21-1564185)。汽车奖鸽被拍回,被证明拥有与父母一样的优秀基因。她的子代NL21-478今年获得全省鸽王冠军和WHZB/TBOTB全国幼鸽王9位,下面你可以看到他的子代的优异成绩:

NL18-192 X NL18-254:
2020年黄金阿尔加维半决赛冠军 (NL20-1141238)
联盟长距离幼鸽王冠军
道夫尔 3.227 羽亚军
魁夫兰第9大区12.334 羽11位
博克斯梅尔 4.594 羽11位
摩林科3.509 羽14位
迪尔济格第9大区 10.106 羽16位
孙代获得:
全国幼鸽王5位
全国幼鸽王10位
NL18-254:
2021年黄金阿尔加维半决赛6位 (NL21-1564185)
通厄伦 6.240 羽亚军

家族的优秀基因被这对育种配对的兄弟和姐妹所证实,他们也已经在鸽舍证明了自己的价值,下面是他们的子代成绩(仅列出前20位):

NL18-1514923的子代 (NL18-254的姐妹)
南图 3.384 羽5位
沙隆 943 羽5位
圣斯 2.065 羽13位
通厄伦 1.254 羽19位
NL18-1514924的子代 (NL18-254的姐妹):
2020年俱乐部联合会幼鸽王4位
魁夫兰12.334 羽8位
摩林科 3.509 羽11位
NL18-1515253的子代 (NL18-254的姐妹) X NL18-1515193 (NL18-192的兄弟):
芬洛 11.692 羽冠军
通厄伦 1.740 羽6位
芬洛 1.874 羽8位
芬洛 1.250 羽10位
吕登沙伊德 2.259 羽13位
魁夫兰 1.902 羽14位
NL18-1515241的子代 (NL18-192的兄弟)
威尔特 4.355 羽冠军
沙隆 1.762 羽4位
威尔特 4.355 羽10位
沙隆 943 羽16位
迪尔济格 3.684 羽18位

NL20-1141238的子代, 2020年黄金加维汽车奖

这羽奇迹配对的直女在2020年黄金阿尔加维公棚赢得一辆汽车,她获得半决赛冠军,也在种鸽舍赢得一席之地。她也证明了她是一位优秀的种鸽,她的子代NL21-7056478获得2021年WHZB/TBOTB全国鸽王5位。

NL21-7056478, 2021年WHZB/TBOTB全国鸽王5位和全省鸽王冠军

这羽优秀幼鸽出自汽车奖鸽NL20-1141238 X 最佳基特尔直子。他以如下成绩获得第9大区全省鸽王冠军和WHZB/TBOTB全国幼鸽王5位:

魁夫兰 1.537 羽7位
圣斯 2.065 羽15位
通厄伦 1.754 羽43位
阿尔隆 2.092 羽51位
迪尔济格3.684 羽55位
南图 1.881 羽88位

NL19-1306172, 2次获得NPO季军

我们最后为您介绍的是奇迹雌鸽NL19-172。她作为赛鸽和种鸽已经证明了自己。她获得NPO摩林科第9大区3065羽亚军,落后同鸽舍赛鸽,还获得NPO莫伦第9大区1493羽季军,落后2羽同鸽舍赛鸽,此外她还作育子代获得:

2020年第1赛区幼鸽王5位
2020年俱乐部联合会幼鸽王6位
贝克栋克 3.764羽冠军
威尔特 10.999 羽季军
摩林科 1.201 羽5位
迪尔济格3.684 羽8位
魁夫兰 1.537 羽8位
魁夫兰 2.017 羽9位
沙隆 1.762 羽9位
贝克栋克 4.102 羽10位
迪尔济格 1.713 羽15位
南图 3.384 羽20位

NL19-1411030, 6e Nationale Asduif Oud WHZB TBOTB

 

De laatste duif die we aan u voorstellen is een duif die gekweekt is door Hans & Evert-Jan Eijerkamp. Enrico was vroeger werkzaam voor de familie Eijerkamp en leerde er veel over de duivensport. In 2019 en 2020 kwamen er ook duiven naar Almelo vanuit Brummen. Deze zorgden voor de nodige successen. Eén daarvan is de NL19-1411030. Deze blauwe duivin gaf altijd acte de présence op de snelheidsvluchten tot aan de eendaagse fondvluchten. Mede dankzij haar stabiliteit eindigde ze in 2021 als 6e beste duif van Nederland in de categorie Asduif Oud.

Bekijk hier de pedigree van de NL19-1411030

一家人的运动,位居最高水平

恩里克和文迪都是激情投入的鸽友,他们都为取胜而努力到极致。恩里克喜欢将管理照顾赛鸽的一切都管控到位,饲料、训练等。但是他无法自己完成这一切。他很幸运能够依靠妻子文迪和女儿苏菲的帮助,她对赛鸽/动物也非常喜欢。“一家人的运动”在这里恰如其分。这个方法已经被每年他们取得的无数成绩而证明。如果看到他们的种鸽队伍,我们就知道未来几年他们仍然将继续收获成功。