De Geschiedenis van de Belgische duivensport, Michel Regnier - Couvin (BE)

Voorstelling : Geboren op 26 mei 1937. Beroep : chauffeur. - Datum van aanvang in de duivensport : 1956.
Voorstelling
Geboren op 26 mei 1937. Beroep : chauffeur.
Datum van aanvang in de duivensport : 1956.

— Is uw echtgenote aktief in de duivensport ?
— Ontstaan en uitbouw van uw duivenstam.


MICHEL REGNIER :
Niet al te veel, maar mijn echtgenote laat de jonge duiven te 16 u. 45 vliegen, moment waarop zij van haar werk binnenloopt.
Al te weinig tijd om mij volledig aan mijn duiven te geven. Als chauffeur voor een firma, ben ik gemiddeld 12 uur per dag van
huis weg. Namelijk van 6 u. 's morgens tot 18 u. 's avonds. Wat wel een grote handicap voor mij is. Wereldbekende rassen liggen aan de basis van mijn kolonie. Bij de start was mijn hok gebaseerd op de rassen MONIN (Cul-des-Sarts) en LERNOUT (Lompret), aangevuld met duiven van mijn vader Jean-Charles REGNIER (Pêsche).
Later werden aankopen gedaan om de Wibail's, de Baclène's, de Vanden Eynde's en de Collin's te bezitten.
De laatste jaren werd nog versterking gezocht.

Nationale beroemdheid dank zij:
1975 Pau nationaal (749 d.) : 17, 43e.
Marseille nationaal (1.168 d.) : 1, 20, 63e.
1976 Barcelona nationaal (5.728 d.) : 74, 77e, enz. (10 prijzen in totaal).
1977 Pau nationaal (877 d.) : 43, 108e en dat met twee jaariingen.
Barcelona nationaal (5.820 d.) : 42, 64e, enz. of 20 prijzen van de 30 eerste getekende.
Marseille nationaal (1.011 d.) : 7, 10, 47, 51, 66, 95e (in totaal 10 prijzen).
1978 St.-Vincent provinciaal (128 d.) : Ie - nationaal (4.835 d.) : 12e.
1979 Vierzon provinciaal (990 d.) : Ie met 12 min. vooruit.
Pau provinciaal (248 d.) : Ie - nationaal (1.001 d.) : 6e.
Cahors provinciaal (287 d.) : 2e - nationaal (3.085 d.) : 23e.
Narbonne provinciaal (459 d.) : 6e - nationaal (1.354 d.) : 44e.
Mocht 3 maal de eerst bekende Belgische duif aankondigen.
1980 Marseille, meldde nogmaals de eerst bekende Belgische duif, maar won uiteindelijk toch maar de 2e prijs nationaal en de 4e prijs internationaal. Zodat Michel REGNIER als de Belgische Marseille-specialist mag beschouwd worden.
De laatste 6 jaren klasseerde hij zich immers nationaal op de Ie, 2e, 7e, 10e en 20e prijs.

Beste uitslagen der laatste jaren :
1975 :

Pau nationaal (832 km) 749 d. : 17, 43, 120e (5 ingekorfde duiven).
Marseille nationaal (754 km) (1.168 d.) : l, 20, 63, 268, 321 en 357e (van 14 duiven).
1976:
Barcelona nationaal (976 km) 5.728 d. : 74, 77, 191, 426, 604, 619, 824, 1024, 1198, 1346e.
1977 :
Pau nationaal 877 d. : 43, 108e, van 5 ingetekende jaariingen.
Barcelona regionaal 233 d. : 4, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 21, 26, 32, 33,36, 40, 41, 47, 52, 54, 57e (van 30 ingezette).
Barcelona nationaal 5.820 d. : 46, 62, 115, 201, 283, 312, 400, 517, 537, 581, plus nog 10 andere prijzen. Of 20 prijzen, waarvan 10 per tiental.
Marseille nationaal 1.011 d. : 7, 10, 47, 51, 66, 95, 168, 170, 179, 285e.
1978 :
Cahors provinciaal (664 km) 280 d. : 4, 9, 19, 20, 21, 30, 34, 44, 54, 62, 66, 68, 69, 71, wat 14 prijzen per 4-tal geeft van 24
ingezette duiven (duivers en duivinnen).
St.-Vincent provinciaal (836 km) 128 d. : l, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 22, 33, 34, 39e van 12 duiven. Of goed bekeken 11 van de 12.
St.-Vincent nationaal 4.835 d. : 12, 300, 307, 581, 654, 678, 706, 728, 1109, 1111e.
1979:
Vierzon provinciaal (361 km) 989 d. : 1, 23, 38, 64, 90, 126, 130, 134, 135, 141, 206, 218e. Eerste prijs met 12 minuten vooruit.
Cahors - Fleurus 1.665 d. : 7, 129, 162, 167, 403, 542, 544e.
Clermont-Ferrand (455 km) - Fleurus 409 d. : 3, 40, 63 bij de jaariingen.
Pau provinciaal 140 d. : l, 13, 22e - nationaal 1.001 d. : 6, 72, 169e van 5 duiven.
Montauban provinciaal (712 km) 179 d. : 6, 9, 19, 39e van 6 duiven.
Barcelona provinciaal 236 d. : 3, 12, 22, 34, 40, 45, 54, 56e.
Narbonne lokaal 79 d. : 1,8, 9, 16e - provinciaal 459 d. : 6, 75, 78,118e.

Stamboom
Stamboom van de 2e prijs nationaal Marseille 1980 - ring 34791-76
VADER: 58561-75, aangekocht op de verkoping Dutranoit - Boussu, uit de « Floere » 8011032-74 met de « Florie » Roosens 24823-74.
MOEDER :81172-73, de dikke geschelpte, aangekocht op de verkoping R. Mersch in januari 1974.
Dochter uit de « Jonge Foreu » Roosens 39022-71 met dochter van de « Favori » R. Mersch 69014-69.
Deze 3479-76 won o.a. :
Laon        290 d.     11e
vierz()n    1.265 d.     11e
Marseille    1.984 d.    228e
Cahors Fleurus   1.665 d.    129e
Cahors nationaal  3.085 d.    334e
Montauban Fleurus  1.803 d.    112e
Montauban nationaal   3.224 d.    339e
Marseille nationaal   1.456 d.     93e

En nu in 1980 :
Marseille provinciaal : 1e, nationaal 2e en internationaal 4e prijs.

Hokken
— Oude hokken sinds uw debuut en gebruikte bouwmaterialenvan eventueel nieuwe hokken ?
MICHEL REGNIER : Het oorspronkelijk tuinhok werd, zoals mijn woonst, opgetrokken uit vaste materialen zoals baksteen en hout. De laatst bijgezette zijn geprefabriceerde standaard-hokken afgewerkt in vezelplaten met plastiek buitenbekleding waartussen een laag isolatiemateriaal steekt. De invliegramen van deze laatste hokken beslaan ongeveer l m2,
deze van de oude hokken ± 0,5 m2. Vooraan en achteraan is over de ganse lengte onder het dak een opening van ± 8 cm, om voor een goede verluchting te zorgen. Verschuifbare isomo-platen laten toe de nodige isolatie te verzekeren en de hoktemperatuur te regelen. De oriëntatie van de hokken staat zuid-oost gericht. De nestbakken werden in de handel aangekocht, zodat ze ± 70 cm breed en ± 40 cm hoog X 40 cm diep zijn.

Ik sta alleen voor de ganse hokverzorging en dit niettegenstaande ik 's morgens reeds te 7 u. op de firma moet staan en vaak maar eerst te 18 u. terug binnenloop.
Mijn echtgenote geeft bij haar thuiskomst te 16 u. 45 aan de jonge duiven de vrijheid. Zodat ze omstreeks 18 u. een uur hebben kunnen vliegen. Daarna is het de beurt aan de weduwnaars. Met het gevolg dat ik meestal maar eerst te 19 u. aan tafel kan om mijn noenmaal te nemen.

34925-76 - De « NARBONNE ».
Won o.a. : Vierzon Prov. 1.477 d. 13e ; Marseille Prov. 246 d. 10e, Nat. 1.523 d. 43e ;
Narbonne Prov. 459 d. 6e, E.S.M. 89 d. 1e.

Kweekduiven
— Krijgen uw weduwnaars en kweekduiven groenten ?
MICHEL REGNIER :
Voedert een goede handelsmengling, bestemd voor de kwekers. Bij het grootbrengen der jongen wordt er nog een greepje eiwit-
rijke granen (bonen en erwten) aan toegevoegd. In de kweekvolières worden wel af en toe wat groenten gegeven, hoofdzakelijk sla en 's winters meestal groene kool.

Paringen - Asduiven
— Uit welke paringen werden uw asduiven geboren ?
— Door kruising of inteelt ?

MICHEL REGNIER :
Kweekt zelden in bloedverwantschap. Denkt hierdoor de vitaliteit te verhogen. Wat niet verbiedt van uit oude gekwoteerde kwekers jongen te trekken met bloedverwante nazaten.
Als voorbeeld van wilskracht en vitaliteit vermeld ik mijn « Witneus » - 50581-73.
Deze won o.a. :
in 1973 : 1e prijs Laon (vitesse) van 464 d.
in 1974 : 1e prijs Gien (halve fond) van 338 d.en later : Ie prijs provinciaal Marseille van 173 d. en 7e prijs nationaal van 1.001 d.
1e prijs Barcelona van 92 d. en 3e prov. van 236 d.
Won in totaal 4 maal Barcelona :
426e nationaal van 5.728 d.
151e nationaal van 5.820 d.
631e nationaal van 6.147 d.
150e nationaal van 6.602 d.
Alsook 7e provinciaal van St.-Vincent en 307e nationaal van 4.835 d.
Als voorbeeld van een all-round duif zal de « Witneus » dus stellig niet misstaan.

Theorie
— Hecht je belang aan de ogen- en vleugeltheorie ?

MICHEL REGNIER :
Geef de voorkeur aan goed gesloten ogen, met doordringende blik en levendige kleuren.
De vleugel moet in verhouding van het lichaam zijn. Houd van pluimenrijkdom. Deze moeten vooral zeer zacht en de
slagpennen zeer soepel zijn. Ziet graag dat de eerste slagpen bijna volledig onder de achtervleugel verstopt zit.

 Voeder
— Welk voeder krijgen weduwnaars ?
MICHEL REGNIER :
Na de thuiskomst van de wedstrijd l soeplepel zuiveringsmengeling per duif.
De maandag- en dinsdagmorgen hetzelfde. Dinsdagavond 1/2 sportmengeling en 1/2 zuiveringsmengeling.
In het seizoen van de fondvluchten wordt daarna nog een halve doos sportmengeling in de grote eetbak op de vloer toegediend.
Waaruit ze dan vrij kunnen kiezen, zoveel ze maar enigszins lusten. Mijn voorkeur gaat naar de mengeling natural, waarin gele maïs voorkomt.
Drie dagen vóór de inkorving van een fondvlucht krijgen ze een vitamine-complex in het drinken.

Methode
— Ontleed uw werkwijze met weduwnaars.
MICHEL REGNIER ;
De meest eenvoudige weduwschapmethode ; nooit worden de duivinnen getoond, zelfs niet de nestschotels.
Voor het spel met duivinnen bevind ik me best op jongen van een tweetal dagen of einde broedtijd.
De weduwnaars mogen vóór het vliegseizoen geen jonge grootbrengen. Na 10 dagen broeden gaan ze op weduwschap. Na het
speelseizoen brengen ze wel een ronde groot en mogen daarna nog 10 dagen broeden.
Bij een gezonde duif wordt zelden gewichtsverlies vastgesteld.
Bij de aanvang van het seizoen vliegen de weduwnaars 45 minuten 's morgens en 45 minuten 's avonds vrij uit. Einde mei wordt het dan een uur tweemaal per dag.

Forme
— Aan wat herkent ge dat weduwnaars in forme komen of in
grote forme zijn ?
MICHEL REGNIER :
De formetekens zijn meestal waar te nemen tijdens de dagelijkse vliegbeurten. Wanneer de duivers van overal komen en overal in de lucht duivers te zien zijn, moogt ge meestal veronderstellen dat de forme er is.
Bij grote forme zijn er die altijd maar opnieuw klapwiekend het hok in- en uitvliegen.
Om de weduwnaars rust te geven worden lichte rolluiken naar beneden gelaten. Het vliegen van de nestduiven of jongen zou hen
anders al te vaak storen.

Duivinnen
— Wanneer worden duivinnen van duivers weggenomen ?

MICHEL REGNIER :
Ik heb zowat alles geprobeerd. Het scheiden van de geslachten wanneer ze de tweede maal 10 dagen broeden wordt meestal toegepast. Het is mij ook al voorgekomen, en dat bij gebrek aan tijd, ze maar eerst begin december te scheiden. Groot verschil heb ik niet vastgesteld.
De weduwduivinnen huizen in een grote volière. Als mengeling krijgen ze gerst aangevuld met zuiveringsmengeling. Gewone mengeling wordt dan de vrijdag en zaterdagmorgen toegediend, om ze klaar te hebben tegen de thuiskomst van de weduwnaars.
Het spel met duivinnen is niet mijn specialiteit. Wat niet belet dat ze af en toe meegaan. Dit gebeurt dan meestal op de grote fondvluchten, zoals Pau, St.-Vincent, Barcelona, maar het is meestal bij een afwisselend sukses gebleven.

Vitaminen en Spoorelementen
— Wat voor vitaminen krijgen weduwnaars ?

MICHEL REGNIER :
Tijdens het fondseizoen worden om de 10 dagen, drie dagen vóór de inkorving, vitaminen toegediend.
Ik gebruik Vitachoc 11 speciaal, of ook 1 koffielepel Dohyfral per 2,5 liter water.