Speciale krullen op de hoogspanningslijn aan de Maas

Deze week start netbeheerder Elia met het hangen van speciale vogelbebakening aan de hoogspanningslijn aan de Maas in Limburg. Krullen moeten verhinderen dat trekvogels maar ook onze duiven zich te pletter vliegen.

De krullen worden op grote hoogte aangebracht met ‘een hangende fiets’, die over de elektriciteitsdraden fietst. Het gaat meer bepaald om de hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation in Kinrooi/Maaseik en de Maas. Uit onderzoek van Natuurpunt blijkt dat deze hoogspanningslijn een risico vormt voor trekvogels die de Maas volgen en overwinterende vogels die in dit gebied verblijven. De krullen komen ook onze duiven ten goede, want op die plaatsen vliegen er geregeld reisduiven tegen de lijnen. Door de vogelbebakening te hangen, wordt de hoogspanningslijn beter zichtbaar voor vogels en wordt vermeden dat zij hier tegenaan vliegen.