Perigueux gaat los op vrijdag 23 juli

Heet van de naald! De Belgische Verstandhouding en de transporteurs stellen alles in het werk om tijdig in Perigueux te zijn, om de duiven VRIJDAG te kunnen lossen. Dit gezien de slechte weersvooruitzichten voor zaterdag en de daaropvolgende dagen.

BELGISCHE VERSTANDHOUDING

BELANGRIJK BERICHT i.v.m. de Nationale wedvlucht uit PERIGUEUX

Gezien de ongunstige weersvoorspellingen voor zaterdag, zondag én maandag werd beslist de lossing van de nationale wedvlucht uit PERIGUEUX  (oorspronkelijk voorzien op zaterdag)   één dag te vervroegen naar VRIJDAG 23 JULI e.k.

De laatste weermodellen tonen duidelijk aan dat er noch zaterdag noch zondag enige mogelijkheid bestaat om in Périgueux in perfecte omstandigheden te lossen.  Iedereen is er zich terdege van bewust dat het in de eerste plaats voor onze duiven, maar evenzeer voor de vervoerders en voor de vergezellers tot op heden, een uitzonderlijk zwaar seizoen is geweest. Andermaal bewust gevaar lopen om meerdere dagen te moeten overzitten moet ten allen prijze vermeden worden.

Om niet in tijdnood te geraken vragen de vervoerders met aandrang aan ALLE INKORVINGSBURELEN om de inkorving ten laatste om 20 uur te beëindigen !!!


COORDINATEN : +45°11’15” / +00°39’31”      (Marsac-sur-l’Isle)