Soap rond Montélimar eindelijk opgelost? Jérôme Van Heede uitgeroepen tot nieuwe winnaar

Op advies van het Nationaal Sportcomité hebben de inrichters van de Club de Fond Wallonie beslist om de duif van François Michaux terug te zetten naar de tijd waarop zijn controlegummi werd geklokt, waardoor Jérôme Van Heede nu de nieuwe nationale winnaar uit Montélimar wordt.


Jérôme Van Heede wint uiteindelijk de 1° Nationaal Montélimar

Wat een soap! Het was wellicht nog nooit eerder voorgevallen dat de liefhebbers die de eerste twee plaatsen bezetten op nationaal vlak hun controlegummi te laat hadden geklokt zoals dit volgens de statuten van het Nationaal Sportreglement (Art 101) moet gebeuren. Het gebeurde op de nationale Montélimar van 8 juni jongstleden. De mensen van de inrichtende Club de Fond Wallonie (CFW) deden hun werk en controles naar behoren, en stuurden hun vaststellingen door naar het Nationaal Sportcomité (N.S.) van de KBDB. De duif van Hennebert-Michaux die oorspronkelijk op plaats 2 nationaal zou staan, werd vrijwel meteen terug gezet naar de tijd waarop de controlegummi werd geklokt (12 minuten na de eerste kloktijd), daarover bestond weinig discussie.

De duif van de nationale winnaar François Michaux bleef tot voor kort wel nog op plaats 1 nationaal staan. Omdat er blijkbaar discussie bestond over wat men moet verstaan onder ‘de termijn van 10 minuten is overschreden’, zoals vermeld in Art. 101 van het Nationaal Sportregelement.

Art. 101.
Voor de nationale wedvluchten vanaf Limoges, zullen de aankomsten van al de duiven, zonder uitzondering, via een communicatiemiddel aan hun respectievelijke inkorvingsburelen worden gemeld binnen de 10 minuten. Deze meldingen zullen het juiste nummer van de gummiring, het uur van klokken, het uur van aanmelden, het eventueel tegenmerk en de naam van de liefhebber omvatten. Voor de nationale wedvluchten beneden Limoges dient enkel de eerst geklokte duif per categorie op voormelde wijze te worden aangemeld. Wanneer de termijn van 10 minuten is overschreden, zal, ingevolge een gegronde klacht, ingediend door iemand die er belang bij heeft, de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd. Een tweede melding volgt dan van zodra de liefhebber éénderde van het aantal ingekorfde duiven per categorie heeft geklokt; een eenvoudige opgave van het aantal aankomsten volstaat bij deze tweede aanmelding.

François Michaux klokte zijn duif om 15u 00’ 01”, terwijl zijn controlegummi pas om 15u 10’ 22”, of naar de letter 21 seconden te laat, in zijn controletoestel stak. De heer Daniel Stoclet zat als inrichter met de handen in het haar, want het was hij die moest beslissen of Michaux al dan niet in de fout was gegaan. Gezien er van de kant van de winnaar meteen met een advocaat werd geschermd, omdat volgens hem zijn controlegummi binnen een termijn van 10 minuten werd geklokt (volgens zijn redenering 10’ 59”), stuurde de heer Stoclet zijn rapport richting het N.S. van Dirk Schreel. Het N.S. bekeek en onderzocht de zaak, en gaf de heer Stoclet het advies de duif van Michaux te klasseren op de tijd van de controleklok, zijnde 15u 10’ 22”. Daniel Stoclet van de CFW kon dan ook moeilijk anders dan het advies van het N.S. volgen, waardoor de duif van François Michaux terugvalt naar een 3e plaats nationaal (aan 1188,55 m/min), en Jérôme Van Heede uit Forchies, die oorspronkelijk pas op de 3e plaats nationaal stond, nu als nieuwe nationale winnaar van Montélimar werd geklasseerd. Collet-Dubois uit Maarkedal wordt nu tweede en krijgt zilver. Klik hier voor het nieuwe nationale resultaat van Montélimar. Ook andere liefhebbers verloren in het verleden door toepassing van Art. 101 hun nationale zege (denk maar aan Raoul & Xavier Verstraete uit Châteauroux en Jozef Devriendt uit Barcelona).

Pikant detail hierbij: in de nacht van 13 op 14 juni werd Jérôme Van Heede slachtoffer van een duivendiefstal waarbij ook zijn nieuwe nationale winnaar op Montélimar werd ontvreemd. Niet meteen zaken waar een mens vrolijk van wordt, want echt genieten van deze nationale overwinning uit Montélimar zal er voor Jérôme wellicht niet bij zijn.
Benieuwd of François Michaux het hierbij zal laten en of deze zaak nog een juridisch staartje krijgt.


Francois Michaux (l) valt nu terug naar een 3° plaats nationaal