POS 3 KALIANGET POMP BATIK PEKALONGAN (01/09/2014)

 • 8 Loft
 • 29
 • musim panas
 • 01/09/2014

POS 3 KALIANGET POMP BATIK PEKALONGAN (01/09/2014)

FAST RACE BATIK 2014
POS 3 KALIANGET								
POMP BATIK PEKALONGAN									
19-Jul-14									
DIIKUTI 29 EKOR BURUNG DARI 8 KANDANG									
DILEPAS PUKUL 06.00 WIB									
									
Rank-Pemilik-Cincin-Nomor Cincin-Jarak-------Jam Tiba-Over Night-Waktu Tempuh---SPEED
		Merk	Tahun  KM				        MPM


1.Riyan BF   R	24   472,5646	19/07/2013 2:30:00 PM	0 8:30:00,000  926,5972
2.Abdul Rohim	Loss 1     476,4646	20/07/2013 7:27:53 AM	1 16:37:53,000 311,8462
3.Abdul Rohim	Loss 2     476,4646	20/07/2013 7:41:31 AM	1 16:51:31,000 309,0882
4.Wan Naim	W 2013 19352  469,5245	20/07/2013 7:20:17 AM	1 16:30:17,000 308,8401
5.Mustakim	P 2014 4812  471,2366	20/07/2013 8:16:18 AM	1 17:26:18,000 298,9511
6.Wan Naim	W 2013 19354  469,5245	20/07/2013 8:28:11 AM	1 17:38:11,000 295,6362
7.Wan Naim	ESP  312329 469,5245	20/07/2013 9:04:43 AM	1 18:14:43,000 288,9885
8.Dalal RMPP	P 2013 9447  474,4357	20/07/2013 9:36:56 AM	1 18:46:56,000	286,3336
9.Dalal RMPP	P 2013 6110  474,4357	20/07/2013 9:38:49 AM	1 18:48:49,000	286,0085
10.Kamal	PL   13212  469,7312	20/07/2013 9:43:12 AM	1 18:53:12,000	282,4262
11.Dalal RMPP	P 2013 6109  474,4357	20/07/2013 10:45:08 AM	1 19:55:08,000	275,0139
12.Wan Naim	GR 2003 33696 469,5245	20/07/2013 10:45:30 AM	1 19:55:30,000	272,1092
13.Dalal RMPP	W 2012	16676 474,4357	20/07/2013 1:20:46 PM	1 22:30:46,000	252,2566
14.Agus		L 2013	143584 471,1587	20/07/2013 1:33:23 PM	1 22:43:23,000	248,8448
15.Dalal RMPP	P 2013	9093  474,4357	20/07/2013 3:06:15 PM	1 24:16:15,000	238,8600
16.Mansur	DN 2006	0142  467,9702	20/07/2013 5:07:06 PM	1 26:17:06,000	222,0921