de verbroedering poperinge

Gratis prijzen op de lokaale hoofdvlucht uit Fontenay en Clermont .

De vedeling van de gratis prijzen  aan de 10de 15de en 20st prijsis bon van 10 /6 /4 euro.en een prijs per liefhebbber .

Op clermont is het voor Demeester J -- Cappelle D-- Brunet R

Op fontenay is het voor Lozie W -- Dekint H -- Laseure B/G

Waarborg tot 100  , volgende week op de vlucht uit Pontoise en Orléans