Sari la conținutul principal

Het BDS-team werd boven de doopvont gehouden! - Piet Blancke, Bart Declerck & Dirk Speybroeck

Het duivengebeuren in en rond het West-Vlaamse zou vanaf het komende sportseizoen 2011 wel eens enkele ‘kwaaie klanten’ kunnen bijhebben, nu de mensen achter het BDS-team de handen in elkaar hebben geslagen, en de taken zorgvuldig hebben verdeeld.

In feite zal er in werkelijkheid niet meteen iets merkbaars veranderen voor de concurrentie. Want het zullen nog steeds de namen Declerck-Blancke en Roger & Dirk Speybroeck zijn die op de uitslagen zullen terug te vinden zijn. Hoe zit de vork dan juist aan de steel, zal u zich wellicht afvragen? Wel…
‘BDS-team’ staat voor Piet Blancke, Bart Declerck en Dirk Speybroeck… die de handen in elkaar hebben geslagen en voortaan onder één noemer de duivensport willen beleven. In feite werden de eerste stappen in stilzwijgen reeds in 2006 gezet, het jaar dat reeds gestart werd met het samen kweken van duiven. De beste vlieg- en kweekduivinnen (grotendeels de oude soort Cools-Blancke) kwamen toen reeds naar Dirk Speybroeck om tegen tegen diens beste doffers te koppelen. Men werkte toen op 2 kweekhokken, dit van Piet Blancke, en dit van de Dirk Speybroeck.
Het seizoen 2010 werd voor het ‘BDS-team’ dan als proefjaar aanzien… toen werd  besloten om een gezamenlijk kweekhok te installeren… het spel werd dan als volgt opgedeeld… te Tielt onder de noemer Declerck-Blancke werd enkel nog met duivinnen (zowel oude als jonge) op weduwschap in de arena getreden, terwijl de doffers te Vinkt op weduwschap op de hokken Roger & Dirk Speybroeck op de wedvluchten werden ingezet. Het werd op alle vlak een meer dan geslaagd jaar, zodat eind dit jaar nu definitief de knoop werd doorgehakt… en beslist om alle duiven onder gemeenschappelijke noemer onder te brengen, onder gemeenschappelijke eigendom als ‘BDS-team’!

Vanaf 2011 zullen te Tielt een 20-tal oude duivinnen (3 tweejaarse en 17 jaarse) en maximaal een 70-tal jonge duivinnen worden gehuisvest die wekelijks de ‘provinciale’ en ‘nationale’ zware halve fond, en de ‘nationaals’ voor jonge duiven zullen aanpakken… terwijl de rest te Vinkt zal worden ondergebracht, of zo’n 100 à 120 jonge duiven waaronder alle jonge doffertjes en de rest van de duivinnen, en natuurlijk de oude doffers waarmee men de vluchten van de ‘nationale dagfond’ (Limoges-Brive-Cahors-Montauban-Souillac en Tulle) wil aanpakken. Dr. Piet Blancke zal uiteraard de medische kant van het zaakje van nabij onder controle houden, en het management van de kweekduiven onder zijn hoede nemen, naast de commerciële uitbouw van de kolonie… en zal daarom zelf thuis tijdelijk stoppen met het spelen van duiven, mede in de hand gewerkt door gebrek aan voldoende vrije tijd. De duivensport neigt meer en meer naar professionalisme… zingen ze in koor… vandaar dat ze besloten hebben om de krachten te bundelen, om zo meer ‘rendement’ uit hun ploeg duiven te kunnen halen!

Stamopbouw
Hierboven kon u reeds vernemen dat de kweekduiven een kolfje zijn naar de hand van Piet Blancke. Bij de start als Declerck-Blancke was de kweekbron dan ook voor volle 100% Cools-Blancke… logisch, omdat Piet na de verdeling van de duiven de helft van hokbestand Cools-Blancke in zijn bezit kreeg.  Deze basis was gebaseerd op 2 fenomenale ‘top kweekkoppels’ welke ook meteen hun stempel op de kolonie Declerck-Blancke zouden gaan drukken, en waarvoor bij het ‘BDS-team’ beslist een hoofdrol is weggelegd naar de toekomst toe.

-Het eerste stamkoppel of ‘basic pair 1’ werd gevormd door de ‘Gaby 184/93’ x ‘Françoise 530/95’. De ‘Gaby 184/93’ werd gekweekt uit 2 rechtstreekse Gaby Vandenabeeleduiven uit de eitjes die door de grootvader van Piet destijds nog werden aangekocht, namelijk uit ‘Brother Wittenbuik 317/90’ (dus uit stamkweker de ‘Kleinen’) x ‘Daughter Groten 306/90’. De ‘Françoise 530/95’ was dan weer een dochter van de ‘Stier 138/94’ x ‘Francine 422/92’… waarmee ze dus volle zus is van ‘Carolien 119/01’ of de moeder van ‘Miss Thai 2009’! Dit kweekkoppel ligt aan de basis van een ellenlange lijst aan topvliegers en super getalenteerde kweekduiven. Eén der bekendste dochters uit dit ‘stamkoppel 1’ is zonder twijfel ‘Bieke 029/00’ met op haar palmares ‘knallers’ als:

 3° Prov Asduif Fond Jonge KBDB West-Vl
7° Prov Asduif Halve Fond Oude KBDB West-Vl
11° Prov Asduif Halve Fond Jaarse KBDB West-Vl
1° Chartres      326 d.
1° Blois       519 d.
1° Argenton      323 d.
1° Chateauroux    781 d.
1° Poitiers      639 d.
2° Prov Chateauroux 7.183 d.
2° Prov Poitiers  2.766 d.
7° Prov Chateauroux 4.498 d… enz. 

Ze is bovendien moeder van de super begaafde ‘Pinocchio 776/04’ !
Een andere duivin uit ‘basic pair 1’  welke een hoofdrol vertolkt in de verdere uitbouw van de stam is zonder twijfel de ‘Clemmy 130/01’… die zelf 9° Prov Asduif Halve Fond & Fond Jaarlingen KBDB West-Vl werd in 2002, ze won onder meer:

 9° Prov Poitiers  1.022 d.
12° Prov Chateauroux 7.347 d.
18° Prov Poitiers  4.190 d.
18° Prov Tours    2.079 d.
23° Prov Chateauroux 4.498 d. 

En verder is zij reeds moeder van topvliegster ‘Nathalie 070/05’ en van ‘Mister Thai 2009’ (2° FCI Thailand 2009).

-Het tweede stamkoppel of ‘basic pair 2’ werd gevormd door de ‘Frans 137/95’ x ‘Alfoncine 182/94’ (een rechtstreekse Vergotte-Braet). De ‘Frans’ is een rechtstreeks Frans Vanwildemeersch-Vyncke en komt uit ‘Zoon Bliksem 200/92’ (uit Bliksem x Crackduivin) x ‘Dochter Playboy 387/93’ (uit Playboy x Gerarda). Twee dochters uit dit koppel eisten een hoofdrol op in de actuele stamopbouw, met name het ‘Aske’ en ‘Fryda’.
Het ‘Aske 018/00’ is de absolute topkweekster op de hokken Piet Blancke… waarvoor een hoofdrol zal weggelegd zijn in de verdere ontwikkeling van het ‘BDS-team’ via haar talrijke kinderen en kleinkinderen op de kweekhokken. Alvorens haar kweektalenten ten volle te ontplooien presteerde ze gedurende 3 sportseizoenen als volgt:

 1° Prov Asduif Jonge KBDB West-Vl 2000
1° Prov La Souterraine 2.244 d. (en 44° Nat 15.306 d.)
1° Poitiers    398 d.
3° Blois      556 d.
5° Prov Poitiers 1.023 d.
6° Tours      431 d.
7° Prov Poitiers 3.390 d.
8° Argenton    609 d… 

En verder 16° La Souterraine 2.350 d., 16° Gueret 1.335 d., 42° Prov Tours 2.409 d., 51° Prov Blois 5.878 d., 59° Prov 2.953 d., 64° Prov Chateauroux 4.498 d. enz…

In de ‘Jewels of the sky’ op PiPa van November 2010 werd de ‘Branko’, die 2° NPO Blois 6.120 d. won… te koop aangeboden door Piet van de Merwe. Ook deze ‘crack’ was een ‘kleinkind’ van dit wonderbaarlijke ‘Aske’!

De ‘Fryda 770/99’ (die in 2004 naar Rik Cools verhuisde) gaf met 4 verschillende Vandenabeele-doffers superieure afstammelingen zoals:
*’Eline 334/03’ : winnares 1° Nat Argenton Zone A 2004, en verder 6° Prov Tours 2.977 d., 20° Prov Blois 5.246 d., 43° Prov Chateauroux 4.061 d.
*’Chateauke 222/01’: winnares 1° Prov Chateauroux 7.437 d. in 2002, en reeds moeder van het ‘Fijntje 097/05’ (moeder van de 22° Nat Bourges 27.506 d. in 2009) en van superduivin ‘Chateaurke 164/05’ bij Gevaert-Lannoo
*’Double Bliksem 539/06’: won onder meer 11° Nat Gueret 10.670 d. in ‘06
*’Fryda’s Pol 486/02’: vader van ‘Mister Thai 2009’, 2° FCI Thailand 2009

U kan de uitzonderlijke kwaliteiten van beide ‘stampkoppels’ nalezen in de reportage over de kolonie Cools-Blancke die in 2002 op Pipa verscheen, of op de uitgewerkte schema’s met de stamopbouw.

-Uit deze 2 stamkoppels formeerde Piet Blancke dan een 3° vooraanstaand kweekkoppel, zeg maar het huidige ‘kweekkoppel NR 1’,  dat als ‘stamkoppel’ al fungeren bij het ‘BDS-team’… namelijk de ‘Top Breeder 100/00’ (zoon van basic pair 1) x ‘Aske 018/00’ (dochter ‘basic pair 2’). Onder hun voornaamste afstammelingen treffen we
*Cristina 164/01’: zelf 2° Chartres 459 d., 8° Argenton 2.844 d. in ’01, 10° Prov Blois 4.034 d., 25° Prov Chateauroux 7.347 d., 35° Argenton 3.642 d. in ’02… Zij werd ondertussen reeds moeder van ‘Erna 364/03’ of de 1° Prov Asduif KBDB West-Vl 2004, en van ‘Paola 818/07’, winnares 91° Nat Gueret 2007.
*’Crista 143/01’: 1° Tours 115 d., 1° Bourges 212 d., 1° Tours 261 d., 4° Blois 1.972 d.
*’Darling 274/02’: 1° Asduif Hafo Oude KBDB West-Vl, en 1° Nat Bourges 4.931 d. Zone  in 2004
*Sister Darling 222/07: moeder van ‘Mathilde 335/08’, winnares 92° Nat Bourges 2.499 d. in ‘09
*’Flica 531/04’: moeder van ‘Marieke 512/08’ welke bij Rik Cools 1° Nat Gueret 5.166 d. Zone A won in 2008 en bovendien werd afgevlagd als 1° Asduif Jonge KBDB West-Vl 2008.

-een 4° belangrijke pijler op het kweekhok is de ‘Pinocchio 776/04’(in 2008 verkocht in ‘The Jewels of the sky’ bij PiPa), een kleinzoon van ‘Bieke’ die onder meer vader is van
*’Miss Gueret 447/06’: 2° Nat Gueret 10.670 d. in 2006
*’Astrid 863/07’: 22° Nat Bourges 27.506 d. in 2009
*’Mathilde 335/08’: 92° Nat Bourges 22.499 d. in 2009
Dit zijn zowat de voornaamste duiven welke de basis vormden voor de kolonie Declerck-Blancke, en die dus uitsluitend op de provinciale en nationale ’grote halve fond’ tot ‘lichte fond’ worden ingezet... ze zullen in die optiek zuiver worden gehouden en verder gekweekt  voor de ‘grote halve fond’! Voor de ‘dagfond’ zullen deze basislijnen uiteraard worden gekruist tegen de kweekbasis van Dirk Speybroeck (opgebouwd met duiven van Roland De Waele, Dentergem… en Grussonlijn via Antoine Van Landuyt, Vinkt), en de duiven van de ‘nieuwe inbreng’ die hiervoor werden aangeschaft… zoals een 12-tal Antoine & Rudi Desaer uit Ruiselede (waaronder de succesvolle ‘Limogeslijn’ waarmee ze 1° Nat Kampioen Fond KBDB 2010 werden… waarvan in 2010 reeds jongen met succes werden uitgetest), duiven van Patrick & Dimitri Houfflijn (lijn ‘Fideel’, ‘Ronkerke’ en ‘Geronimo’), duiven van Chris De Backer en Linda De Sutter, van Gevaert-Lannoo (waaronder meerdere kinderen uit hun superduivin ‘Chateauke’), Norbert Ally (lijn ‘Ullrich’… waaruit reeds de 1° Asduif 2010 kwam), en natuurlijk de duiven van Hugo Batenburg-van de Merwe  die worden ingekruist, maar waar ook mee aan samenkweek werd gedaan!
Laten we even enkele van de echte ‘crackduiven’ op beide vlieghokken uit 2010 van naderbij bekijken… te beginnen met de doffers gespeeld op de hokken van Roger & Dirk Speybroeck te Vinkt:

-de ‘Speedo’ B08-4280633
Winnaar van de ‘Guldensporenvlucht’… en verder:

 Ablis   427 d. 7
Blois   206 d. 2
  Prov 4.257 d. 61
Clermont  267 d. 19
Tours    80 d. 1
  Prov 2.903 d. 15
Argenton  261 d. 2
  Prov 3.387 d. 19
Argenton  475 d. 3
  Prov 5.251 d. 22
Orleans  939 d. 3
Orleans 1.331 d. 3
Tours    77 d. 2
  Prov 2.285 d. 9
Ablis   326 d. 3
Blois    49 d. 1
Prov   1.058 d. 1 (Guldensporenvlucht, snelste van 4.000 d.) 

Hij is eigen broer van de ‘Lady’ (de moeder van ‘Jari’, winnaar 1° Intprov Tours ’10).
Vader: B01-4374173 ‘Blauwe Sproete Blois’, een gouden stamkweker op de hokken van Roger & Dirk Speybroeck en vader van de ‘Blauwe Angoulême’: 1° Prov Angoulême, van ‘Gonzales’: 1° Prov Argenton enz…
Moeder: B00-3195018 het ‘Aske’
Stammoeder Piet Blancke, en zelf 1° Prov Asduif Fond Jonge 2000 met o.a. 1° Prov La Souterraine 2.244 d. en 44° Nat 15.306 d., 8° Prov Argenton 609 d., 6° Tours 431 d. 51° Prov Blois5.878 d., 79° Prov Bourges 1.830 d…

-‘Gonzales’ B06-4283542
Halfbroer van ‘Speedo’… en eveneens zoon van de ‘Blauwe Sproete Blois 173/01’… enkele hoogtepunten uit zijn erelijst:

 In 2006:
Tours    206 d. 1
  Prov  2.088 d. 10
Tours    reg  1
  Prov  1.799 d. 16
In 2007:
Clermont   54 d. 1
       43 d. 1
Orleans   338 d. 2
      354 d. 2
In 2008:
Ablis    301 d. 15
Chateauroux 419 d. 11
      110 d. 4
Poitiers   61 d. 1
  Prov  1.227 d. 19
Chateauroux reg  5
  Prov  3.709 d. 157
Poitiers   75 d. 1
  Prov  1.687 d. 3
  Pro 2-J 577 d. 1
Argenton  142 d. 1
  Prov  2.246 d. 1
In 2009:
Ablis    311 d. 4
Chateauroux 225 d. 10
Argenton  112 d. 4
      313 d. 11
Poitiers   59 d. 1
  Prov  1.318 d. 11
Poitiers   73 d. 4
  Prov  1.183 d. 49
In 2010:
Ablis    326 d. 8
Tours    203 d. 3
  Prov  2.898 d. 25
Argenton  144 d. 1
  3-Prov  352 d. 2
  Zone A 4.069 d. 10
  Nat  10.549 d. 11
Poitiers   77 d. 3
  Prov  1.827 d. 29 

-de ‘Jari’ B10-3155237
Winnaar 1° Prov Tours 3.375 d.! Hij won:

 Ablis   424 d. 62
Clermont  401 d. 2
Tours   170 d. 1
  Prov 3.375 d. 1
Tours    90 d. 6
  Prov 2.357 d. 80
Tours    75 d. 6
  Prov 2.069 d. 59 

Vader: B02-4255839 de ‘Blauwe Blois’
Zelf 1° Blois 324 d. en 19° Prov 3.775 d., 1° Blois 205 d. en 3° Prov 3.052 d., 3° Chartres 449 d., 6° Clermont 790 d., 4° Clermont 152 d., 5° Chateauroux 255 d. en 61° Prov 4.061 d., 14° Prov Poitiers 2.070 d. enz…
Moeder: B007-4272791 ‘Lady’
Dochter van de ‘Blauwe Sproete Blois 173/01’ (vader van 3 x 1° Prov winnaars met ‘Speedo’, ‘Gonzales’ en de ‘Blauwe Angoulême) x ‘Aske 018/00’ (stammoeder bij Piet Blancke)

-de ‘Rikki’ B10-4275674

 Clermont  401 d. 6
Tours   170 d. 6
  Prov 3.375 d. 33
Tours   101 d. 6
  Prov 2.625 d. 73
Tours    90 d. 1
  Prov 2.357 d. 21
Tours    75 d. 2
  Prov 2.069 d. 5 

Vader: B09-3037015 Noberto (ras Linda De Sutter)
Moeder: B06-3201086 ‘Samenkweek Blauw’ (uit de ‘Sproete Grusson 96’ x ‘Eline 334/03’ Piet Blancke)

Ook te Tielt huist menig toptalent onder de ploeg duivinnen. Dit zijn alvast 2 ‘supertjes’ die in 2010 meteen tot de ‘favorietjes’ worden gerekend… het zijn:

-B10-3155220, die won als jonge duif

 13/6 Clermont   481 d. 3
    WVOU  18.112 d. 46
20/6 Clermont   604 d. 36
    WVOU  16.445 d. 709
26/6 Ablis    242 d. 1
    WVOU  10.424 d. 4
04/7 Clermont   702 d. 30
    WVOU  15.201 d. 418
10/7 Blois    505 d. 46
    Prov  3.400 d. 312
17/7 Ablis    302 d. 9
    WVOU  8.169 d. 164
24/7 Brionne   855 d. 8
    Prov  10.388 d. 122
31/7 Tours    393 d. 2
    Prov  3.375 d. 26
09/8 Argenton   305 d. 55
    Prov  3.105 d. 541 

-B10-4178713, die deed het als volgt

 04/7 Clermont   702 d. 2
    WVOU  15.201 d. 39
10/7 Blois    505 d. 7
    Prov  3.400 d. 63
17/7 Ablis    302 d. 8
    WVOU  8.169 d. 161
31/7 Tours    393 d. 9
    Prov  3.375 d. 93
09/8 Argenton   305 d. 14
    Prov  3.105 d. 114 

Dat op beide vlieghokken een weelde aan topklasse huist is niet alleen alom gekend en door de jaren heen bewezen… maar wordt met bovenstaande ‘toppers’ van dit moment,  nogmaals dubbel en dik in de verf gezet. Deze duiven zullen mee de ‘vaandeldragers’ worden bij de officiële  start van het BDS-team in 2011! Drie topliefhebbers die hun krachten hebben gebundeld… de taken netjes hebben verdeeld… en hiermee elk op hun eigen uitverkoren terrein pogen te schitteren tot op provinciaal en nationaal vlak! Wedden dat ze in hun opzet zullen slagen? Alvast succes gewenst!

Een greep uit de uitslagen 2010
(NB: cursief= Declerck-Blancke, rest= Roger & Dirk Speybroeck)
Oude + jaarse

 01/5 Ablis   326 d. 1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-29-30-33-45-46… (20/26)
        194 YL 1-3-4-6-7-16-18-24-29 (10/12)
08/5 Ablis   315 d. 1-2-3-4-6-10-11-13... (12/12)
        245 YL 1-2-3-4-5-8-9-10-19... (12/12)
08/5 Tours   203 d. 3-22-27... (4/6)
    Prov 2.898 d. 25-120-157... (5/6)
15/5 Orleans  247 d. 2-7-15-19... (10/16)
        685 d. 2-14-33-41... (10/16)
   Orleans  193 YL 1-14-17... (6/12)
        657 YL 1-35-41... (6/12)
  Chateauroux 247 d. 5-6-13-45 (4/4)
    Prov 4.093 d. 26-32-194-574 (4/4)
    2-J  867 d. 9-12-63-166 (4/4)
15/5 Orleans  154 d. 2-7-8-9-11... (8/11)
22/5 Bourges  173 d. 1-8-13...
22/5 Poitiers  77 d. 3 (3)
    Prov 1.827 d. 29 (3)
29/5 Orleans  677 d. 37-53-55-61-80-93-104... (8/15)
        899 YL 41-55-78-88-100... (9/11)
13/6 Chateauroux 330 d. 3-4-6-17... (6/8)
    Nat 17.109 d. 158-165-279...
20/6 Tours   77 d. 1-2-3-4-5-10-11... (9/11)
    Prov 2.285 d. 8-9-16-18-21-83-113-159-205-466... (11/11)
   Tours   137 YL 2-7-9-13-21-34 (6/6)
    Prov 3.085 d. 17-61-97-152-392-642 (6/6)
   Limoges  121 d. 9-12-25 (3/3)
    Prov 2.300 d. 148-229-409 (3/3)
26/6 Argenton 114 d. 1-21 (2/2)
    I.W-Vl 352 d. 2-106 (2/2)
    Zone 4.069 d. 10-849 (2/2)
    Nat 10.549 d. 11-1322 (2/2)
03/7 Limoges  294 d. 1-23 (2/2)
    Prov  864 d. 13-190 (2/2)
    Zone 6.810 d. 49-929 (2/2)
    Nat 14.211 d. 170-2003 (2/2)
10/7 Blois   49 d. 1-2-6-10…
    Prov 1.058 d. 1-5-28-60… (7/12)
17/7 Blois   30 d. 1-3-5-6… (6/10)
    Prov  547 d. 3-8-13-16-30-36-42-47-79 (9/10)
   Blois   54 YL 1-3-7-9 (4/5)
    Prov  754 d. 2-6-27-30 (4/5) 

Jonge duiven

 13/6 Clermont 481 d. 2-3-6-16-29-31-41-46... (15/31)
    WVOU 18.112 d. 37-46...
20/6 Clermont 730 d. 6-7-9-10-13-18-19-27-40-43-54-55... (25/33)
26/6 Ablis   242 d. 1-11-15-17-24...
    WVOU 10.425 d. 4...
04/7 Clermont 702 d. 2-3-11-12-26-29-30-34... (18/45)
17/7 Ablis   302 d. 8-9-11-12-28-30... (17/23)
    WVOU 8.169 d. 161-164...
17/7 Ablis   424 d. 2-3-5-8-14-23-27-37-41-46-48... (14/27)
   Blois   185 d. 4-6-10-16-18-20-27-31... (14/19)
    Prov 3.683 d. 27-44-114-255-268-282-381-399... (14/19)
24/7 Bourges  480 d. 1-22-36-43-55-75-77-101-113... (11/18)
    Prov 1.158 d. 3-71-129-148... (10/18)
24/7 Brionne  855 d. 2-8-19-21-28-47-66... (16/31)
    Prov 10.388 d. 6-122-257...
   Bourges  76 d. 1-6-7... (4/5)
25/7 Clermont 401 d. 2-6-9-20-23-34-41... (13/23)
31/7 Tours   170 d. 1-3-4-6-15-20-24... (12/18)
    Prov 3.375 d. 1-11-12-33-177-247-321... (14/18)
31/7 Tours   393 d. 2-6-9-11-22-23-29-30-31... (20/32)
    Prov 3.375 d. 26-73-93…
09/8 Argenton 366 d. 1-2-8-10-15-16-22-36-46... (11/14)
           Met de 6 eerst getekende aan de 22° prijs
    Prov 1.210 d. 7-9-34-38-62-64-79… (11/14)
    Nat 22.442 d. 49-62-285-332-525-544-715-1244-1740… (11/14)
07/8 Tours   316 d. 1-4-7-17-20-21... (9/18)
    Prov 2.625 d. 3-14-37...
14/8 Tours   90 d. 1-5-6-8-14... (8/12)
    Prov 2.357 d. 21-78-80-101... (8/12)
21/8 Tours   75 d. 1-2-3-5-6-8-20 (7/10)
    Prov 2.069 d. 4-5-46-50-59-127... (7/10)
28/8 Tours   67 d. 1-7-9-15 (4/6)
    Prov 1.925 d. 19-83-97-229 (4/6)
04/9 Gueret  156 d. 1-28 (2/5)
    Prov 1.024 d. 8-217 (2/5)
    Zone 6.163 d. 33-975 (2/5)
    Nat 13.885 d. 47-1698 (2/5)