Rankingi PIPA

Aktywne filtry:

Ostatnia aktualizacja Tytuł Kategoria Kategoria Sezon Lokalizacja Nagrody
10/03/2021 20:17 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 2 prizes Maraton Double result hens 2020 International 2
10/01/2020 15:41 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 3 prizes Maraton Double result hens 2019 International 3
09/01/2020 10:12 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 2 prizes Maraton Double result hens 2019 International 2
13/11/2018 09:19 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 3 prizes Maraton Double result hens 2018 International 3
10/11/2018 19:51 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 2 prizes Maraton Double result hens 2018 International 2
25/01/2018 08:58 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 3 prizes Maraton Double result hens 2017 International 3
24/01/2018 12:59 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 2 prizes Maraton Double result hens 2017 International 2
24/09/2016 00:23 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 3 prizes Maraton Double result hens 2016 International 3
23/09/2016 08:49 PIPA Ranking: Best European hen over all international races - 2 prizes Maraton Double result hens 2016 International 2