Szukaj

David Vermassen kroont zich tot Algemeen Kampioen A.J.D. - Oost-Vlaanderen

A.J.D. - Oost-Vlaanderen, ofte Actie voor Jonge Duivenliefhebbers, maakt zijn kampioenen bekend. In het Algemeen Kampioenschap gaat de zege naar David Vermassen voor Marc Van Den Eeckhout en R & X Verstraete.

Het duivensportseizoen 2013 is terug vervlogen en momenteel kijken we als liefhebber reeds volop uit naar het nakende kweekseizoen.

Terugblikken op het seizoen doen we in de eerste plaats via de bekendmaking van onze Kampioenschappen 2013 én de uitslag van de Grote Bonvlucht  “In Memoriam Eddy Vermeulen”, op Bourges. Andermaal is er een mooie spreiding van winnaars over gans de provincie. 2013 was voor AJD Oost-Vlaanderen een bijzonder succesvol seizoen. Het ledenaantal blijft steeds stijgen en we mogen ons stilaan de grootste privé-organisatie noemen op provinciaal vlak. Voor het Kampioenschap Fond 63 inschrijvingen (2012: 47 inschrijvingen = + 34%) – Lichte Fond 85 inschrijvingen (2012: 68 inschrijvingen = + 25% ) – Fond Jonge 105 inschrijvingen (2012: 91 inschrijvingen = + 15% ). Rechtstreeks gevolg hiervan is natuurlijk dat we vele liefhebbers kunnen gelukkig maken met een klassering.

Klik hier om de A.J.D.-kampioenschappen 2013 te bekijken

In het kader van onze doelstellingen hebben we dit jaar 8 beginnende liefhebbers, (tegenover telkens 3 de voorbije jaren) waaraan we, ter gelegenheid van ons kampioenenfeest op 18 januari 2014,  ruimschoots aandacht zullen besteden. Naast onze kampioenen zetten we dan traditiegetrouw ook onze leden welke Provinciale, Zonale en/of Nationale overwinningen behaalden, of geklasseerd zijn in de Provinciale en/of Nationale kampioenschappen, in de bloemetjes. Tevens zullen we u dan ook ons nieuw initiatief voorstellen. Zij die in het verleden reeds deelnamen aan onze kampioenschapsviering kunnen getuigen dat deze avond zowel voor de melker als de echtgenote en de kinderen, ervaren wordt als een écht familiefeest binnen de duivensport. We durven onze kampioenenviering dan ook nu reeds warm aanbevelen. Noteer nu reeds:

Feestavond A.J.D. Oost–Vlaanderen, zaterdag 18 januari 2014, Zaal “Atheneum (KTA-Gito) Merelbeke”, Potaardeberg 59 – 9820 Merelbeke. Deuren open vanaf 17u.00
De avond gaat van start met een eetfestijn van 18u.00 tot 20u.30. Tijdens het eetfestijn:
-Huldiging van onze A.J.D. Kampioenen.
-Hulde aan leden welke op Nationaal of Provinciaal vlak top haalden
-Speciale aandacht voor nieuwe/jonge liefhebbers
-Muzikale omlijsting en gezellig samenzijn, kinderanimatie is voorzien

De A.J.D.-leden 2013 nemen gratis deel aan de feestmaaltijd, alle aanwezige A.J.D-leden 2013 ontvangen gratis zak duiveneten. Enkel prijsgelden kunnen worden meegegeven aan derden, indien deze hiervoor gevolmachtigd zijn.

Met sportieve groeten,
Het Bestuur van AJD Oost-Vlaanderen.