Przejdź do treści

Procedura selekcji i kontroli jakości

PROCEDURA SELEKCJI

1.Procedura selekcji dla hodowców

Którzy hodowcy będą mogli sprzedawać swe gołębie za pośrednictwem PIP-y?

Procedura selekcji w PIP-ie składa się z kilku etapów. PIPA przywiązuje wielką wagę do wiarygodności i jakości zarówno wobec sprzedawanych gołębi, jak ich hodowców. Praktycznie każdy hodowca, który spełni powyższe wymagania, będzie miał szansę sprzedania u nas swej unikalnej kolekcji gołębi.

Przez ostatnie 10 lat PIPA nawiązała z większością czołowych hodowców Europy współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu. Mamy wyłączność na współpracę z nimi . Oczywiście hodowcy mniej znani a równie utalentowani są również mile widziani na PIP-ie wraz ze swymi ofertami. Jednym z naszych celów jest zachowanie równowagi pomiędzy uznanymi już sławami i mniej znanymi czołowymi hodowcami. Gdy podejmujemy współpracę z hodowcą, to zawsze przedstawiamy długoterminowe perspektywy.

2. Procedura selekcji dla gołębi

Jakie gołębie mogą być sprzedawane na PIP-ie?

Otrzymujemy mnóstwo propozycji od hodowców, którzy chcieliby sprzedawać swe gołębie na PIP-ie, jednak akceptujemy tylko niewielki odsetek z nich. Celem PIP-y jest dostarczanie najwyższej jakości; dlatego stosujemy tak restrykcyjne metody, gdy decydujemy, czy możemy sprzedać danego gołębia na aukcji PIP-y.

Procedura selekcji dla gołębi składa się z dwóch etapów:

W pierwszej części oceniamy informacje dostarczone wraz z gołębiem; w drugiej części oceniamy gołębia w ręku.

1) Pierwszy etap naszej procedury selekcyjnej opiera się na analizie dostarczonych informacji o gołębiu:

Gołębie dzielone są na cztery kategorie: sprawdzony rozpłodowiec, sprawdzony gołąb lotowy, młody ptak, ptak kolekcjonerski. Dla selekcji w każdej kategorii ważne są inne informacje.

a) Jeżeli ktoś oferuje na aukcję sprawdzonego rozpłodowca, oczywiście najpierw sprawdzamy jego osiągnięcia w rozpłodzie. Jeżeli sprosta tym wymaganiom, przechodzi on drugi etap selekcji związany z innymi aspektami. Wiek gołębia jest również bardzo ważnym czynnikiem.

Na przykład: gołębie sześcio- lub siedmioletnie muszą mieć wspaniałą jakość i świetne referencje (np. siedmioletni gołąb, który spłodził tylko jednego dobrego gołębia nie jest najwyższej klasy rozpłodowcem; za to cztero- lub pięcioletni gołąb, który spłodził kilka dobrych gołębi z pewnością jest dobry.) Poza tym duża witalność, dobre zdrowie i wysoka płodność są niezwykle ważne u starszych gołębi rozpłodowych (starsze gołębie mają podwyższone ryzyko bezpłodności powstającej podczas transportu).

b) Jeżeli oferowany jest sprawdzony gołąb lotowy, przeglądamy jego listę osiągnięć oraz daty tych osiągnięć. Według kryteriów PIP-y, najlepiej by najwyższe wyniki były dość niedawne. Pięcio- lub sześcioletni gołąb ze świetnymi wynikami w dwóch pierwszych sezonach, który w kolejnych sezonach nie zdobył pierwszych nagród i nie wychował dobrych gołębi, raczej nie zda swojego egzaminu i nie będzie u nas sprzedawany.

c) Jeżeli oferowany jest gołąb młody i niedoświadczony, najpierw oceniamy wyniki lotowe i zdolności rozpłodowe jego rodziców. W tym przypadku ważne jest dostarczenie wszystkich dostępnych informacji o rodzicach i rodzeństwie. Każdy młody ptak wystawiany na aukcję powinien być bezpośrednim potomkiem sprawdzonego lotnika lub rozpłodowca. Jedyny wyjątek to kiedy gołębie są wnukami sprawdzonego rozpłodowca lub pary rozpłodowej, której bezpośrednie potomstwo nie jest już dostępne. Na aukcje pełnych lęgów młodych ptaków w sezonie 2012-2013 będą przygotowane certyfikaty DNA. Na aukcje w sezonie 2013 - 2014 spróbujemy zapewnić takie certyfikaty dla wszystkich młodych ptaków (pochodzących z 2013 roku i młodszych).

d) Mamy specjalną kategorię zwaną okazy kolekcjonerskie. Zalicza się do niej wyjątkowe okazy, gołębie ze specjalnym rodowodem i bezpośrednich synów i córki światowej sławy gołębi, które cieszą się dużym powodzeniem, ponieważ są rzadkie i ciężko je zdobyć. W wyjątkowych sytuacjach również takie gołębie przyjmujemy na aukcje PIP-y.

2) Drugi etap naszej procedury selekcyjnej to ocena jakościowa oferowanych gołębi:

Jeżeli gołąb pomyślnie przejdzie pierwszą część naszej procedury selekcyjnej, to czeka na niego część druga: ocena każdego gołębia w ręku.

Jedną z rzeczy, do których przykładamy szczególną wagę, jest fakt, by każdy z gołębi licytowanych na PIP-ie był sprawdzany w ręku przez naszych ekspertów. Jedynym celem tego testu jest weryfikacja, czy oferowane gołębie spełniają wymagania poglądu i jakości, najważniejsze dla naszych klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i regularnej informacji zwrotnej od naszych klientów, mamy podstawowe informacje na temat, co jest najważniejsze dla osób, które kupują u nas gołębie.

PIPA sprawdza w ręku każdego gołębia zanim zostanie on wystawiony na aukcję. Do tego wydajemy 'raport jakości' dla każdego gołębia.

Uwaga: raport jakościowy jest tworzony w możliwie najbardziej obiektywny sposób. Eksperci PIP-y zbierają się kilka razy do roku, aby wspólnie oceniać gołębie i ujednolicić metodę tej oceny. Biorąc pod uwagę, że test jakości będzie zawsze oceną subiektywną, według której próbujemy stworzyć możliwie obiektywny raport oparty na różnych cechach gołębia (korpus, skrzydła, mięśnie, witalność). Raport ten nie ma na celu sklasyfikowania gołębia jako dobrego lub złego, ale jest przede wszystkim używany jako punkt odniesienia dla kupującego i nie musi trafiać w jego osobiste preferencje.

Czym jest certyfikat DNA?

Certyfikat DNA to dokument wystawiony przez autoryzowanego weterynarza, który na podstawie badania naukowego potwierdza pokrewieństwo pomiędzy gołębiem a jego ojcem i/lub matką.

Dlaczego PIPA wystawia certyfikaty DNA?

Badania nad DNA zostały udoskonalone przez ostatnie kilka lat, więc było to ważne i logiczne posunięcie PIP-y, aby użyć tej metody do dowodzenia pokrewieństwa z ojcem i/lub matką.

Głównym powodem, dla którego wprowadziliśmy certyfikat DNA, jest pewność o rodzicielstwie gołębia dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Które gołębie otrzymają certyfikat DNA?

Wprowadzenie certyfikatu DNA pociąga za sobą elementy biurokracji; dlatego w tym sezonie postanowiliśmy zapewnić go jedynie na aukcjach, gdzie licytowany jest cały ląg młodych. Każdy hodowca, który w sezonie 2012 - 2013 będzie miał na PIP-ie aukcję pod swoim nazwiskiem, składającą się wyłącznie z młodych gołębi, będzie miał certyfikat DNA dla tych młodych. Ten test pokazuje pokrewieństwo z ojcem i matką, pod warunkiem że ojciec i matka są jeszcze dostępne (żywe, niesprzedane, itp.)

Od sezonu 2013-2014 PIPA zamierza zapewniać certyfikat DNA WSZYSTKIM młodym gołębiom licytowanym na PIP-ie.
Aby uniknąć zamieszania, będziemy wyraźnie zaznaczać, czy DNA gołębia jest dostępne czy nie.

PIPA jest pionierem w tworzeniu certyfikatów DNA na aukcje młodych gołębi.