Szukaj

Meest gelezen artikels van 2017: Waanzinnige bedragen voor duiven, recordgemiddeldes, de impact van stamberen en topverervers, de KBDB en doping (Deel 1)

Naar goede gewoonte presenteert PIPA u vlak voor de jaarwisseling een overzicht van de 10 meest gelezen artikels (in alle talen samen) van het afgelopen jaar. Vluchtpagina's, club- en rankingpagina's zijn niet opgenomen. Deze artikels staan op de plaatsen 6 tot 10 in 2017.

10. Tweede Algemene Vergadering van oktober 2017 en uitslag verkiezingen wekt grote interesse

Zit de KBDB en haar toekomst op een scharnierpunt? Dat is een vraag die in duivenmiddens na het vluchtseizoen de tongen beroerde. Want in oktober stonden nieuwe verkiezingen voor de deur, waarbij de liefhebbers de kans kregen om via een stembrief, hun provinciale mandatarissen aan te duiden voor de komende 6 jaar. Provinciale mandatarissen waaruit straks de nationale mandatarissen per provincie worden aangeduid, die op nationaal vlak in de AV en het NS gaan zetelen, en zo het beleid gaan bepalen.  De uitslag werd bekend gemaakt op de AV van oktober te Halle. Het resultaat werd met grote belangstelling gevolgd. Koos de Belgische duivenliefhebber voor vernieuwing, of kon het huidige bestuur met Stefaan Van Bockstaele en Dirk Schreel op kop, standhouden? Er werd door velen met argusogen naar uitgekeken. Zoals verwacht kwamen enkele opmerkelijke verrassingen uit de bus. Op nationaal vlak werd huidig voorzitter Van Bockstaele niet herkozen, Dirk Schreel wel (al kreeg hij nu af te rekenen met een verhaal rond valse hoklijsten en verkiezingsfraude in West-Vl). Zowel Oost-Vlaanderen als Vlaams-Brabant krijgen een volledige nieuwe bestuursploeg aan het bewind.
Naast de verkiezingen werd ook de nieuwe vluchtkalender voor 2018 bekend gemaakt, de werking rond WPROL stond op de agenda, de prijs van de ring, de afschaffing van de gummi’s op de nationale grote halve fond… kortom, er viel heel wat nieuws te rapen op deze AV.

9. Duivensport in de ban van vogelgriep

Duivenliefhebbers houden steevast hun hart vast, wanneer er in de media melding wordt gemaakt van een nieuwe uitbraak van vogelgriep of avian influenza. Het zal toch niet waar zijn? Ophokplicht, tijdelijk verbod op duivenvluchten… het zijn maatregelen waarmee de duivensport in het verleden werd geconfronteerd. Ook in het voorjaar van 2017 tierde het hoog besmettelijke virus welig onder verschillende vogelsoorten in gans West-Europa. Toen in februari ook enkele uitbraken bij particulieren werden vastgesteld in België, namen het FAVV en het ministerie maatregelen, die onze duivensport in februari tot begin maart en tijdens het vliegseizoen, enkele weken in de ban hielden. Ophokplicht, schutkringen met verbod tot uitvliegen, opleren of deelname aan wedvluchten in geteisterde gebieden… prettig was anders. Gelukkig kwamen er snel versoepelingen… ontwikkelingen die in de duivenmedia op de voet werden gevolgd. Momenteel organiseert de internationale duivensportfederatie FCI een crowdfundingactie die moet aantonen dat reisduiven niet vatbaar zijn voor vogelgriep. Met deze crowdfunding-campagne heeft de FCI als doel de toekomst van de duivensport te verzekeren. Van groot belang voor de duivensport en haar toekomst. Het doel is duidelijk: om liefhebbers overal ter wereld in de toekomst dit leed te besparen.

8. De KBDB en het dopingverhaal, het blijft de duiventongen beroeren

Begin januari 2017 hield de KBDB in het bondsgebouw te Halle een persconferentie over doping. Het doel was om klaarheid te scheppen in het dopingverhaal en de positieve gevallen die in 2016 werden vastgesteld. Het dopingverhaal was - goed een jaar terug - lang het gespreksonderwerp bij uitstek. Vooral door de onwetendheid bij de modale liefhebber en het (gedwongen) stilzwijgen vanuit de KBDB, waar men de lippen stijf op elkaar hield om mogelijke procedurefouten te vermijden. Het geheel werd nog gevoed door tal van verhalen die in de wandelgangen de ronde deden, maar alles behalve strookten met de realiteit. Na verder wetenschappelijk onderzoek op de invloed van maanzaad en atropine op prestaties bij duiven, bleken natuurlijke contaminanten in het spel. Waardoor na advies van de WAC, geen inbreuken op de dopingwetgeving werden vastgelegd. Uiteindelijk werd ook van de liefhebbers die een jaar eerder waren gestraft (voor gebruik van atropine en cafeïne) de schorsing opgeheven.

7. Bulgaarse liefhebber Simon Monev slaagt in zijn missie

Onze Bulgaarse sportvriend Somin Monev moest normaal zijn land vertegenwoordigen op de Olympiade 2017 te Brussel. De vogelgriep stak daar echter een stokje voor, want Bulgaarse duiven werden niet toegelaten door de vele uitbraken van deze avian influenza aldaar. Zijn kans om te schitteren op het wereldwijde podium ging daardoor verloren. Toen vrienden hem dik 2 jaar terug overtuigden om met duiven te gaan spelen, deed hij de boute uitspraak, een stam te willen opbouwen die in alle disciplines tot de besten zou behoren. Hij hield woord. Al is het bijna onvoorstelbaar dat hij dit binnen de 2 jaar al een groot stuk kon realiseren. Prachtig toch?

6. Gaby Vandenabeele laat opnieuw records sneuvelen

Het nieuwe jaar werd ingezet met een serie prestigieuze records in de PIPA-veilingen. Eén daarvan komt opnieuw op naam van Gaby Vandenabeele te staan. Zo werd in zijn januariveiling van 2017 maar liefst 18.765 EURO per jong betaald voor 17 jonge Gaby Vandenabeeleduiven. Het vorige record stond op 15.030 EUR/duif met 10 jonge duiven, ook al op naam van Gaby Vandenabeele, toen in zijn eerste PIPA veiling. De gekte rond de Gaby Vandenabeele-duif was nog nooit zo sterk. Niet onbegrijpelijk als je ziet hoeveel liefhebbers de laatste 30 jaar succesvol waren met, of alles te danken hebben aan duiven van ‘recordmeister’ Gaby. In de ranking met hoogste gemiddelde per duif, van de veilingen met uitsluitend jonge duiven, bezet Gaby nu de plaatsen 1 en 2, en verder 5 en 7. Slaagt iemand er ooit nog in dit te evenaren, laat staan te verbeteren?