Alpdag Brothers

Alpdag brothers

PIPA Exclusive

Alpdag Brothers wybrał PIPę jako wyłącznego sprzedawcę online. Oznacza to, że gołębie oferowane na PIPA pochodzą bezpośrednio od Alpdag Brothers . Gołębie wyhodowane przez Alpdag Brothers oferowane na innych portalach nie są oferowane przez niego, pochodzą z drugich rąk.