Taybad Racing Pigeon Club

  • 0
Taybad
Ghomi village
Haji zadie house
Iran

Manager: Mahmoud Haji zade
+989353291500

باشگاه کبوتران مسابقه ای متحدین تایباد درسال ۱۳۹۷ با مدیریت آقای محمود حاجی زاده تاسیس شد.هدف این باشگاه برگزاری مسابقاتی سالم و به دور از حاشیه میباشد. و همچنین در زمینه حمایت از محیط زیست و مقابله با شکار غیر قانونی حیوانات فعالیت مینماید. با آرزوی موفقیت وپیشرفت برای همه مربیان عزیز در رشته مفرح ورزشی کبوتران مسابقه ای

Tytuł Typ Data
Taybad Racing Pigeon Club Newsy klubowe 05-09-2018