شوش دانیال

  • 2 śledzących
iran shush
najialekasir
website

کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال در سال 1392 فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز نموده و تا به امروز رکوردها قابل توجه ای را در کارنامه کاری خود ثبت نموده است.

مدیریت کلوپ: علی رستاک: 09364770703

مدیر باشگاه: ایمان سگوند: 09165285515

مسابقات مشاور: سهراب تلاج: 09366560524

مسابقات اپراتور و طراح سامانه سوساتک: ناجی آل کثیر: + 98-916-828-8288