P.K.L.G.D.-WG ZACHÓD KROSNO ODRZ.

  • 1 śledzący

Champion Long Distance-2018

W dniu 17.11.18 w Krośnie Odrz. W restauracji Bajka Polski Klub Lotów Gołębi Dalekodystansowych WG-Krosno Odrz. zorganizował uroczyste zebranie podsumowujące sezon lotowy 2018 na którym rozdano 174 nagrody (dyplomy puchary) dla hodowców którzy brali udział w lotowaniu gołębiami na dalekich dystansach.Zebrani poprowadził Prezes Klubu Jarosław Kozina .Zebranie rozpoczęto od powitania gości ,następnie  podsumowano sezon lotowy 2018. Po podsumowaniu sezonu lotowego 2018 i przedstawieniu planu lotu na 2019 rok przystąpiono do wręczania nagród dla właścicieli najlepszych gołębi.Byli to hodowcy z różnych stron powiatu i kraju. Najważniejszym lotem dalekodystansowym był lot Niepodległości 13.07.18 dla uczenia 100 rocznicy niepodległości.Gołębie miały do pokonania od 1455km do 2000km.Współzawodnictwo zostało podzielone na 3 strfy w całym kraju ,i tak w strefie 1 (1455-1700km)wygrał gołąb Team Kozina Krosno Odrz. w 2strefie (od 1700-1900) wygrał gołąb Piotra Bzdawki z Łasin ,w 3strefie (2000km) wygrał gołąb Grzegorza Myszki z Siedlec. Zwycięzcą lotu Tournai Belgia był gołąb Team Kozina z Krosna Odrz.a Zwycięzcą z lotu Tournai-2 Belgia był gołąb Kol.Andrzeja Terechowicza z Łęknicy.   Mistrzem dalekiego dystansu został Team Kozina z Krosna Odrz. I V-ce Mistrzem dalekiego dystansu został kol.Grzegorz Turko z Bełchatowa, II V-ce Mistrzem dalekiego dystansu został kol.Tadeusz Front z Krosna Odrz. ,1przodownikiem został kol.Święciak Grzegorz z Radomska 2 przodownikiem Zbigniew Strzelec z Radomska, 3przodownikiem Arkadiusz Śmieszkowicz z Radomska.Po rozdaniu nagród zrobiono pamiątkowe zdjęcie i Prezes Klubu zaprosił wszystkich do wspólnego obiadu. Po wspólnym obiedzie była wymiana doświadczeń hodowlanych i wspólna biesiada w raz z zabawą do godzin porannych.Na Koniec Prezes klubu Jarosław Kozina podziękował za wspólną zabawę i zaprosił wszystkich hodowców do udziału w lotach w sezonie 2019.