P.K.L.G.D.-WG ZACHÓD KROSNO ODRZ.

  • 1 śledzący

22.06.2019 Winner National Tournai Belgia

 

W dniu 22.06.2019

Zwycięzcą Narodowego Lotu TOURNAI-BELGIA  okazał się gołąb  PL-370-14-2392  przeleciał dystans 810.430km z prętkością 938.03m/s Właścicielem gołębia jest Kol.M.M.Żukiewicz z Strzeszowic.

Serdeczne gratulacje

 

Le vainqueur du vol national TOURNAI-BELGIUM s'est avéré être le pigeon PL-370-14-2392 qui a parcouru une distance de 810 430 km avec la canne à 938,03 m / s. Le propriétaire du pigeon est Kol.M.Ż.Żukiewicz de Strzeszowice. Félicitations