P.K.L.G.D.-WG ZACHÓD KROSNO ODRZ.

  • 2 śledzących
Baczyńskiego-8
66-600 KROSNO ODRZ.
+48 795610882
Pozoga Piotr
website

POLISH CLUB LONG DISTANCE PIGEON YOUNG AND OLD