Szukaj

29/07/2019 - The Winner of the National AMIENS France 11.07.19

Zwycięzcą Narodowego Lotu AMIENS-Francja  okazał się gołąb  PL-367-17-11910  przeleciał dystans 929.840km z prętkością 1252,510m/s Właścicielem gołębia jest J.M.A.Ł.Kozina z Krosna Odrz.

Le gagnant du vol national AMIENS-France s'est avéré être un pigeon PL-367-17-11910 a parcouru une distance de 929.840 km avec une canne de 1252 510 m / s. Le propriétaire du pigeon est J.M.A.Ł.Kozina z Krosna Odrz.