De Roosevrienden

  • 36

HOKLIJSTEN 2013

BELANGRIJKE MEDEDELINGDE HOKLIJSTEN MOETEN BINNEN ZIJN
IN HET LOKAAL UITERLIJK OP ZONDAG
18 NOVEMBER .
REDEN EN DIT IS NIEUW: ER MOET UITERLIJK
OP 19 NOVEMBER EEN SAMENVATTING VAN
DE ONTVANGEN LIDGELDEN BINNEN ZIJN
BIJ DE KBDB. WIE ZIJN HOKLIJST NIET OP TIJD
BINNENGEBRACHT HEEFT ZAL DIE ZELF NAAR
DE WEST-VLAAMSE AFDELING MOETEN
BINNENBRENGEN EN EEN DUBBEL LIDGELD
VAN 40 EURO MOETEN BETALEN.
                  HET BESTUUR