De Arend

  • 2 śledzących

Info seizoen 2021

Beste sportvriend,

 

Stilaan mogen we denken aan het sportseizoen 2021. We moeten en kunnen enkel maar hopen dat we een “normaal” seizoen mogen meemaken.

Definitieve maatregelen zijn er nog niet,wel zijn de kalenders goedgekeurd om vanaf 01 APRIL te kunnen starten met de FRANKRIJK-vluchten,uiteraard afhankelijk van de COVID-19 regels.

 

Enkele aandachtspunten ter voorbereiding van het seizoen.

 

KOPPELEN VAN DE DUIVEN/CHIP:

 

Voor de liefhebbers die hun koppelingen laten verrichten bij Bart HOUFFLYN, deze kunnen hun klokken bezorgen bij Bart op MAANDAG vanaf 18.00 UUR. De week erop de maandag vanaf 18.00 uur kan men ze terug afhalen.

 

 

Wat is nodig:

 

-alle klokken die je gebruikt

-lijst met de duiven die in de klok MOETEN blijven,liefst opsomming per jaartal.

-lijst met de duiven die men moet TOEVOEGEN

 

Gelieve alles in PAKKET af te geven met duidelijke vermelding van je naam en kbdb lidnummer.

 

MUTATIES:

 

Het zal niet meer mogelijk zijn aan vluchten deel te nemen met duiven die NIET op naam van de desbetreffende liefhebber staan.

 

Ook rekening mee houden dat ALLE duiven met ringen van 2019 en later,die zich op  het hok bevinden, MOETEN ingeschreven staan op die liefhebber.

 

Het muteren van duiven kan:

 

-rechtstreeks aan de K.B.D.B. Gaasbeeksesteenweg 52-54   1500 Halle

 

-via onze regio mandataris Dany VANDENBERGHE  0473/60.14.43 

 

Het formulier voor mutaties kan je vinden op www.kbdb.be onder de rubriek INFO   “formulieren en documenten”.

 

Voor onze  vereniging kunnen mutaties aan afgegeven worden aan John,iedere 15de van de maand sturen we ze in pakket op naar de K.B.D.B.

 

PARAMYXO: 

 

Aandacht nieuwe regelgeving

 

Door de K.B.D.B.-nationaal werd beslist dat men ALLE DUIVEN die zich op het hok bevinden moet laten vaccineren tegen PARAMYXOVIROSE en niet enkel deze die aan wedstrijden en/of tentoonstellingen deelnemen.

 

ZONES:

 

De ALGEMENE VERGADERING van de K.B.D.B. besliste op 26 FEBRUARI ll.nieuwe zones uit te tekenen.

 

Voor de ZWARE HALVE FOND worden 8 zones voorzien en voor de FOND worden het er 5

 

U leest er alles over op de www.kbdb.be

 

RINGEN 2021:

 

Er zijn nog RINGEN 2021 te bekomen,contacteer John

 

 

Dat zijn zowat de belangrijkste mededelingen inzake het komende seizoen.

 

We blijven u verder op de hoogte houden en voorzien onze VLUCHTKALENDER 2021 begin APRIL uit te geven.

 

Indien vragen kan je mij of iemand van het bestuur contacteren.

 

Sportieve groeten,

 

Frederik Bracke,

voorzitter “De Arend” Rekkem