De Arend

  • 2 śledzących

HOKLIJST - BONVERKOPING - RINGEN 2021

Beste sportvriend,

 

Door de steeds strenger wordende maatregelen in verband met het CORONA-virus,dringen zich dan ook andere praktische afspraken op.

 

Eerdere afspraak was dat we zitdagen (08 en 15 november)zouden organiseren voor het afgeven van de hoklijsten en uitbetaling  van de nog resterende prijsgelden.

 

Uiteraard kunnen deze NIET plaatsvinden.  We vragen dan ook de hoklijsten  op te sturen naar:

 

Duivenmaatschappij “De Arend”

Plataanlaan,17

 

8500 Kortrijk

 

Men kan ze ook deponeren in de brievenbus op dit adres.

 

De hoklijsten MOETEN binnen zijn in de vereniging tegen uiterlijk 15 NOVEMBER.

 

Betalingen gebeuren best via overschrijving op reknr. BE 25 4674 1504 3182 van De Arend Rekkem  (€25 /hoklijst +€10 bijkomend lid),met vermelding naam liefhebber.

 

Liefhebbers die nog prijsgelden moeten ontvangen,sturen een mailtje aan erikdenys@skynet.be  waarop ook het reknr.waarop de centen mogen overgeschreven worden.

 

Nog even vermelden dat onze verkoping zal plaatsvinden vanaf MAANDAG 02 NOVEMBER tot DONDERDAG 12 NOVEMBER,men kan er alles over terugvinden op www.pitts.be  vanaf komende maandag.

Er is GEEN zaalverkoop.

 

Dank voor het begrip.

 

Hou het gezond.

 

Sportieve groeten,

 

Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” Rekkem