De Arend

  • 2 śledzących

Bonverkoping eindigt donderdag 12/11 20u!

Beste sportvriend,

 

Nog tot morgenavond,donderdag 12 november 20.00 uur,loopt de bonverkoop van “DE AREND” REKKEM op www.pitts.be

 

We gaan de laatste rechte lijn in van deze prachtverkoop met aanbiedingen van liefhebbers die naam en faam hebben in onze geliefkoosde duivensport.

 

Men kan er schenkingen vinden van NATIONALE WINNAARS, NATIONALE ASDUIFWINNAARS en van talrijke gerangschikten in de NATIONALE K.B.D.B.kampioenschappen en andere hoog aangeschreven rankings.

 

Verder zijn  er schenkingen van PROVINCIALE WINNAARS- en KAMPIOENEN,ook van de liefhebbers die een vooraanstaande rol spelen in het duivengebeuren,kortom een resem aanbiedingen met een hoog kwaliteitslabel.

 

Er is dit jaar GEEN zaalverkoop wegens de maatregelen i.v.m. COVID-19. De bon of duif gaat naar de hoogste bieder op de online verkoop.

 

We danken bij deze nogmaals de schenkers voor hun milde geste naar onze vereniging. Uiteraard ook dank aan allen die een bod uitbrachten en misschien nog zullen doen en vooral naar de kopers van één of meerdere kwaliteitsvolle schenkingen.

 

Ook belangrijk om weten: de inkomsten bij onze vereniging “De Arend” gaan voor een goede werking van de maatschappij, maar vooral naar de liefhebber zelf, met het aanbieden van mooie prijsvluchten en kampioenschappen, regelmatig een extra....

 

Daarom dank aan allen die onze verkoop ondersteunen.

 

Sportieve groeten,

 

Frederik Bracke,voorzitter “De Arend” Rekkem