Chenaran Racing Pigeon Club

  • 0
Khomeni 17 Street
Chenaran
Iran

Manager: Mohammed Ramazani
+989158649591

باشگاه کبوتران مسابقه ای چناران درسال ۱۳۹۵ به مدیریت جناب آقای محمد رمضانی تاسیس شد. شعار باشگاه حمایت از محیط زیست و فرهنگسازی در این ورزش زیبا ومفرح میباشد. امیدوارم با فرهنگسازی و با استفاده از روشهای علمی وصحیح درامر پروش و آموزش گامی موثر در پیشرفت این رشته مفرح ورزشی داشته باشیم

Tytuł Typ Data
ICRC tournament (08/05/2018) Wynik 07-10-2018
Chenaran Racing Pigeon Club Newsy klubowe 05-09-2018