Verkerk Gerard en Bas, Alphen aan den Rijn (NL)

Stel uzelf even voor en vertel hoe U begonnen bent met de duivensport.
Gerard (57) en Bas (26) Verkerk

• Wat zijn Uw belangrijkste resultaten ?
5 sportklasse olympiade-duiven, waaronder in 1999 de 1e allround van de gehele wereld. 1e nationale asdoffer, 1e nationale asduivin.

• Aan welk resultaat hecht U het meeste belang ?
Sportklasse olympiade

• Wat wilt U nog bereiken in de duivensport ?
Een nationale/NPO-vlucht winnen

• Welke vluchten speelt U vooral ?
Van 100 tot en met 700 km

• Naar welke vlucht werkt U toe ?
Niet speciaal naar een vlucht. Onze duiven gaan van april tot en met september iedere week mee en dienen goed te vliegen op 100 maar ook op 700 km.

• Wat is vooral het verschil tussen de duivensport in België & Nederland ?
In Nederland grotere aantallen duiven in concours. In België kan men iedere week Quievrain, Noyon en kleine fond spelen. In Nederland voor oude duiven maar 1 wedstrijd in een weekend. Allrounders zijn dus noodzakelijk voor bepaalde kampioenschappen.

• Hoe en met welke rassen heeft U Uw stam opgebouwd ?
Zie onderaan

• Hoe probeert U Uw ras te verbeteren ?
Aankopen van jongen uit olympiade duiven, nationale asduiven, e.d.

• Met hoeveel duiven speelt U ?
Wij starten met ca. 95 oude en ca. 125 jonge duiven.

• Hoe worden de weduwnaars/duivinnen gespeeld ?
Totaal weduwschap, waarbij beide partners worden ingezet. Onze totale methode, vind je hieronder.


Met onze oude duiven doen wij aan winterkweek/vroege kweek. Deze brengen hoofdzakelijk de jongen van onze kweekduiven groot. Als de jongen ca. 20 dagen zijn, verhuist er 1 met de duivin naar het jonge duivenhok. Het andere jong blijft bij de doffer, die het andere jong verder nog ca. 6 dagen grootbrengt. Vanaf dit moment zitten onze duiven op weduwschap. Dit is omstreeks eind januari/begin februari. Dit hangt af of de 1e of 2e ronde van de kwekers wordt overgelegd naar de vliegduiven. Enkele topvliegers brengen hun eigen jongen groot. Deze lange tijd weduwschap bevordert het vasthouden van de 1e pen.

De gehele winter komen de duiven 1 x per week buiten voor een bad. Zij krijgen dan de hele dag open hok en kunnen doen wat zij willen. Vanaf begin maart worden de duiven weer regelmatig losgelaten, dat neerkomt op 5 keer per week. De duiven worden niet verplicht tot trainen op dat moment. Zij vliegen echter wel 1 tot 1,5 uur uit zichzelf als zij ongeveer een week buitenkomen. Bij de duivinnen is het zo dat ze je niet moeten zien anders komen zij direct naar beneden.

Voor de 1e vlucht worden zowel doffers als duivinnen 2 x op 1 dag, 5 km apart weggebracht om het totale weduwschap te leren. Hierna gaan zij mee op de africhtingsvlucht van de kring. Indien er geen africhtingsvlucht van de kring is, brengen wij de duiven zelf nog 35 of 65 km weg.

De gehele week, ook in het seizoen, vliegen de duivinnen de ren in en uit. Zij komen dus niet bij de doffers, behalve op zaterdag en de enkele keer dat wij tonen. In principe tonen wij de laatste jaren niet meer. Als de duiven een moeilijke/rampvlucht gehad hebben, worden de duiven de dag voor de inkorving (van de volgende vlucht) ca. 35 km. Opgeleerd en mogen dan bij elkaar voor ca. een uur. Op de dag van de inkorving wordt dan ook niet getoond.

Na de wedvlucht blijven de duiven meestal tot de avond bij elkaar. Bij een dagfondvlucht, soms tot de andere dag. Dit is van belang, omdat de duivinnen dan goed gepaard blijven.

Bovendien is het van belang, omdat onze duiven van februari tot en met november op weduwschap staan, dat de duiven hun kruid niet gelijk de eerste vluchten verschieten. Vanaf het begin wordt er dan ook naar het einde toegewerkt. De eerste vluchten staan de broedhokken bij thuiskomst gewoon half, geen schaal, e.d. Na enkele vluchten, kunnen zij het hele broedhok gebruiken, weer na enkele weken, komt er een schaal in de broedbak, etc.

Bij thuiskomst staat er altijd vers water en volop voer (sport, snoep, grit, P40, etc) Bij iedere 10 duiven wordt er ook een hand pinda’s gevoerd. Afhankelijk van de zwaarte van de vlucht krijgen zij dit ook zaterdagavond en zondagmorgen. Hierna worden zij weer teruggenomen qua samenstelling ca. 70 % (zoontjes/zuivering). Naar het eind van de week toe krijgen de duiven weer meer sportmengeling. Bovendien krijgen de doffers voor het loslaten een beetje snoepzaad.

Alle duiven krijgen bij het binnenhalen enkele pinda’s.

De jonge duiven worden in 4 rondes gekweekt. (zoals beschreven in kweekmethodes, overkoppelen, e.d.) In principe blijven de rondes apart tot dat de jongen 6 weken zijn en enkele malen afzonderlijk buiten zijn geweest. Hierna trainen de jongen gezamenlijk (medio april). De jongen worden vanaf begin maart tot de langste dag 14 uur per dag verduisterd. Het is dan schemerdonker en zij kunnen met gemak de drinkpan nog vinden. Vanaf half mei tot half juni worden de jongen ca. 8 x afgericht van 5 tot 35 km. Als er nog tijd over is worden zij nog een keer over de grote rivier “Hollands Diep” gebracht, anders gaan zij met de kring naar 2 africhtingsvluchten van 35 en 70 km.

De eerste vluchten zitten de jongen bij elkaar. Na enkele weken worden zij op de deur gespeeld. Bij goed weer worden de jonge duiven meestal op woensdag 35 km weggebracht.Ook de jongen worden dan de dag van inkorving niet getoond/ bij elkaar gelaten.

Bij het wegbrengen worden altijd alle duiven tegelijkertijd gelost. Ook al staan deze op de deur of op weduwschap (oude duiven).

De jonge duiven worden identiek gevoerd als de oude duiven. Dus afhankelijk van de zwaarte van de afgelopen en van de aankomende vlucht.

• Aan welke criteria moet een jonge duif voldoen op het einde van het seizoen om te mogen blijven ?
Ten eerste prestaties. Bovendien gezondheid, vitaliteit en een klein beetje afstamming.

• Hoeveel jonge duiven worden er gekweekt ?
Een 150tal.

• Doet U aan inteelt?
Nee: alleen maar super (goede prestaties) x super of super x aangekocht.

• U hoort dikwijls dingen over HET STAMKOPPEL is dat bij U ook zo of herkoppelt u voortdurend ?
Wij koppelen tussen eind november en eind januari 4 x om. Onze beste duiven krijgen dus 4 verschillende duivinnen of doffers per jaar.

• Vele melkers schijnen problemen te hebben met de gezondheid van hun duiven, hoe probeert U dat te voorkomen ?
Tegen het geel 2,5 dag, eenmaal in de 4 weken met BS (Belgica De Weerd) of Geelkuur Van Der Sluis. Dikke koppen bijna nooit iets. Dit ligt voornamelijk aan een slechte ventilatie op het hok. Topliefhebbers hebben zonder uitzondering een goed hok.

• Wordt er gebruik gemaakt van kweekboxen of de gewone bakken ?
Nee alleen gewone bakken.

• Liggen er roosters op de hokken of verkiest U toch het elke dag kuisen van de hokken ?
De hokken worden 2x per dag gekuist.

• Is er bij U veel ruimte voor de duiven ?
Nee, de duiven zitten vrij dicht op elkaar. Zij krijgen echter wel voldoende zuurstof.

• Wat is Uw mening over het verplicht inenten tegen Paramixo ?
Voor deze verplichting, hebben wij vanaf 1983 altijd onze duiven geënt ten paramixo.

• Maakt U dit jaar ook gebruik van het ec ?
Sinds 1998. Eerst Tauris, de laatste jaren MEGA ivm de kopieklok

• Wordt elke weduwnaar gevoederd naar eigen wensen of is iedereen gelijk op het hok ?
In potjes

• Hoe voedert U de jongen ?
De eerste maanden volop kweek/vliegmengeling.zie ook hierboven.

• Hecht U belang aan mineralen, grit, elektrolyten e.d. op het hok ?
Ja, altijd aanwezig. Grit wordt iedere dag door het voer gemengd.

• Past U ook het verduistersysteem toe ?
Ja, van half maart tot en met 21 juni van 18.00 tot 8.00 uur. De jongen kunnen dan probleemloos tot september mee.

• Moeten Uw duiven veel trainen ?
Iedere dag 1,5 uur. In de zomer ’s morgens ook nog ¾ uur.

• Krijgen Uw duiven ook extra vitaminen o.d. ?
Alleen in de winter biergist

• Geeft U ook preventieve (blinde) kuren ?
Alleen tegen het geel en ’s winters 14 dagen tegen paratyfus.

• Is het belangrijk dat duiven net zoals mensen gevarieerd eten ?
Ja, bij ons mogen de doffers de gehele dag kiezen. Alleen gerst of alleen maïs lijkt ons niet goed.

• Zijn er speciale fysieke eigenschappen van een duif waar U op let ? (vleugel,oog,…)
Nee, de prestatie telt

• Wat denkt U over de ogentheorie ?
Sommige mensen beheersen dit. De meeste niet. Sommige mensen die ons bezoeken, zitten goed, maar anderen met dezelfde theorie verkeerd. Het beoordelen van een duif hangt veelal samen met de conditie op dat moment.

• Met welke duiven zou U een stam opbouwen, pedigreeduiven of bewezen vliegduiven ?
Bewezen vliegduiven. EEN PEDIGREE VLIEGT NIET VROEG. Een goede duif wel.

• Haalt U veel informatie van het internet,boeken,artikels o.d. ? Past u deze info dan ook toe ?
Internet en reportages van hele goede spelers (waar nog wat van te leren valt)

• Wat gebeurt er met de duiven na het vliegseizoen ?
Worden niet meer herkoppelt. Onze vliegduiven worden alleen tijdens de winterkweek gekoppeld. De duiven blijven de rest van het jaar gescheiden.

• Kweekt u ook uit de vliegduiven ?
Alleen uit enkel toppers. De jaarlingen brengen de jongen groot van de kweekduiven.

• Wanneer koppelt u ?
Eind november en dan 4 x omkoppelen tot eind januari. Alle jongen kunnen dan mee op de jonge duivenvluchten (starten in Nederland vanaf eind juni)

• Wordt er thee gemaakt of appelazijn bij het drinkwater gedaan ?
Of iets anders ? jonge duiven krijgen bij mindere mest. Forte Vita (van Travipharma).

• Doet u iets speciaals na een vlucht (extra vitaminen ofzo ?)?
nee.

• Krijgen de duiven ook een bad ?

Iedere week.

• Is er volgens u een verschil tussen een snelheidsduif, fondduif, hafoduif ?
Een overnachtduif (>800 km) verdeelt zijn krachten en houdt zich in de mand rustig. Een andere duif geeft alles.

• Net zoals alle andere liefhebbers wilt u “nog” betere duiven, hoe probeert u dit te verwezenlijken ?
Aanschaffen van jongen uit olympiadeduiven en nationale asduiven. Uit duiven dus die 10, 15 x per jaar kop kunnen vliegen.

• Welke tips heeft u voor beginnende (jonge) liefhebbers ?

Specialisatie, omdat alles meedoen ten koste gaat van studie en/of werk.