Pau wordt Bordeaux

Uitzonderlijke weersomstandigheden noodzaken tot ingrijpen. Zo worden de duiven van Pau teruggebracht naar Bordeaux, en wordt Agen pas dinsdag ingekorfd ipv maandag.

26-06-2022 – Mededeling ter attentie van de inkorvingsburelen, de vervoerders, de internationale organisatoren & de betrokken buitenlandse federaties

Beste,

Rekening houdend met de weersvooruitzichten van de komende dagen in Pau en hieraan gekoppeld de onmogelijkheid tot lossen, hebben de nationale voorzitter van de KBDB en de voorzitter van het NSC van de KBDB, in samenspraak met de desbetreffende inrichters, volgende beslissingen genomen:

  • De duiven van Pau zullen vandaag (26/06/2022) worden teruggebracht tot in Bordeaux (coördinaten: + 44.53.10,00/-00.33.08,00) , in de hoop aldaar morgen te kunnen worden gelost

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,                              De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien.                                         Denis Sapin.