Mededeling KBDB: lokalen dienen gesloten te blijven

Er werd afgelopen weekend (14 & 15/03/2020) vastgesteld dat bepaalde verenigingen hun lokaal hebben opgesteld voor publiek en dit niettegenstaande de persmededelingen die werden gepubliceerd op onze website en onze Facebook-pagina.

DIT KAN NIET en IS ONVERANTWOORD. Bovendien gaat dit regelrecht in tegen de richtlijnen die door de federale regering werden genomen.

Anderzijds hebben bepaalde lokalen de toelating verleend om de chipringen te koppelen bij bestuursleden of aangestelden thuis.

DIT IS IN TEGENSTRIJD MET DE KBDB-REGLEMENTEN en meer bepaald met art. 30 § 1 van het NSR:

De koppeling van een elektronische ring met een vaste voetring van een duif moet geschieden in een vereniging aangesloten bij de KBDB, in haar lokaal en onder toezicht van minstens twee afgevaardigden en met een door de nationale adviesraad voor elektronische constatatiesystemen gehomologeerde en jaarlijks goedgekeurde installatie.

De lokalen MOETEN dicht blijven en art. 30 § 1 van het NSR dient gerespecteerd te worden. De koppelingen kunnen slechts opnieuw worden uitgevoerd NA opheffing van de maatregelen genomen door de federale regering.

Laat alstublieft het gezond verstand zegevieren in deze moeilijke periode van de strijd tegen het coronavirus en denk aan onze oudere medemensen!

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.