PIPA Zoom-gesprekken

PIPA tracht regelmatig om 2 succesvolle liefhebbers of autoriteiten op hun domein samen te brengen om over een specifiek onderwerp van onze geliefkoosde sport te praten. Doel van deze gesprekken is om informatie te delen met alle geïnteresseerde duivenliefhebbers.
Naar dossierpagina