PIPA's voorjaarsenquête 2021

We legden een aantal topmelkers uit België en Nederland waarmee PIPA nauwe contacten onderhoudt 8 dezelfde (voorjaars)vragen voor over onder andere het komende seizoen, hun beleving van de duivensport, fouten en tips,…
Naar dossierpagina