Zoeken

Mooie prestaties - topuitslag (per weekend)

De criteria voor een topuitslag zijn de volgende:

  • gespeeld in België of Nederland
  • geen dubbelingen vermelden (beste coëfficiënt te kiezen)
  • vlucht(en) met minimaal 100 deelnemende duiven en 10 deelnemende liefhebbers
  • behaald aantal prijzen >50 % per 3-tal, waarvan indien ...
    • tussen 1 en 4 ingezette duiven: minstens 1 op 2 per 10-tal waarvan minstens 1 prijs per 20-tal
    • tussen 5 en 10 ingezette duiven: minstens 1 op 3 per 10-tal waarvan minstens 1 prijs per 20-tal
    • meer dan 10 ingezette duiven: minstens 1 op 4 per 10-tal waarvan minstens 2 prijzen per 20-tal
Info liefhebber

Maakt u deel uit van een combinatie, vul dan de voornamen in. Pas het juiste hoofdlettergebruik toe.

Pas het juiste hoofdlettergebruik toe.
Pas het juiste hoofdlettergebruik toe.

Alleen foto's in volgende formaten worden aanvaard: GIF, JPG of PNG.

Vluchtinfo

Vul de datum in waarop de duiven gelost werden.

bv. Barcelona. Pas het juiste hoofdlettergebruik toe.

Gelieve hier een numerieke waarde in te vullen bv. 160. Er kunnen maximaal vier cijfers ingegeven worden.

Vul het aantal duiven in dat aan de wedstrijd deelneemt bv. 820

Vul het aantal duiven in dat u ingekorfd heeft bv. 11

Vul het aantal prijzen in dat u op deze vlucht gewonnen heeft.

Bv. 1-5-8-25-33-95-151-212 (gelieve voldoende prijzen in te vullen voor de controle van uw resultaat)