Zoeken

PIPA bezoekt duivenbeurs in Chengdu

De duivenbeurs in Chengdu vond plaats op 10 december. PIPA werd vertegenwoordigd door Green Xiang, PIPA-verdeler in China.

Met zijn aanwezigheid wou PIPA nieuwe contacten leggen met de Chinese duivenwereld. Het was ook een kans om oude kennissen nog eens te treffen.

De PIPA-stand werd warm onthaald door enkele goede kennissen: Mr. Zhou van OL pigeon die nauw samenwerkt met PIPA en Mr. Li Tonghui die speciaal afzakte naar Chengdu om ons enkele streekproducten te brengen.

We willen Mr. Yang Shugang, directiesecretaris van de duivenvereniging China Pigeon, bedanken voor zijn komst. Wij wensen ook in het bijzonder Kai R te bedanken voor zijn grote steun!