Overslaan en naar de inhoud gaan

Selectieprocedure en kwaliteitscontrole

SELECTIEPROCEDURE

1.Selectieprocedure van liefhebbers

Welke liefhebbers komen in aanmerking om bij PIPA te verkopen?

De selectieprocedure bij PIPA omvat verschillende onderdelen. PIPA draagt begrippen als betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel, dit zowel voor de aangeboden duiven, als voor de leverancier-verkoper van de duiven. Als aan deze criteria voldaan wordt, komt in principe iedereen in aanmerking die speciale duiven wenst te verkopen.

PIPA heeft de laatste 10 jaar een vertrouwensrelatie opgebouwd met de meeste topliefhebbers in Europa. Met hen hebben wij een exclusief samenwerkingscontract. Uiteraard komen ook de minder bekende, maar goed spelende liefhebbers in aanmerking om bij PIPA te verkopen. We streven naar een evenwicht tussen bekende vaste waarden en minder bekende nieuwe topspelers. Bij de start van zo een samenwerking wordt steeds een langetermijnvisie vooropgesteld.

2. Selectieprocedure van duiven

Welke duiven komen in aanmerking om bij PIPA verkocht te worden?

Er worden heel wat duiven aangeboden bij ons met de vraag om deze te veilen op PIPA, maar slechts een fractie hiervan wordt goed genoeg bevonden. PIPA streeft topkwaliteit na en handhaaft een strenge selectieprocedure die duidelijk maakt waarom een bepaalde duif aanvaard wordt voor een veiling op PIPA of waarom een duif geweigerd wordt.

De selectieprocedure van de duiven verloopt in 2 stappen:

In de eerste stap van het selectieproces wordt er gekeken naar de aangeleverde informatie van de duiven, in de tweede stap wordt elke duif in de hand gekeurd.

1) Eerste stap van het selectieproces gebeurt op basis van de aangeleverde informatie:

De duiven worden in 4 categorieën ingedeeld: bewezen kweker, bewezen vliegduif, jonge duif en Collectors Item. Per categorie is andere informatie van belang voor bij de selectie.

a) Indien een bewezen kweker wordt aangeboden, wordt uiteraard in eerste instantie gekeken naar zijn kweekreferenties. Indien deze aan de criteria voldoen, worden in tweede instantie alle andere aspecten bekeken. De leeftijd is daar een heel belangrijk onderdeel van.

Bijvoorbeeld: duiven van 6-7 jaar en ouder moeten van onberispelijke kwaliteit zijn en over sterke referenties beschikken (bv. een duif van 7 jaar oud die slechts 1 goede duif voortgebracht heeft, is niet meteen een topkweker; een duif van 4 à 5 jaar oud die reeds meerdere goede duiven gaf, is dit wel). Daarnaast is ook een sterke vitaliteit, een goede gezondheid en 100% vruchtbaarheid uitermate belangrijk bij oudere kweekduiven (oudere duiven lopen mogelijk een groter risico op onvruchtbaarheid na transport).

b) Indien een bewezen vliegduif wordt aangeboden, wordt het palmares opgevraagd, met data. Belangrijk voor PIPA is dat de vliegprestaties vrij recent werden geleverd. Duiven van 5-6 jaar oud met schitterende vliegprestaties tot bv. een leeftijd van 2 jaar, maar die daarna geen verdere bewijzen van vlieg- en/of kweekprestaties meer kunnen voorleggen, zullen moeilijk of niet door de selectieprocedure geraken en in principe geweigerd worden.

c) Wordt een jonge onbewezen duif aangeboden, dan zijn vooral de vliegprestaties en/of kweekreferenties van de vader en/of moeder van belang. Hierbij is het dan ook nodig om zo veel mogelijk relevante informatie over ouders, broers, zussen, etc. aan te leveren. Elke jonge duif die aangeboden wordt, dient een rechtstreeks kind te zijn van een bewezen topvlieger of  kweker. Uitzonderlijk wordt hiervan afgeweken, namelijk wanneer kleinkinderen van een superkweker of superkoppel worden aangeboden, en waarvan er geen rechtstreekse kinderen meer te koop zijn. Tijdens het veilingseizoen 2012-2013 worden DNA-attesten bij de veilingen van rondes jonge duiven meegeleverd. In het veilingseizoen 2013-2014 zullen we ernaar streven om dit bij alle jonge duiven (geboren vanaf 2013) te doen.

d) Een aparte categorie van duiven zijn wat we noemen ‘Collectors Items’. Dat zijn duiven die een unieke afstamming hebben, zelf een uitzonderlijke stamvader zijn of een directe zoon of dochter van dergelijke ‘wereldberoemde duif’, en waar wereldwijd veel vraag naar is (wegens zeldzaam of bijna niet meer verkrijgbaar). Uitzonderlijk kunnen ook zulke duiven in aanmerking komen voor de PIPA-veilingen.

Martin Keuring

2) Tweede stap van het selectieproces betreft een keuring van de aangeboden duiven:

Indien een duif door het eerste deel van de selectie raakt, volgt het tweede deel van het selectieproces: een keuring van elke duif in de hand.

Een van de zaken waar we het meest belang aan hechten wanneer er duiven bij ons in de veiling komen, is dat elke duif vooraf in de hand gekeurd wordt door één van onze experts. Deze keuring heeft enkel tot doel na te gaan of de aangeboden duiven aan bepaalde eigenschappen en kwaliteiten voldoen, die onze klanten ten zeerste op prijs stellen. Dankzij onze opgedane ervaring en de uitgebreide feedback van/met onze klanten, weten we min of meer welk model van duiven onze kopers willen in handen krijgen bij hun aankoop.

PIPA keurt élke duif die in de veiling komt in de hand én maakt daarnaast een keuringsverslag op van elke duif.

Hieronder een fictief voorbeeld van hoe een keuringsverslag er uit kan zien:

Keuring

Noot: Een keuringsrapport wordt zo objectief mogelijk opgesteld. Meerdere keren per jaar komen de PIPA experts samen om duiven te keuren en zo hun keuringen op elkaar af te stemmen. Hou er rekening mee dat een keuring een subjectief gegeven is, waar we een zo objectief mogelijk verslag trachten te maken van de verschillende eigenschappen van een duif (bouw, vleugel, spieren, vitaliteit). Een keuringsverslag heeft niet de pretentie te oordelen over ‘goed’ of ‘slecht’, maar dient in eerste instantie als referentie en kan dus afwijken van uw persoonlijke voorkeur.

KWALITEITSCONTROLE: DNA-CERTIFICAAT

Wat is een DNA-certificaat?

Een DNA-certificaat is een document dat uitgegeven wordt door een erkend dierenarts waarbij de verwantschap met vader en/of moeder van de desbetreffende duif bevestigd wordt via wetenschappelijk onderzoek.

Waarom biedt PIPA een DNA-certificaat aan?

Nu DNA-onderzoek de laatste jaren op punt werd gezet was het voor PIPA een logische, maar belangrijke stap om het DNA certificaat in te voeren voor wat betreft verwantschap met vader en/of moeder.

De voornaamste reden om een DNA-certificaat aan te bieden, is omdat het zekerheid geeft aan alle betrokken partijen omtrent de afstamming.

Bij welke duiven wordt er een DNA-certificaat aangeboden?

Van alle jongen die PIPA verkoopt, wordt een DNA-test afgenomen om het geslacht te bepalen en is het geslacht dus gegarandeerd. Uitzonderingen hierop zijn:

  • Jonge duiven die bevlogen zijn.
  • Jonge duiven die niet aangeboden worden door de kweker van de duif. 

Zij worden daarom niet standaard met een DNA-certificaat aangeboden.

Van oude duiven staat het geslacht natuurlijk al lang vast.

PIPA is de pionier in het aanbieden van DNA-certificaten bij de jonge duiven die het verkoopt.