PIPA-IATP 2021 - Definitieve uitslag

  • de Leeuw Rex
  • Oude
  • Internationaal
  • Eindstand
  • 31/12/2021

De definitieve uitslag van de PIPA IATP ranking 2021. De overwinning gaat naar Rex de Leeuw uit het Nederlandse Made, gevolgd door Roger Rochart (BE) & Sonia Taine (FR).

De IATP-ranking (International All Times Pigeon) is een door PIPA georganiseerd kampioenschap voor de eerste afgegeven duiven op de 6 internationale zwarefondvluchten waar alle landen aan deelnemen: Pau, Agen, Barcelona, Marseille, Narbonne en Perpignan.

Klachten omtrent de correctheid van de voorlopige ranking kunnen aan PIPA gemeld worden op 31/12/2021 uiterlijk. Deze moeten per e-mail naar het volgende adres gestuurd worden: redactie@pipa.be

Doelstellingen van de PIPA IATP-ranking:

1. Het West-Europese grote-fondgebeuren stimuleren en in de kijker zetten.
2. Een geloofwaardige en rechtvaardige ranking opstellen.
3. Een ranking opstellen waarop zo veel mogelijk liefhebbers geplaatst kunnen worden die aan deze wedvluchten deelnemen.
4. Echte topprestaties naar waarde trachten te schatten, zodanig dat bijvoorbeeld 5 topprestaties een betere ranking geven dan 6 middelmatige resultaten.
5. Iedereen de mogelijkheid bieden om deel te nemen. Het is dus niet nodig in te schrijven of resultaten in te sturen. De ranking wordt voor iedereen berekend door de organisatie.
6. Een poging doen om iedereen gelijke kansen te geven. Dit zijn dan zowel de zogenaamde grote hokken als de kleine liefhebber met een beperkt aantal deelnemende duiven.
7. Het integraal en wereldwijd publiceren van de volledige ranking op internet via PIPA.
8. Een prachtige trofee overhandigen aan de winnaar.

Klik hier om het PIPA IATP reglement te bekijken