Zoeken

Provinciaal Kampioenschap West-Vlaanderen

West-Vlaanderen beleefde opnieuw een schitterende Provinciale Dag! Sinds een handvol seizoenen zijn de prachtige zalen van het domein “de Vossenberg” the place to be voor de Westvlaamse liefhebbers t.g.v. “hun “ Provinciale Dag.

Daar heb je een schitterende accommodatie, ruimte in overvloed en ... een bijzonder fijne keuken. De kleine 300 aanzittenden voor het feestbanket waren trouwens andermaal vol lof over hetgeen hen  werd aangeboden.

Provinciaal Voorzitter J. Goegebeur, zijn mandatarissen en zijn medewerkers(sters) o.l.v. secretaris G. Philips mogen met fierheid terugblikken op de Provinciale Dag anno 2009. Wie dacht dat zij de happening van 2008 niet meer zouden kunnen verbeteren, had het totaal mis voor….de Westvlaamse Provinciale Dag 2009 groeide opnieuw uit tot een uniek feest….Een bijeenkomst waarbij in dergelijke omstandigheden de tijd veel te vlug gaat !!!   Zowel op gebied van organisatie, naast optredens en huldiging der kampioenen verdient het Provinciaal Comité een dikke pluim.

Het geheel begon reeds in de voormiddag met de uitreiking van een karrevracht aan ereprijzen van Bourges, van de Guldensporenvlucht, van Brionne, van Nantes. Reeds toen al waren de plaatsen in de zaal die hiervoor voorzien waren volzet.
Tijdens het feestbanket volgde dan de huldiging van de ereprijswinnaars Limoges Bekervlucht, de (inter)nationale winnaars en kampioenen ( liefst 8 westvlamingen a.u.b.), de top-3 in de provinciale kampioenschappen per kategorie en de laureaten van de Guldensporenvlucht.

Christoff en Lindsay zetten de kroon op het werk met een schitterend optreden die de inmiddels volgelopen zaal (zelfs gevuld tot op het balkon) in vuur en vlam zette. Na de bonverkoop en de prijsuitreiking van alle prov. kampioenschappen (van plaats 4 en verder) zagen we een pak tevreden liefhebbers met hun dame huiswaarts keren….Iedereen had werkelijk een schitterende dag beleefd. Aan  Prov. Voorzitter Johny Goegebeur, aan zijn team van mandatarissen en zijn medewerkers nogmaals een hartelijk proficiat met hetgeen jullie op de Prov. dag aan “Uw” liefhebbers hebt gepresenteerd. Chapeau, dames en heren van de KBDB W-Vl. Jullie taak was af  tot in de puntjes !! Propaganda voor de duivensport ??? Heel zeker. Meerdere fans van Christoff en Lindsay die aanwezig waren hebben nu eens de duivenliefhebbers en de duivensport sport op een andere manier leren kennen !!

Uitslag prov. kampioenschappen West-Vlaanderen